Leikkipaikat löytyvät Kouvolan karttapalvelusta.

Kouvolassa on 108 leikkipaikkaa, jotka ovat varustelutasoltaan erilaisia. Pienimmissä leikkipaikoissa on perusvälineet, kuten keinu ja jousiväline. Suuremmilla leikkikentillä on usein pelialue ja haastavampia kiipeilytelineitä.

Alueet sijoittuvat eri puolille kaupunkia niin, että ne ovat mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa.

Leikkipaikkojen rakentamisessa on noudatettu kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja turvallisuusvaatimuksia.

Välinevalmistajat vastaavat välineiden rakenteellisesta turvallisuudesta. Leikkivälineiden mitoituksissa on huomioitu eri ikäisten lasten turvavaatimukset. Esimerkiksi pääsy korkeimpiin välineisiin on tehty vaikeaksi, jotta pienimmät lapset eivät niihin pääsisi.

Koiria ja muita eläimiä ei saa tuoda leikkipaikoille.

Leikkipaikkojen vioista ja töhryistä voi ilmoittaa palautekanavan kautta.

Joissakin leikkipuistoissa on perhepuistotoimintaa, johon voit tulla mukaan maksutta ja ilman ennakkoilmoittautumista

Leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Vuonna 2019 hyväksyttiin leikkipaikkaselvitys, jossa linjattiin Kouvolan kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen määrä, joita oli tuolloin 139. Selvityksen päätöksessä linjattiin huonokuntoiset, käytöstä poistettavat leikkipaikat, kunnostettavat leikkipaikat sekä leikkipaikat, jotka olivat hyväkuntoisia, eikä niihin kohdistunut kunnostustarpeita lähivuosina. Leikkipaikkaselvityksen päivitys vähensi leikkipaikkojen määrää viidellä vuonna 2022.

Poistamalla osan huonokuntoisimmista ja vähiten käytetyistä leikkipaikoista kaupunki voi keskittyä parantamaan säilyviä leikkipaikkoja ja näin tarjota kuntalaisille tasapuolisemmin turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja.

Leikkipaikkoja on tällä hetkellä 108, joka tarkoittaa 1,3 leikkipaikkaa 1000 asukasta kohti.

"lasten leikkivälineitä"
Monipuolinen leikkipaikka, jossa on kiipeilytelineitä, liukumäkiä, keinuja, jousileikkiväline, hiekkalaatikko ja puistonpenkki. Viihtyvyyttä lisää luonnonmukainen metsäalue.


Päivitetty 8.1.2024

Sivun alkuun