Tiedätkö, että jos otat kesäkanan pihallesi tai uuden eläinlajin maatilallesi, sinun tulee ilmoittautua eläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin sekä rekisteröidä eläintenpitopaikka?

Kenen pitää rekisteröityä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin?

Jos olet ottamassa seura-, harrastus- tai tuotantoeläimeksi jonkin alla luetelluista, täytyy sinun rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin (huom. lisätty hevoset ja ponit):

 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • siat
 • naudat
 • turkiseläimet
 • kamelieläimet (alpakka, laama)
 • hirvieläimet (ml. paliskuntain ulkopuolella pidettävät porot)
 • mehiläiset- tai kimalaiset (pesät/yhdyskunnat)
 • tuotantokanit (lihantuotanto tai turkistuotanto)
 • hevoset ja ponit

Myös tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat on rekisteröitävä samoin kuin koirien, kissojen ja frettien kaupallisiin jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin käytettävät pitopaikat.

Muistilista kesä- ja lemmikkilampaiden ja vuohien pitäjille (Ruokavirasto)

Mitä rekisteriin ilmoitetaan?

Eläinlajin pitämisen

 • aloittaminen
 • keskeyttäminen
 • uudelleen aloittaminen
 • lopettaminen

Eläinlajin pitopaikan (rakennus tai maa-alue)

 • perustaminen
 • maksimikapasiteetti
 • eläinlajin lisäykset ja poistot
 • lopettaminen

Maksimikapasiteetti

Maksimikapasiteetti on pitopaikkaan enintään mahtuva kyseisen eläinlajin eläinmäärä kaikki lainsäädännön ja tuotantotavan vaatimukset huomioiden. Yleisimmin eläinmäärää rajaavat eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädäntö. Luomutuotannossa sallittu eläinmäärä on usein pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Viranomaisilta (kunnaneläinlääkäri, kunnan ympäristöviranomainen, aluehallintovirastot, ELY-keskukset) voi kysyä neuvoja kunkin pitopaikan maksimikapasiteetin määrittämiseen.

Miten rekisteröidytään?

Ilmoitukset voi tehdä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointisovelluksella epr.ruokavirasto.fi.

Ilmoitukset voi jättää myös paperilomakkeilla (ilmoitus eläintenpidosta sekä ilmoitus pitopaikasta) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolloin ilmoitukset palautetaan joko sähköpostitse maaseutupalvelut@kouvola.fi tai postitse os. Kouvolan maaseutupalvelut, Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Jos palautat lomakkeen sähköpostilla, pyydä meiltä ensin turvasähköpostiviesti, johon vastaamalla tiedot siirtyvät meille tietoturvallisesti.

Ilmoituksenvarainen eläintenpito

Huom! Ilmoituksenvaraisesta eläintenpidosta (esim. vähintään 6 hevosta) toimitetaan ilmoitus aluehallintovirastoon joko

Jos teet ilmoituksen itse asiointipalvelussa, tulee sinun tehdä lisätietoja-kohdassa tai erillisessä liitteessä selvitys toimijan koulutuksesta ja toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta, toiminnassa käytettävistä tiloista ja laitteista (kuten ilmastoinnista, rehujen säilytyksestä ja jätehuollosta) sekä siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää.

Miksi pitää rekisteröityä?

 • laki vaatii
 • eläintautitilanteessa on tärkeää pystyä kartoittamaan taudille alttiiden eläinten sijainti
 • eläinten säädösten mukainen merkitseminen ja rekisteröinti ovat ehtona maataloustukien maksamiselle.
 • rekisteröimisvelvollisuus on myös niillä eläintenpitäjillä, jotka eivät hae tukia

Entä, jos siirryn uuteen osoitteeseen

Yhdessä osoitteessa käytetään pääsääntöisesti vain yhtä pitopaikkatunnusta. Jos kiinteistön hallinta vaihtuu, siirretään pitopaikkatunnus sen uudelle haltijalle.

Jos eläintenpitosi jatkuu muussa osoitteessa:

 • Ilmoita eläintenpitotoimintasi uuden osoitteesi pitopaikkaan muokkaamalla eläintenpitoilmoitustasi Ruokaviraston asiointipalvelussa
  • jos osoitteessa ei ole vielä olemassa pitopaikkaa, tee uusi pitopaikka
 • Poista eläintenpitotoimintasi edellisestä pitopaikasta muokkaamalla eläintenpitoilmoitustasi Ruokaviraston asiointipalvelussa
 • Ilmoita edellisen pitopaikan uudelle haltijalle sen pitopaikkatunnus

Ilmoitukset voi tehdä myös maaseutupalveluihin lomakkeilla ilmoitus-ja-ohje_elainten_pitopaikat_04.09.2020fipdf.pdf (ruokavirasto.fi) ja ilmoitus_ja-ohje-elaintenpitotoiminnasta-23.10.2020_fi.pdf (ruokavirasto.fi)

Jos eläintenpito kohdaltasi loppuu kokonaan:

Nautarekisteri, sikarekisteri sekä lammas- ja vuohirekisteri

Nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien syntymistä, kuolemista ja sijainneista tulee tehdä ilmoitus ko. eläinrekisteriin.

Nautarekisteriin voit kirjautua sähköisen tunnistautumisen (esim. pankkitunnusten) avulla. Lammas-, vuohi- ja sikarekisterisovelluksen käyttäjätunnuksia hallinnoi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

Kirjautuminen asiointisovelluksiin muuttuu syksyn 2023 aikana niin, että rekistereihin voi jatkossa kirjautua vain Suomi.fi-tunnistautumisen kautta (esim. pankkitunnukset).

Päivitetty 1.9.2023

Sivun alkuun