Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 1437/2022 20.6.2022

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan 16.9.2021 § 81 tehtyyn kunnallisvalitukseen, joka koskee kunnalliseen virkasuhteeseen nimittämistä.…

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä

Tiedonanto tarkkailuohjelmapäätöksestä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 23.6.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta…

Rakennustarkastajan myöntämä poikkeamispäätös, julkipanolista 22.6.2022 vko 25

Julkipanolista 22.6.2022 (209 kt)

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 22.6.2022, sekä myönnetty purkamislupapäätös viikko 25

Päivämäärällä 23.06.2022 annetaan rakennusvalvonnan 21.06.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 569 286-468-3-73 Laajennus Vanhaa n.70m2:n talousrakennusta…

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Jättömaa ry

Jättömaa ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta....

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös 286-404-5-47, Lappakoskentie 42

21.06.2022 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös:

Erityisluokanopettaja 31.10.2022-10.11.2023

Erityisluokanopettajan viransijaisuus (10928) Valkealan yhtenäiskoulussa 31.10.2022-10.11.2023. Valkealan yhtenäiskouluun haetaan erityisluokanopettajaa JOPO-ryhmään. Mikäli sijaisuuteen palkattavalta henkilöltä puuttuu perusopetuksen opettajan kelpoisuus (asetus …

Liikunnan lehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun lehtorin viran (11120) sijaisuus ajalle 8.8.2022-21.12.2022. Opetettava aine; yläkoulun liikunta Viran sijoituspaikka: Eskolanmäen koulu …

Koulunkäynninohjaaja

Kouvolan kaupungin kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on haettavana; Esi- ja perusopetuksen koulunkäynninohjaajan määräaikaisia toimia valmistavassa opetuksessa. Koulunkäynnin ohjaaja työskentelee valmistavan …

Päätoimisia tuntiopettajia valmistavaan opetukseen

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun päätoimisia tuntiopettajan tehtäviä valmistavaan opetukseen. Kelpoisuusehtona on perusopetuksen opettajakelpoisuus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 …

Peruskoulun lehtori oppilaanohjaukseen

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun lehtorin viran (11067) sijaisuus oppilaanohjaukseen ajalle 8.8.2022-21.12.2022. Viran sijoituspaikka: Eskolanmäen koulu Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen …

Lasten erityisohjaaja

Haluamme tarjota Suomen parhainta varhaiskasvatusta. Tule varhaiskasvatuksen osaajaksi Kouvolaan! Haemme lasten erityisohjaajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2022 – 2.6.2023 Peippolan päiväkotiin. …

Tulevat tapahtumat

Katso kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media