Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Avustukset

Tiekunnat voivat hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon tai perusparannukseen.

Valtion perusparannusavustukset

ELY-keskus yksityistieavustukset

Suomen Väylät

Suomen Väylät on Väyläviraston avoimen datan paikkatietoaineistoihin perustuva karttapalvelu, josta löytyy mm. Digiroad yksityistiekartta.

Yksityisteiden tiekuntien yhteyshenkilöiden yhteystiedot

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu

Maanmittauslaitoksen uusi Yksityistien tieyksiköinti 2023-julkaisu

Maanmittauslaitos on julkaissut uuden yksityistien tieyksiköintijulkaisun 2023.

Tiekunnan vuosikello

Suomen tieyhdistyksen laatima Tiekunnan vuosikello.

Tiekuntien vuosikokoukset

Vuosikokous on pidettävä vuosittain, ellei tiekunnan kokouksessa ole muuta päätetty. Etäosallistuminen on mahdollista ilman aikaisempaa päätöstä. Tiekunnan toimielin päättää tarjotaanko etäyhteyttä. Aina on kuitenkin oltava paikka, missä tiekunnan kokous pidetään ja missä tieosakas voi kokoukseen osallistua läsnä ollen.

Tiemaksujen laskuttaminen kaupungilta

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, kaupungille osoitetun tiemaksulaskun toimitus sähköisenä tai paperilaskuna. Paperilaskuja ei lähetetä kaupungin kirjaamoon vaan Sarastian skannauspalveluun.

Laskutusosoite
Paperilasku:
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö/
Maaomaisuus
003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN
tai
Verkkolasku:
Kouvolan kaupunki, Tekniikka ja ympäristö/
Maaomaisuus
003701610759300
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Organisaation virallisiin laskutusosoitteisiin ei tule lähettää muuta postia kuin laskuaineisto. Erilliset liitteet tulee toimittaa osoitteeseen (kaupungin kirjaamo), sillä skannauspalvelu ei pysty käsittelemään laskuista erillään olevaa aineistoa.

Suosittelemme käyttämään verkkolaskutusta, joka on luotettavin ja nopein tapa saada lasku toimitettua ja maksuun. Mikäli verkkolaskutus ei ole mahdollista, käytä helppokäyttöistä ja maksutonta toimittajaportaalia sähköisen laskun luomiseen. Tarkempi ohjeistus toimittajaportaalin käyttöön löytyy Sarastian nettisivuilta .

Tiekuntien kokouskutsut kaupungille

Kaupunki on osakkaana tiekunnassa, lähetä tiekokouskutsut mielellään sähköisesti kaupungin kirjaamoon.

Yksityistien pysyvään liikennemerkkiin on haettava suostumus kunnalta

Kaupungilta pitää hakea suostumus pysyvästi asetettuun liikennemerkkiin tiekunnan tielle.
Lupaa voi hakea:

Tiekunnan tietojen ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on yksityistielain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietonsa

  • tiekunnan yhteyshenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
  • tiedot painorajoituksista, ajokiellot, liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet ym. Väyläviraston Digiroad-järjestelmään ja ilmoitus myös, jos niitä rajoituksia ei ole ollenkaan tiellä
  • tallettakaa itsellenne paluuviestit mitä saatte sieltä vastauksena
  • muuttuneet tiekunnan yhteystiedot myös kaupungille, jos tiekunta on saanut kaupungin avustuksia ritva.jarvinen(at)kouvola.fi

Valitusasiat

YksTL 64§ Tiekunnan osakas voi vaatia tiekunnan kokoukselta oikaisua sen tekemästä päätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, jos päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan.

YksTL 65§ Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asiankäsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

Osakkaan nostettava kanne 3 kk:n kuluessa päätöksen tekemisestä, muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk:n kuluessa tiedoksisaannista, jos ei ole ollut ko. kokouksessa läsnä. Jos päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, voi moitekanteen nostaa 30 pv:n kuluessa oikaisuvaatimuksen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta. Moitekanne tehdään Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Tulorekisteri

Tulorekisteri koskee myös tiekuntia, jos se maksaa palkkioita tai ns. kulukorvauksia. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Päivitetty 8.5.2024

Sivun alkuun