Kuulutus ympäristöluvan rauettamismenettelystä / Terra Infra Oy

Terra Infra Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus...

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen MRL 63§ MRA 30§

Tervaskangas2 (kaava nro 23/020), vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan 23. kaupunginosan, Kymintehtaan, alueella. Alue rajautuu etelässä valtatie 6:een,…

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireillä olosta

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee olemassa...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/VeBar Oy/Ravintola Lohari

VeBar Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta....

Yleistiedoksianto

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt henkilöä Khlebnikova Alla koskevan päätöksen 11.1.2023 § 5.…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 25.05.2023 sekä myönnetyt maisematyölupapäätökset, vko 21

Päivämäärällä 26.05.2023 annetaan rakennusvalvonnan 24.05.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 1064 286-459-33-20 Käyttötarkoituksen muutos Haetaan rakennukselle…

Tulevat tapahtumat

Katso kaikki tapahtumat

Kouvolan kaupunkistrategia 2032 "Aktiivisten kaupunki keskel kaikkee"

Tutustu Kouvolan kaupungin kaupunkistrategiaan videon muodossa! Kouvola on Kaakkois-Suomen keskus – aktiivisten kaupunki keskel kaikkee.

Maria Tuominen ottamassa selfietä

Kouvola - Näköisesi paikka

Asu kuin asut. Elä kuin elät. Ole kuin olet. Kaikki asumisesta opiskeluun, tapahtumiin ja työhön löydät täältä.

Tarinoita Kouvolasta, tonttitarjonta, harrastukset...

Sosiaalinen media