Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu esittelee kuluvan vuoden ajankohtaiset kaava-asiat, katujen ja kevyen liikenten väylien rakentamiset tai saneeraukset, viheraluekohteet sekä metsänhoitokohteet. Lisäksi julkaisussa esitellään Kouvolan runsasta tonttitarjontaa asumiseen ja yrittämiselle.

Tutustu suunnittelu- ja työkohteisiin tarkemmin avaamalla julkaisu. Voit myös tallentaa, tulostaa tai jakaa julkaisun.

Kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus)

Ajankohtaiset yleiskaavakohteet

Yleiskaavoitus jatkuu vuonna 2020 seuraavissa kohteissa:

 • Vt 6 liittymäalueen maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä ohjaava Kullasvaara –Tykkimäki osayleiskaava
 • rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella
 • Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava
 • Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava,
 • Miehonkankaan osayleiskaava
 • Verlan osayleiskaava

Ajankohtaiset asemakaavakohteet

 • Vuonna 2020 lisätään edelleen tonttitarjontaa logistiikka- ja teollisuusyrityksille Kullasvaarassa.
 • Asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealaan Nurmirannan alueelle, Kouvolan Viitakumpuun ja Elimäellä Peippolanpellolle.
 • Kuusankosken Pallokentän korttelista järjestettiin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu viime vuonna. Alueen asemakaavoitus aloitetaan kilpailun voittajan kanssa.
 • Kaavojen ajantasaistamista jatketaan kaikissa taajamissa.

Tutustu vuosille 2020-2024 laadittuun kaavoitusohjelmaan (pdf, 0,5 Mt).

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 21.1.2020.

Kymenlaaksoon maakuntakaavan päivitys

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmistelu on käynnissä. Maakuntakaava on koko Kymenlaakson maankäyttöä ohjaava suunnitelma, jonka valmistelusta vastaa Kymenlaakson liitto. Seuraa maakuntakaavan etenemistä Kymenlaakson liiton verkkosivuilta.

Yhdyskuntatekniikan työkohteet

 • Katuja sekä kävely- ja pyöräilyväyliä korjataan ja rakennetaan kuluvan vuoden aikana ympäri Kouvolaa (kts. Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisun s. 4).
 • Yksi suurimmista kohteista on edelleen rautatie- ja maantieterminaalialue RRT Kullasvaarassa.
 • Uutta katualuetta rakennetaan uusille asuinalueille Haanojalle ja Kalalammelle. Katuja saneerataan vesihuollon uusimisen yhteydessä mm. Inkeroisissa ja Markankylässä.
 • Kesän 2020 katujen ja teiden päällystyskohteet ilmoitetaan kevään aikana.
 • Kimolan kanavan avaamiseen kesäkuun 2020 alussa valmistaudutaan uudistamalla Virtakiven vierasvenesatama ja Hirvelän kotisatama palvelemaan veneilijöitä läheltä ja kaukaa.
 • Merkittävimpiä viheralueiden rakennus- ja kunnostuskohteita ovat Kuusankosken rantapuisto, Kymijoen ulkoilureitin Niskalan osuus sekä Jaakonpuiston leikkipaikka.

Metsänhoitokohteet 2020-2022

 • Metsänhoitotyötä tehdään vuoden aikana mm. Hokkarinharjulla ja Vahteronmäellä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti. Tutustu metsänhoitokohteisiin.

Tonttitarjonta

Päivitetty 8.12.2020