Kouvolan jätehuollosta vastaa Kymen Jätelautakunta. Jätelautakunnalta voit myös hakea jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia. Jätehuollon käytännön palveluista puolestaan vastaa Kouvolassa ja Iitissä Kymenlaakson Jäte Oy, joka myös järjestää esim. lajitteluneuvontaa.

Kouvolassa ja Iitissä noudatetaan Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Joiltakin osin jätteistä (esim. maatalousjätteet ja eläinten ruokinta) on määrätty myös Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksissä. Tarvittaessa jäterikkomukset käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

Roskaamis- ja maaperän pilaamiskiellon noudattamista sekä jätehuollon järjestämistä valvoo kaupungin ympäristönsuojelu.

Ilmoituksen roskaantumisesta tai jätehuollon asiattomasta hoitamisesta voit tehdä kätevimmin Kouvolan palautepalvelun kautta.

Vinkkejä kodin jätehuoltoon

Valitse viisaasti, kierrätä, lajittele

  • Vähennä turhaa kulutusta ja suosi pitkäikäisiä, korjattavia tuotteita.
  • Vältä pakkausmateriaaleja ja osta uudelleenkäytettäviä pakkauksia.
  • Harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla mieti yhteiskäyttöä, lainaamista tai vuokraamista.
  • Kierrätä itsellesi turha tavara tuttavien keskuudessa tai myy kirpputoreilla
  • Lajittele vaatteet kierrätykseen, biojäte kompostoriin, paperi, pahvi, lasi, metalli ja muovi hyötiksille keräykseen jne.
  • Lajittele myös vaaralliset jätteet erikseen ja toimita ne esim. Kymenlaakson jäte Oy:n ylläpitämille jäteasemille. Laita kierrätykseen sopimaton jäte loppu-/sekajätteeseen, josta se toimitetaan Kotkan hyötyvoimalaitokseen energiana hyödynnettäväksi.

Lajitteluohjeista voit katsoa mihin mikäkin jäte kuuluu. Kaatopaikkasijoitukseen päätyy vain pieni osa kotitalouksien jätteistä.

Kompostoi

Voit kompostoida biojätettä. Kompostoinnista ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Huolehdi erityisesti, että haittaeläimet eivät pääse kompostiin! Lisää vinkkejä kompostointiin löydät kompostointiohjeista.

Omakotitaloissa syntyy myös runsaasti puutarhajätettä. Puutarhajätteitä ei saa viedä kaupungin maa-alueille. Lue lisää ohjeita puutarhajätteiden käsittelystä.

Älä polta jätteitä

Tiedäthän, että jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Voit kuitenkin polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, risuja, oksia ja pieniä määriä paperia ja pahvia lämmityksen yhteydessä esim. keskuslämmityskattilassa.

Taajama-alueen ulkopuolella voi avopolttona polttaa esim. kuivia risuja, oksia, olkia ja hakkuutähteitä. Tästtä ei saa kuitenkaan aiheutua savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Päivitetty 7.3.2019