Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa pienjäteaseman nykyistä korttelialuetta siten, että alueelle olisi mahdollista sijoittaa nykyistä monipuolisemmin erilaisia kiertotalouteen liittyviä toimintoja.


Sijainti

Ahlmanintien pienjäteaseman lähialueen käsittävä kaava-alue sijaitsee Kymintehtaalla Ahlmanintien, Savonsuontien ja Kouvolasta Mikkeliin suuntautuvan Savon radan rajaamalla alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15,7 ha.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kaavahankkeen tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä Kymenlaakson Jäte Oy:n hallinnassa oleva alue lähiympäristöineen niiden pohjoispuolella olevaan teollisuusrakennusten kortteliin 343 siten, että alueelle olisi tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa nykyistä monipuolisemmin erilaisia tilaa vaativia toimintoja.

Kouvola Innovation Oy on tehnyt Savontalon alueelle yritysaluesuunnitelman vuonna 2015 ja se toimii maankäytön muutoksen tavoitetilana. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on myös parantaa alueen sisäistä toiminnallisuutta ja sen liittymistä yleiseen katu- ja tieverkkoon. Kaavaratkaisussa huomioidaan myös alueella olevan hulevesiverkoston uudistamissuunnitelmat sekä olemassa olevien yhdyskuntateknisten järjestelmien tilatarpeet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Asemakaava ja asemakaavan muutos sai lainvoiman 6.5.2024.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 21.3.2024

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kokouksessa 21.3.2024 § 61.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 17.1.-20.2.2024 välisen ajan Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavojen verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 20.2.2024 klo 15 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo@kouvola.fi

Kouvolassa 17.1.2024 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 10.1.2024

Ahlmanintien pienjäteaseman lähialueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Kouvolan teknisen lautakunnan kokouksessa 10.1.2024. Tällöin lautakunta hyväksyi kaavan ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat molemmat nähtävillä 27.9. -31.10.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä, Torikatu 10 sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. Kaavan valmisteluvaiheen aineistoon kuuluvasta kaavaluonnoksesta annettiin palautetta.


Aloitusvaihe

Kaavahankkeen vireilletulo

Ahlmanintien pienjäteaseman lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 27.9.2023.


Päivitetty 7.5.2024

Sivun alkuun