Kaavahankkeessa (kaava nro 31/005) on tavoitteena asemakaavan ajanmukaistaminen vastaamaan toteutunutta tilannetta mm. poistaa tarpeeton toteutumaton Kyöstinkujan katualue kaavasta, järjestää Mypa-talon ja lääkäriaseman (Kurkimäentie 3) ympäristön kaava ajanmukaiseksi sekä selkeyttää rajauksia katualueiden, kortteleiden sekä ohjeellisten tontinrajojen osalta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Myllykosken taajamassa rautatien itäpuolella. Alue on keskeisellä paikalla taajaman rakenteessa ja alue sijoittuu Koulutien, Ristontien ja Itäasemantien rajoittamalle alueelle. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 6 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavahankkeen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos jaosallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävänä 13.12.2017 – 29.1.2018 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolankaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski)sekä tällä internet-sivuilla.

Kaavaluonnoksesta saatiin palautetta. Kaavamuutosehdotuksen valmistelu jatkuu keväällä 2019.

Yleisötilaisuus

Kyöstinkujan ja Myllykosken kirkon kaavahankkeita esiteltiin yleisötilaisuudessa Myllykosken Seuratalossa ke 10.1.2018. Paikalla oli reilut 30 osallistujaa.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun