Kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa pienjäteaseman nykyistä korttelialuetta siten, että alueelle olisi mahdollista sijoittaa nykyistä monipuolisemmin erilaisia kiertotalouteen liittyviä toimintoja.


Sijainti

Ahlmanintien pienjäteaseman lähialueen käsittävä kaava-alue sijaitsee Kymintehtaalla Ahlmanintien, Savonsuontien ja Kouvolasta Mikkeliin suuntautuvan Savon radan rajaamalla alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,1 ha.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Ahlmanintien pienjäteaseman kaavahankkeen tavoitteena on laajentaa tällä hetkellä Kymenlaakson Jäte Oy:n hallinnassa olevaa korttelialuetta siten, että alueelle olisi mahdollista sijoittaa nykyistä monipuolisemmin erilaisia kiertotalouteen liittyviä toimintoja. Toimiva kiertotaloudelle tarkoitettu alue sisältää erilaisia tilatarpeita, joiden huoltaminen vaatii tavanomaista varastoaluetta enemmän tilaa.

Suunnittelun yhtenä tavoitteena on myös parantaa alueen sisäistä toiminnallisuutta ja sen liittymistä yleiseen katu- ja tieverkkoon. Kaavaratkaisussa huomioidaan myös alueella olevan hulevesiverkoston uudistamissuunnitelmat sekä olemassa olevien yhdyskuntateknisten järjestelmien vaatimat tilatarpeet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus on valmisteilla. Tavoite on, että se asetetaan julkisesti nähtäville vielä syksyllä 2023.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos oli nähtävillä 27.9. -31.10.2023 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä, Torikatu 10 sekä tällä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta annettiin palautetta.


Aloitusvaihe

Kaavahankkeen vireilletulo

Ahlmanintien pienjäteaseman lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla 27.9.2023.


Päivitetty 8.11.2023

Sivun alkuun