Kouvolassa jätehuollosta vastaa Kymen Jätelautakunta. Jätelautakunnalta voit myös hakea jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia. Jätehuollon käytännön palvelut hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy, joka myös järjestää lajitteluneuvontaa.

Kouvolassa noudatetaan Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.

Roskaamis- ja maaperän pilaamiskiellon noudattamista sekä jätehuollon järjestämistä valvoo kaupungin ympäristönsuojelu. Esimerkiksi maatalousjätteistä ja eläinten ruokinnasta löydät tietoa myös Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ilmoituksen roskaantumisesta tai jätehuollon asiattomasta hoitamisesta voit tehdä Kouvolan palautepalvelun kautta.

Vinkkejä kodin jätehuoltoon

Lajittele, korjaa, kierrätä

Kymenlaakson Jäte Oy:n lajitteluohjeista voit katsoa mihin mikäkin jäte kuuluu. Kaatopaikkasijoitukseen kuuluu vain pieni osa kotitalouden jätteistä.

  • Vähennä turhaa kulutusta ja suosi pitkäikäisiä, korjattavia tuotteita.
  • Vältä pakkausmateriaaleja ja osta uudelleenkäytettäviä pakkauksia.
  • Harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla mieti yhteiskäyttöä, lainaamista tai vuokraamista.
  • Kierrätä itsellesi turha tavara tuttavien keskuudessa tai myy kirpputoreilla
  • Lajittele vaatteet kierrätykseen tai poistotekstiileihin, biojäte kompostoriin, paperi, pahvi, lasi, metalli ja muovi ekopisteille keräykseen jne.
  • Lajittele myös vaaralliset jätteet erikseen ja toimita ne esim. Kymenlaakson jäte Oy:n ylläpitämille jäteasemille. Laita kierrätykseen sopimaton jäte loppu-/sekajätteeseen, josta se toimitetaan Kotkan hyötyvoimalaitokseen energiana hyödynnettäväksi.

Kompostoi

Voit kompostoida biojätettä. Kompostoinnista ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Huolehdi erityisesti, että haittaeläimet eivät pääse kompostiin! Lisää vinkkejä kompostointiin löydät kompostointiohjeista (pdf, Kymenlaakson Jäte).

Omakotitaloissa syntyy myös runsaasti puutarhajätettä. Puutarhajätteitä ei saa viedä kaupungin maa-alueille. Lue lisää ohjeita puutarhajätteiden käsittelyyn (pdf, 103 kt).

Biojätteen kompostoinnista sinun tulee tehdä kompostointi-ilmoitus sekä taajamassa että haja-asutusalueella ja vaikka kiinteistöllä kompostoitaisiin vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta.

Kompostointi-ilmoituksen voit tehdä Kymen jätelautakunnan sivuilla.

Älä polta jätteitä

Tiedäthän, että jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Voit kuitenkin polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, risuja, oksia ja pieniä määriä paperia ja pahvia lämmityksen yhteydessä esim. keskuslämmityskattilassa.

Taajama-alueen ulkopuolella voi avopolttona polttaa esim. kuivia risuja, oksia, olkia ja hakkuutähteitä. Tästä ei saa kuitenkaan aiheutua savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun