Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Huomiothan tämän

YKSITYISTIEINFOT STARTTAAVAT KOUVOLASSA
Mitkä ovat tieosakkaan velvollisuudet entä vastuut? Mitä ovat yksiköt ja miten ne määräytyvät? Mistä maksan? Kuka saa tietä käyttää?

Tiekunnat tähän päivään -hanke tarjoaa tiekuntien osakkaille ja muille asiasta kiinnostuneille infoa uudesta yksityistielaista ja tiekunnan tärkeimmistä asioista. Kouluttajana toimii tieisännöitsijä Tanja Mynttinen.
Jokaiseen infoon mahtuu 25 hlöä, joten ilmoittaudu pian mukaan!
Infot aloitetaan kahvitarjoilulla ja loppuun on jätetty kysymyksille aikaa.

Infotilaisuudet seuraavasti:
la 10.8. klo 13-15 Siikavan kylätalo, Ruokoniementie 14, Jaala
ti 13.8. klo 17.30-19.30 Valkealakoti, monitoimitila, Vanhatie 112, Valkeala
ke 14.8. klo 17.30-19.30 Teuroisten kylätalo, Teuroistentie 261, Koria
to 22.8. klo 17.30-19.30 Anjalan nuorisokeskus, kabinetti, Ankkapurhantie 15, Anjala
Sitovat ilmoittautumiset allergioineen 5 pv. ennen tilaisuutta
tanja.mynttinen@kymenkylat.fi tai tekstiviestillä 044 297 7738/Tanja

Avustukset

Tiekunnat voivat hakea kaupungilta avustusta tien kunnossapitoon tai perusparannukseen.

Tiekuntien laskut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, kaupungille osoitetun yksikkölaskun toimitus sähköisenä tai paperilaskuna. Lisätietoa löydät laskutusosoitteista. Laskut Asuminen ja ympäristö toimialalle.

Tiekuntien kokouskutsut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, lähetä tiekokouskutsut osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö, Maaomaisuus ja paikkatieto, PL 32, 45701 Kuusankoski

Pysyvä liikennemerkki tiekunnan tielle, suostumus kunnalta

Kaupungilta pitää hakea suostumus pysyvästi asetettuun liikennemerkkiin tiekunnan tielle

 1. vapaamuotoinen hakemus
 2. liitteeksi kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä sekä merkin sijaintikartta
 3. hakemus yhdyskuntatekniikan liikenneinsinöörille Antti Tammiselle sähköpostitse antti.tamminen(a)kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö, Yhdyskuntatekniikka, Antti Tamminen, PL 32, 45701 Kuusankoski

Tiekunnan ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on velvollisuus ilmoittaa tietojaan seuraaville tahoille:

 • tiekunnan yhteyshenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • tiedot painorajoituksista, ajokiellot, liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet sekä kopio kunnan suostumuksesta (jos on tallessa) merkin asettamiseen Väyläviraston Digiroad-järjestelmään sekä tieto, jos niitä rajoituksia ei ole ollenkaan tiellä
 • muuttuneet yhteystiedot myös kaupungille ritva.jarvinen(a)kouvola.fi

Valitusasiat

YksTL 64§ Tiekunnan osakas voi vaatia tiekunnan kokoukselta oikaisua sen tekemästä päätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä, jos

 • päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä
 • päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen
 • päätös loukkaa hänen oikeuttaan

YksTL 65§ Tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos

 • asiankäsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä
 • päätös on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen
 • päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta

Osakkaan nostettava kanne 3 kk:n kuluessa päätöksen tekemisestä, muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk:n kuluessa tiedoksisaannista, jos ei ole ollut ko. kokouksessa läsnä. Jos päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, voi moitekanteen nostaa 30 pv:n kuluessa oikaisuvaatimuksen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.
Moitekanne tehdään Etelä-Savon käräjäoikeuteen.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on 1.1.19 käyttöön tullut sähköinen rekisteri tulotiedoille. Rekisteri sisältää jokaisen tulonsaajan tiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteri koskee myös tiekuntia, jos se maksaa palkkioita tai ns. kulukorvauksia. Työnantajien (siis myös tiekunnat) tulee ilmoittaa kaikista maksetuista tuloista tiedot tulorekisteriin 5 pv kuluessa maksupäivästä. Ilmoitettavat tiedot; palkat, palkkiot, luontoisedut, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset. Jos em. maksut maksaa Palkka.fi -palvelusta, menee tieto tulorekisteriin automaattisesti (tarvitaan Katso-oikeudet). Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Päivitetty 9.8.2019