Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on tarkistaa kaava-alueen merkintöjä ja määräyksiä. Kaavoitukseen on ryhdytty voimassa olevien kaavojen päivitystarpeen takia. Suunnittelualue sijaitsee entisten Jaalan ja Valkealan kunnan alueella, Kouvolan luoteisosassa. Alue rajautuu Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan ranta-alueille.


Ilmakuva, johon rajattu kaavamuutosalue.

Sijainti

Rantayleiskaavan päivityksen alue rajautuu Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan ranta-alueille.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kuluvan kesän ja syksyn aikana tehdään maastotöitä Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan alueella

Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava-alueella tehdään vireillä olevaan kaavamuutokseen liittyviä maastotöitä kesän ja syksyn aikana. Maastotöiden takia alueella liikkuu selvitystyötä tekeviä henkilöitä. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi (tavoitettavissa 14.7. saakka).

Kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, puh. 020 615 8660, jatta.lahtinen@kouvola.fi (tavoitettavissa 19.7. lähtien).

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan päivitys

Kouvolan kaupunki aloittaa rantayleiskaavan päivityksen Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rannoilla. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Kimolan kanava. Suunnittelun tarkoituksena on ohjata alueen rantarakentamista. Kaavassa osoitettaville rakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupia (MRL 44 §, 72 §). Kaavatyö kestää arviolta 2-3 vuotta.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä 7.4.-17.5.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10), sekä tällä verkkosivulla.

Mielipiteet OAS:sta voi esittää nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: Pyhäjärvi- Iso-Ruhmas RYK – OAS. Tämä asia katsotaan tulleen tiedoksi 7. päivänä julkaisemisajankohdasta (7.4.2021).

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, p. 020 615 8660, jatta.lahtinen@kouvola.fi, tai yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi.

23.3.2021 – Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli kaavan tavoitteita ja vireilletuloa kokouksessaan 23.3.2021 (Dynasty), ja päätti sen vireilletulosta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Kaavan lähtötilanteesta ja tavoitteista

Suunnittelualue sijaitsee entisten Jaalan ja Valkealan kunnan alueella, Kouvolan luoteisosassa. Alue rajautuu Pyhäjärven ja Iso-Ruhmaan ranta-alueille. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on hieman yli 42 km2, joista maa-alueita on 16 km2 ja vesialueita 26 km2. Rantaviivaa kaava-alueella on yhteensä noin 180 kilometriä, kun huomioidaan kaava-alueeseen kuuluvat saaret. Alueella sijaitsee yhteensä 817 kiinteistöä ja noin 1 200 rakennusta. Asukkaita on hieman alle 170.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä noin puolen kilometrin etäisyydellä sijaitsee Jaalan kirkonkylä. Suunnittelualueen eteläosasta etäisyys Voikkaalle on noin 2 kilometriä.

Kaavan ensisijaisena tavoitteena on tutkia kaavan käyttötarkoitusta koskevien määräysten muuttamista vakituisen asumisen sallivaksi siten, kun on edullisuusvyöhykeselvityksissä ja päätöksissä linjattu. Edullisuusvyöhykkeiden ulkopuolella kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajantasaisuutta tarkistetaan muilta osin.

Rantayleiskaavalla ohjataan kaavaan kuuluvien kiinteistöjen maankäyttöä. Kaavan valmistuttua ja sen perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille.

Kaavan arvioidut laatimisvuodet ovat 2021-2024.

Lisätietoja:
kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, p. 020 615 8660, jatta.lahtinen@kouvola.fi


Päivitetty 23.6.2021