Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu esittelee kootusti, missä päin Kouvolaa on tänä vuonna vireillä kaavoitushankkeita, mihin rakennetaan tai kunnostetaan ulkoilureittejä, leikkipaikkoja, katuja tai pyöräteitä, ja missä tehdään metsänhoitotöitä.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2024 -julkaisu (pdf, 3308 kt)

Kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus)

Ajankohtaiset kaavakohteet

Vuoden 2024 kaavoituskatsaus sisältää viisi yleiskaavakohdetta ja 34 asemakaavakohdetta.

Yleiskaavoituksen painopiste on ranta-asumisen edistämisessä. Rantayleiskaavatyö keskittyy tänä vuonna kaupunkialueen pohjoispuolelle, jossa työn alla ovat Lappalanjärven, Kymijoen ja Pyhäjärven ranta-alueet. Lisäksi eri puolella Kouvolaa päivitetään ranta-asemakaavakohteita. Rantojen kaavoitus mahdollistaa runsaasti ympärivuotista asumista vesistöjen äärelle Kouvolan taajamien läheisyydessä..

Asemakaavatyössä jatketaan yritysalueiden kaavoittamista kärkihankkeen mukaisesti mm. Tervaskankaalla ja Hiivurissa. Tänä vuonna päivitetään myös Kouvolan Urheilupuiston ja Sairaalanmäen asemakaavat, jotta alueille mahdollistuu nykyistä monipuolisempi käyttötarkoitus. Myös Kouvolan uuden teatterin kulttuurikorttelin asemakaavoitus käynnistyy 2024. Lisäksi päivitetään tilapalveluilta käytöstä pois jäävien tilojen, kuten koulujen korttelialueiden käyttötarkoituksia. Asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan useissa taajamissa.

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 20.12.2023. Kaupunki tiedottaa kaavoituksen ajankohtaisista kaavahankkeista verkkosivuillaan, kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla sekä Kouvolan sanomissa.

Tutustu tarkemmin vuoden 2024 asemakaavakohteisiin ja yleiskaavakohteisiin sekä vuosien 2024-2029 kaavoitusohjelmaan Dynasty tietopalvelussa (pdf 138 kt).

Kymenlaakson maakuntakaava 2040

Koko Kymenlaakson alueen maankäyttöä ohjaava maakuntakaava 2040 on lainvoimainen. Parhaillaan käynnissä on vuonna 2020 hyväksytyn maakuntakaavan toteutuneisuuden ja ajantasaisuuden arviointi, joka tehdään valtuustokausittain. Maakuntakaava 2040 (Kymenlaakson liitto).

Kärkihankkeilla elävyyttä ja elinvoimaa

Kouvolan kärkihankkeet edistyvät tahoillaan. Käyrälammen kehittyminen monipuoliseksi vapaa-ajan alueeksi täydentyy tänä vuonna rakentuvilla ulkokuntosalilla, pelikentillä sekä uudella puistolla. Alueelle rakennetaan myös tapahtumien järjestämiseen tarvittava yhdyskuntatekniikka, minkä myötä Käyrälammen ranta-alueen potentiaali tapahtumapaikkana paranee.

Tutustu Käyrälammen kehittämishankkeeseen

Yritystontit-kärkihankkeessa kaupunki kasvattaa omaa tonttitarjontaansa sujuvien liikenneyhteyksien varsilla ja mahdollistaa sopivia ja houkuttelevia tontteja yrityksille nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita varten. Tontit palvelevat esimerkiksi teollisuuden, kaupallisten palveluiden ja logistiikan toimijoita. Hankkeessa kaupunki hankkii maata, laatii ajanmukaisen asemakaavan ja varustaa alueen yhdyskuntatekniikalla tarpeiden mukaan. Tänä vuonna infraa rakennetaan Teholan alueella. Hankkeen muita kohteita ovat Korjalan ja Jokelan yritysalueet, asemanseutu, Tervaskangas sekä Hiivuri. 

Tutustu Yritystontit-kärkihankkeeseen

Yhdyskuntatekniikan työkohteet

Yhdyskuntatekniikan kohteissa pääpaino on eri puolilla Kouvolaa tehtävissä infran saneeraustöissä. Katuja saneerataan yhteishankkeina Kouvolan Vesi Oy:n ja Kymen Vesi Oy:n kanssa. Viime vuonna käynnistyneet aluesaneeraukset jatkuvat muun muassa Ravikylässä ja Tammenmäentien alueella Anjalassa.  

Viheraluekohteissa Kuusankosken Rantapuisto täydentyy Aronpellon ja Rantapuiston väliin rakentuvalla sillalla. Tavoitteena on myös kunnostaa leikkipaikat Siipikujalla ja Elimäen Tapulipuistossa, jossa saneerataan sekä puisto että leikkipaikka. Lisäksi tämän vuoden kunnostuskohteita ovat Suvipuisto sekä Myllykosken Rantatalonpuisto.  

Katso nämä sekä ympäri Kouvolaa korjattavat ja rakennettavat kadut ja kävely- ja pyöräilyväylät kartalla

Kesän 2024 katujen ja teiden päällystyskohteet ilmoitetaan myöhemmin keväällä.

Metsänhoitokohteet

Tälle vuodelle suunniteltuja metsänhoitotöitä tehdään virkistysmetsien kestävän kehityksen, asukaslähtöisyyden, monimuotoisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden lähtökohdista. Kirjanpainaja-kaarnakuoriaisen aiheuttamia tuhoja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä metsänhoitosuunnitelman mukaisia hoitotöitä tehdään esimerkiksi Hinkkismäellä ja Pioneerimetsässä sekä Kuusankosken Kasakkakalliolla ja Inkeroisten Hallasentien ympäristössä. Asutuksen keskellä sijaitsevia hoitotöitä tehdään pääasiassa asukkaiden toiveesta, kuten Kuusankosken Keijunkujan, Myllykosken Kurkisuon ja Kouvolan Kesontien sekä Metsämiehentien ympäristössä. Hakkuita tehdään myös uusien asemakaavojen valmistelevina töinä.

Tutustu metsänhoitokohteisiin

Monipuolisesti tontteja asumiseen

Vapaita tontteja omakotirakentajille löytyy eri puolilta Kouvolaa. Kiinnostavia pientalotontteja on tarjolla esimerkiksi Lautarossa, Kalalammella, Itä-Naukiossa, Talvirannassa, Pioneeripuistossa, Vatajanpuistossa, Pukintiellä, Kisalaaksossa sekä Jaalan kirkonkylässä. Lisäksi vapaita kerrostalotontteja löytyy Halkotorilla, Marjoniementiellä sekä Kiskoraitilla.  

Tutustu monipuoliseen tonttitarjontaan

Päivitetty 21.2.2024

Sivun alkuun