Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu esittelee Kouvolan kaavoituskatsauksen, yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitotyöt sekä tonttitarjontaa.

Tutustu suunnittelu- ja työkohteisiin tarkemmin avaamalla julkaisu. Voit myös tallentaa, tulostaa tai jakaa julkaisun.

Kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus)

Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisussa esitellään kyseisenä vuonna vireillä olevia tai vireille tulevia kaava-asioita niin Kouvolan kaupungin kuin Kymenlaakson maakunnankin tasolla.

Vuonna 2019 kaavoitusohjelmassa on:

  • Kullasvaara –Tykkimäki -osayleiskaavan sekä Kymijoen pohjoisosien ja Vekarajärvi-Pesäntäjärven rantaosayleiskaavat
  • Kouvolan ydinkeskustan, Miehonkankaan ja Verlan osayleiskaavoituksen sekä Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavoituksen jatkaminen
  • lisätonttien kaavoittaminen logistiikka- ja teollisuusyrityksille Kullasvaarassa.
  • asumiselle uusia tontteja mm. Valkealassa Nurmirannan alueelle, Kuusankoskella rantapuiston tuntumaan, Kouvolassa Loikalanpellolle ja Elimäellä Peippolanpellolle.
  • Sakaristonmäen ja lähialueen asemakaavojen päivittäminen ideakilpailun ratkettua. Kaavojen ajantasaistamista jatketaan myös muissa taajamissa.

Lue lisää kaavakohteista ja kaavoitukseen osallistumisesta julkaisun sivuilta 2-3.

Tutustu myös vuosille 2019-2023 laadittuun kaavoitusohjelmaan.

Yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitokohteet

Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa; yksi suurimmista kohteista on terminaalialue Kullasvaarassa.

Kimolan kanavan avaamiseen valmistaudutaan rakentamalla satamia ja laitureita Pyhäjärven ympäristössä.

Merkittävimpiä viheralueiden rakennus- ja kunnostuskohteita ovat Kuovin leikkipuisto Lehtomäessä sekä Kymijoen ulkoilureitin Alakylän osuus.

Metsänhoitotyötä tehdään mm. Mielakassa sekä Harjunmäellä Valkealassa voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Nämä ja 60 muuta infrakohdetta näkyvät julkaisun kartalla sivulla 4.

Tonttitarjonta

Kouvolassa on yli 200 kiinnostavaa pientalotonttia sekä kerrostalotontteja keskeisillä paikoilla, jotka etsivät rakentajaa.

Tutustu Kouvolan monipuolisiin asumisen mahdollisuuksiin sekä tonttitarjontaan tästä.

Päivitetty 13.5.2019