Tiedätkö, että jos otat kesäkanan pihallesi tai uuden eläinlajin maatilallesi, sinun tulee ilmoittautua eläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin sekä rekisteröidä eläintenpitopaikka?

Kenen pitää rekisteröityä?

Jos olet ottamassa seura-, harrastus- tai tuotantoeläimeksi jonkin alla luetelluista, täytyy sinun rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin (huom. lisätty hevoset ja ponit):

 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • siat
 • naudat
 • turkiseläimet
 • kamelieläimet (alpakka, laama)
 • hirvieläimet
 • mehiläiset- tai kimalaiset (pesät/yhdyskunnat)
 • hevoset ja ponit

Huom! Ilmoitusvelvollisuus koskee nyt myös kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa 20.4.2017, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Asiointisovellus on suljettuna toistaiseksi. Ilmoitukset tehdään sillä aikaa paperilomakkeilla (eläintenpitoilmoitus- ja pitopaikkailmoituslomakkeilla) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Poikkeuksena ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito, josta ilmoitukset on tehtävä aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.

Ilmoitukset on kätevintä tehdä sähköisen asiointisovelluksen avulla osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

 • Jos toimit yksityishenkilönä, käytä tietojen ilmoittamiseen henkilötunnusta.
 • Jos eläintenpitäjänä toimii maatila, käytä rekisteröitymisessä ensisijaisesti tilatunnusta.
 • Jos eläintenpitäjänä toimii yritys, tulee käyttää yritystunnusta.

Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät eivät voi toistaiseksi nähdä, tehdä eivätkä päivittää ilmoituksiaan sähköisen asioinnin kautta, vaan tällöin toimijan tulee tehdä ilmoitukset lomakkeilla (eläintenpitoilmoitus- ja pitopaikkailmoituslomakkeilla) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai aluehallintovirastoon.

Mitä rekisteriin ilmoitetaan?

Eläinlajin pitämisen

 • aloittaminen
 • keskeyttäminen
 • uudelleen aloittaminen
 • lopettaminen

Eläinlajin pitopaikan (rakennus tai maa-alue)

 • perustaminen
 • maksimikapasiteetti
 • eläinlajin lisäykset ja poistot
 • lopettaminen

Maksimikapasiteetti

Maksimikapasiteetti on pitopaikkaan enintään mahtuva kyseisen eläinlajin eläinmäärä kaikki lainsäädännön ja tuotantotavan vaatimukset huomioiden. Yleisimmin eläinmäärää rajaavat eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädäntö. Luomutuotannossa sallittu eläinmäärä on usein pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Viranomaisilta (kunnaneläinlääkäri, kunnan ympäristöviranomainen, aluehallintovirastot, ELY-keskukset) voi kysyä neuvoja kunkin pitopaikan maksimikapasiteetin määrittämiseen.

Miten rekisteröidytään?

Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Ruokaviraston asiointisovelluksella. Asiointisovellus on toistaiseksi pois käytöstä. Vaihtoehtoisesti ilmoitukset voi tehdä eläintenpitoilmoitus- ja pitopaikkailmoituslomakkeilla, jotka toimitetaan maaseutupalveluihin joko sähköpostitse maaseutupalvelut@kouvola.fi tai os. Maaseutupalvelut, Vartiotie 4, 45100 Kouvola.

Miksi pitää rekisteröityä?

 • laki vaatii
 • eläintautitilanteessa on tärkeää pystyä kartoittamaan taudille alttiiden eläinten sijainti
 • eläinten säädösten mukainen merkitseminen ja rekisteröinti ovat ehtona maataloustukien maksamiselle.
 • rekisteröimisvelvollisuus on myös niillä eläintenpitäjillä, jotka eivät hae tukia

Päivitetty 28.11.2019