Tiedätkö, että jos otat kesäkanan pihallesi tai uuden eläinlajin maatilallesi, sinun tulee ilmoittautua eläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin sekä rekisteröidä eläintenpitopaikka?

Kenen pitää rekisteröityä?

Jos olet ottamassa seura-, harrastus- tai tuotantoeläimeksi jonkin alla luetelluista, täytyy sinun rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin (huom. lisätty hevoset ja ponit):

 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • siat
 • naudat
 • turkiseläimet
 • kamelieläimet (alpakka, laama)
 • hirvieläimet (ml. paliskuntain ulkopuolella pidettävät porot)
 • mehiläiset- tai kimalaiset (pesät/yhdyskunnat)
 • tuotantokanit (lihantuotanto tai turkistuotanto)
 • hevoset ja ponit

Myös tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat on rekisteröitävä samoin kuin koirien, kissojen ja frettien kaupallisiin jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin käytettävät pitopaikat.

Mitä rekisteriin ilmoitetaan?

Eläinlajin pitämisen

 • aloittaminen
 • keskeyttäminen
 • uudelleen aloittaminen
 • lopettaminen

Eläinlajin pitopaikan (rakennus tai maa-alue)

 • perustaminen
 • maksimikapasiteetti
 • eläinlajin lisäykset ja poistot
 • lopettaminen

Maksimikapasiteetti

Maksimikapasiteetti on pitopaikkaan enintään mahtuva kyseisen eläinlajin eläinmäärä kaikki lainsäädännön ja tuotantotavan vaatimukset huomioiden. Yleisimmin eläinmäärää rajaavat eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädäntö. Luomutuotannossa sallittu eläinmäärä on usein pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Viranomaisilta (kunnaneläinlääkäri, kunnan ympäristöviranomainen, aluehallintovirastot, ELY-keskukset) voi kysyä neuvoja kunkin pitopaikan maksimikapasiteetin määrittämiseen.

Miten rekisteröidytään?

Ilmoitukset voi tehdä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointisovelluksella epr.ruokavirasto.fi.

Ilmoitukset voi jättää myös paperilomakkeilla (ilmoitus eläintenpidosta sekä ilmoitus pitopaikasta) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolloin ilmoitukset palautetaan joko sähköpostitse maaseutupalvelut@kouvola.fi tai postitse/postilaatikkoon os. Maaseutupalvelut, Vartiotie 4, 45100 Kouvola.

Huom! Ilmoituksenvaraisesta eläintenpidosta (esim. vähintään 6 hevosta) toimitetaan ilmoitus aluehallintovirastoon joko

Jos teet ilmoituksen itse asiointipalvelussa, tulee sinun tehdä lisätietoja-kohdassa tai erillisessä liitteessä selvitys toimijan koulutuksesta ja toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta, toiminnassa käytettävistä tiloista ja laitteista (kuten ilmastoinnista, rehujen säilytyksestä ja jätehuollosta) sekä siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää.

Miksi pitää rekisteröityä?

 • laki vaatii
 • eläintautitilanteessa on tärkeää pystyä kartoittamaan taudille alttiiden eläinten sijainti
 • eläinten säädösten mukainen merkitseminen ja rekisteröinti ovat ehtona maataloustukien maksamiselle.
 • rekisteröimisvelvollisuus on myös niillä eläintenpitäjillä, jotka eivät hae tukia

Päivitetty 21.9.2022

Sivun alkuun