Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu esittelee Kouvolan kaavoituskatsauksen, yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitotyöt sekä tonttitarjontaa.

Tutustu suunnittelu- ja työkohteisiin tarkemmin avaamalla julkaisu. Voit myös tallentaa, tulostaa tai jakaa julkaisun.

Kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus)

Julkaisussa esitellään vireillä olevia tai vireille tulevia kaava-asioita, jotta kuntalaiset voivat seurata kaavojen etenemistä niin kaupungin kuin maakunnankin tasolla ja ottaa niihin kantaa.

Vuoden 2019 kaavoitusohjelmaan sisältyy kahdeksan yleiskaava- ja 43 asemakaavakohdetta.

  • Uusia yleiskaavoituskohteita ovat Kullasvaara –Tykkimäki -osayleiskaava sekä Kymijoen pohjoisosien ja Vekarajärvi-Pesäntäjärven rantaosayleiskaavat
  • Kouvolan ydinkeskustan, Miehonkankaan ja Verlan osayleiskaavatöitä sekä Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaavatyötä jatketaan
  • Tonttitarjontaa logistiikka- ja teollisuusyrityksille lisätään Kullasvaarassa.
  • Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealassa Nurmirannan alueelle, Kuusankoskella rantapuiston tuntumaan, Kouvolassa Loikalanpellolle ja Elimäellä Peippolanpellolle.
  • Sakaristonmäen kilpailun ratkettua päivitetään alueen asemakaavoja ja jatketaan kaavojen ajantasaistamista myös muissa taajamissa.

Lue lisää kaavakohteista ja kaavoitukseen osallistumisesta julkaisun sivuilta 2-3!

Yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitokohteet

Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa; yksi suurimmista kohteista on terminaalialue Kullasvaarassa. Kimolan kanavan avaamiseen valmistaudutaan rakentamalla satamia ja laitureita Pyhäjärven ympäristössä.

Merkittävimpiä viheralueiden rakennus- ja kunnostuskohteita ovat Kuovin leikkipuisto Lehtomäessä sekä Kymijoen ulkoilureitin Alakylän osuus.

Metsänhoitotyötä tehdään mm. Mielakassa sekä Harjunmäellä Valkealassa voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Nämä ja 60 muuta infrakohdetta näkyvät julkaisun kartalla sivulla 4.

Tonttitarjonta

Kouvolassa on yli 200 kiinnostavaa pientalotonttia sekä kerrostalotontteja keskeisillä paikoilla, jotka etsivät rakentajaa. Tontteihin voi tutustua ja niitä voi varata osoitteessa www.kouvola.fi/tontit.

Toukokuussa käynnistyy kaupungin mainoskampanja, joka tuo laajasti esiin Kouvolan monipuoliset asumisen mahdollisuudet.

Päivitetty 11.3.2019