Uuden rakennuksen rakennusluvan liitteeksi tarvitset energiaselvityksen, jonka keskeinen osa on energiatodistus.

Rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys, joka sisältää seuraavat tarkastelut:

  • E-luku ja sen laskennan keskeiset lähtötiedot ja tulokset (4 §)
  • Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (23 §)
  • Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (30 §)

tai:

  • rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus (33 §)

Lisäksi energiaselvitys voi tarvittaessa sisältää tarkastelun kesäajan huonelämpötiloista ja energiatodistuksen. Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen energiaselvityksen perusteena oleviin suunnitelmiin on tullut muutoksia.

Energiaselvitys on siis huomattavasti laajempi selvitys rakennuksen energiankäytöstä kuin energiatodistus.

Päivitetty 9.10.2020

Sivun alkuun