Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu esittelee kuluvan vuoden ajankohtaiset kaava-asiat, katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiset tai saneeraukset, viheraluekohteet sekä metsänhoitotyöt.

Tutustu suunnittelu- ja työkohteisiin tarkemmin avaamalla julkaisu. Voit myös tallentaa, tulostaa tai jakaa julkaisun.

Kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus)

Ajankohtaiset kaavakohteet

Vuoden 2021 kaavoituskatsaus sisältää kahdeksan yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Rantarakentamista ohjaavat rantaosayleiskaavat Kymijoen pohjoisosissa sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärven alueella jatkuvat. Lisäksi aloitetaan rantayleiskaavojen päivityksiä. Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava, Miehonkankaan sekä Kullasvaara –Tykkimäki osayleiskaavatyöt saatetaan loppuun.

Vuonna 2021 matkailu- ja virkistyspalveluita varten päivitetään Käyrälammen alueen asemakaava ja Voikkaalla Virtakiven sataman alueen kaavaa. Myös asumiseen kaavoitetaan uutta mm. Valkealaan Lautaron alueelle ja Kouvolan Loikalanpellolle, Haanojalle ja Öljymäelle. Lisäksi on useita kaavoituskohteita, joissa mahdollisestaan nykyistä monipuolisempi maankäyttö, kuten Kouvola-talon ja Kaunisnurmen palvelutalon alue. 

Maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset, jo aloitetut asemakaavoituskohteet; Viitakumpu, Nurmiranta ja Peippolanpelto, Kaaritie, Kullasvaara III saatetaan loppuun.

Tutustu tarkemmin vuoden 2021 asemakaavakohteisiin ja yleiskaavakohteisiin sekä vuosien 2021-2026 kaavoitusohjelmaan Dynasty tietopalvelussa (pdf 11 Mt).

Tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 26.1.2021.

Uusi Kymenlaaksoon maakuntakaava 2021

Neljän vuoden ajan valmisteltu laaja-alainen Kymenlaakson maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2020. Se kumosi voimaan tulleessaan kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset.

Maakuntakaavasta 2040 on jätetty neljä valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kouvolan osalta valitukset koskevat Haukkajärven alueen sekä Kullasvaaran maankäyttöratkaisuja. Valitukset ovat Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Maakuntakaava on koko Kymenlaakson maankäyttöä ohjaava suunnitelma, jonka valmistelusta vastaa Kymenlaakson liitto.

Tutustu Kymenlaakson maakuntakaavaan 2040 videoon, 360 palveluun,
kaavakarttaan ja -selostukseen, selvityksiin sekä muuhun aineistoon Kymenlaakson liiton verkkosivuilla.

Yhdyskuntatekniikan työkohteet

Vuonna 2021 rakennetaan rautatie- ja maantieterminaalialueella Teholassa (Kouvola RRT) rekkaparkkia logistiikan tarpeisiin. Viimeistelytöitä tehdään Kimolan kanavalla sekä Hirvelän kotisatamassa ja Virtakiven vierasvenesatamassa.

Merkittävimpiä viheralueiden rakennus- ja kunnostuskohteita ovat: Kuusankosken rantapuiston pääväylä ja rantapolku, Kymijoen ulkoilureitin viimeiset osuudet (Lamminranta ja Keltinkoski) ja Kalalammen luontopolku. Lisäksi kunnostetaan Eteläpuiston, Puistotien ja Urheilutien leikkipaikat.

Katso nämä sekä ympäri Kouvolaa korjattavat ja rakennettavat kadut ja kävely- ja pyöräilyväylät kartalla.

Kesän 2021 katujen ja teiden päällystyskohteet ilmoitetaan myöhemmin keväällä.

Metsänhoitokohteet 2021-2023

Metsänhoitotyötä tehdään vuoden aikana mm. Veikkolassa, Vesarontiellä, Hyötyvirran alueella, Vahteronmäessä, Utumäellä ja Niinistössä voimassa olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti. Tutustu metsänhoitokohteisiin.

Tontteja asumiseen ja yrittämiseen

Kouvolassa on yli 200 kiinnostavaa pientalotonttia sekä kerrostalotontteja keskeisillä paikoilla odottamassa rakentajaa.

Meillä on myös tontteja mm. kaupallisten palveluiden, logistiikan ja pienteollisuuden tarpeisiin.

Tutustu monipuoliseen tonttitarjontaan.

Päivitetty 23.3.2021

Sivun alkuun