Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Tiekunnat voivat hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon tai perusparannukseen.

Yksityistiepäivä Kouvola-talolla 14.3.2019

Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekuntien tienpidon kehittämisen. Valtakunnalliset koulutustapahtumat kymmenellä paikkakunnalla vuonna 2019. Tapio Oy ja Laatutie Oy järjestivät yhdessä kaupungin kanssa tiekuntien toimielimille tarkoitetun koulutustilaisuuden 14.3.2019 Kouvola-talolla. Tilaisuudessa oli noin sata osallistujaa. Kiitos osallistujille ja kouluttajille. Koulutusmateriaali Tapio Oy:n sivuilla.

Tiekuntien laskut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, kaupungille osoitetun yksikkölaskun toimitus sähköisenä tai paperilaskuna. Lisätietoa löydät laskutusosoitteista. Laskut Asuminen ja ympäristö toimialalle.

Tiekuntien kokouskutsut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, lähetä tiekokouskutsut osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö, Maaomaisuus ja paikkatieto, PL 32, 45701 Kuusankoski

Pysyvä liikennemerkki tiekunnan tielle, suostumus kunnalta

Kaupungilta pitää hakea suostumus pysyvästi asetettuun liikennemerkkiin tiekunnan tielle

 1. Tee vapaamuotoinen hakemus pysyvän liikennemerkin asettamiseksi tiekunnan tielle.
 2. Liitä mukaan kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä sekä kartta siitä, mihin liikennemerkki laitetaan.
 3. Lähetä hakemus yhdyskuntatekniikan liikenneinsinöörille Antti Tammiselle sähköpostitse antti.tamminen(a)kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö, Yhdyskuntatekniikka, Antti Tamminen, PL 32, 45701 Kuusankoski

Tiekunnan ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on velvollisuus ilmoittaa tietojaan seuraaville tahoille:

 • tiekunnan yhteyshenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • tiedot painorajoituksista, ajokiellot, liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet sekä kopio kunnan suostumuksesta (jos on tallessa) merkin asettamiseen Väyläviraston Digiroad-järjestelmään
 • muuttuneet yhteystiedot myös kaupungille ritva.jarvinen(a)kouvola.fi

Tulorekisteri

Tulorekisteri on 1.1.19 käyttöön tullut sähköinen rekisteri tulotiedoille. Rekisteri sisältää jokaisen tulonsaajan tiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri koskee myös tiekuntia, jos se maksaa palkkioita tai ns. kulukorvauksia. Työnantajien (siis myös tiekunnat) tulee ilmoittaa kaikista maksetuista tuloista tiedot tulorekisteriin 5 pv kuluessa maksupäivästä. Ilmoitettavat tiedot; palkat, palkkiot, luontoisedut, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Jos em. maksut maksaa Palkka.fi -palvelusta, menee tieto tulorekisteriin automaattisesti (tarvitaan Katso-oikeudet). Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Valitusasiat

Tiekunnan osakas voi vaatia tiekunnan kokoukselta oikaisua sen tekemästä päätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, jos

 • päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä
 • päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen
 • päätös loukkaa hänen oikeuttaan

Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos

 • asiankäsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä
 • päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen
 • päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta

Moitekanne tehdään Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Kaakon tiet -hanke

Kymenlaakso on mukana Kaakkois-Suomessa on meneillään olevassa hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa yksityisteitä. Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus, ja se kestää vuoden 2020 loppuun.

Hankeen tavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Lisätietoa löydät hankkeen sivuilta.

Valtio ja yksityistiet

Yksityisteiden valtionavustusasioissa neuvoo ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 603 (pvm/mpm)
liikenteen.asiakaspalvelu(a)ely-keskus.fi

Päivitetty 15.3.2019