Kouvolassa on yli 140 leikkipaikkaa, jotka ovat varustelutasoltaan erilaisia. Pienimmissä leikkipaikoissa on perusvälineet, kuten keinu, hiekkalaatikko ja jousiväline. Suuremmilla leikkikentillä on usein pelialue ja haastavampia kiipeilytelineitä.

Alueet sijoittuvat eri puolille kaupunkia niin, että ne ovat mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa.

Leikkipaikkojen rakentamisessa on noudatettu kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja turvallisuusvaatimuksia.

Välinevalmistajat vastaavat välineiden rakenteellisesta turvallisuudesta. Leikkivälineiden mitoituksissa on huomioitu eri ikäisten lasten turvavaatimukset. Esimerkiksi pääsy korkeimpiin välineisiin on tehty vaikeaksi, jotta pienimmät lapset eivät niihin pääsisi.

Koiria ja muita eläimiä ei saa tuoda leikkipaikoille.

Leikkipaikkojen vioista ja töhryistä voi ilmoittaa palautekanavan kautta.

Joissakin leikkipuistoissa on perhepuistotoimintaa, johon voit tulla mukaan maksutta ja ilman ennakkoilmoittautumista

Leikkipaikkaselvitys

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka on laatinut vuonna 2019 leikkipaikkaselvityksen osana palveluverkkojen selvitystyötä. Leikkipaikkaselvityksen tavoitteena on varmistaa sellainen kattava leikkipaikkojen palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. Selvitys sisältää ehdotukset säilytettävistä, kunnostettavista ja lakkautettavista leikkipaikoista.

Leikkipaikkojen poistojen ja kunnostuksen aikataulu päätetään erikseen.

"lasten leikkivälineitä"


Päivitetty 19.9.2019