Tiedätkö, että jos otat kesäkanan pihallesi tai uuden eläinlajin maatilallesi, sinun tulee ilmoittautua eläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin sekä rekisteröidä eläintenpitopaikka?

Kenen pitää rekisteröityä?

Jos olet ottamassa seura-, harrastus- tai tuotantoeläimeksi jonkin alla luetelluista, täytyy sinun rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin (huom. lisätty hevoset ja ponit):

 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • siat
 • naudat
 • turkiseläimet
 • kamelieläimet (alpakka, laama)
 • hirvieläimet (ml. paliskuntain ulkopuolella pidettävät porot)
 • mehiläiset- tai kimalaiset (pesät/yhdyskunnat)
 • tuotantokanit (lihantuotanto tai turkistuotanto)
 • hevoset ja ponit

Myös tietyt sukusolujen ja alkioiden pitopaikat on rekisteröitävä samoin kuin koirien, kissojen ja frettien kaupallisiin jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin käytettävät pitopaikat.

Ilmoitukset tehdään paperilomakkeilla (ilmoitus eläintenpidosta sekä ilmoitus pitopaikasta) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitukset palautetaan joko sähköpostitse maaseutupalvelut@kouvola.fi tai postitse/postilaatikkoon os. Maaseutupalvelut, Vartiotie 4, 45100 Kouvola.

Huom! Ilmoitusvelvollisuus koskee nyt myös kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa 20.4.2017, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020. Ilmoitukset alle 6 hevosen pidosta seura- ja harrastuseläiminä toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ammattimaisesta tai laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta (vähintään 6 hevosta) ilmoitukset on tehtävä aluehallintoviraston läänineläinlääkärille, kirjaamo.etela@avi.fi.

Mitä rekisteriin ilmoitetaan?

Eläinlajin pitämisen

 • aloittaminen
 • keskeyttäminen
 • uudelleen aloittaminen
 • lopettaminen

Eläinlajin pitopaikan (rakennus tai maa-alue)

 • perustaminen
 • maksimikapasiteetti
 • eläinlajin lisäykset ja poistot
 • lopettaminen

Maksimikapasiteetti

Maksimikapasiteetti on pitopaikkaan enintään mahtuva kyseisen eläinlajin eläinmäärä kaikki lainsäädännön ja tuotantotavan vaatimukset huomioiden. Yleisimmin eläinmäärää rajaavat eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädäntö. Luomutuotannossa sallittu eläinmäärä on usein pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Viranomaisilta (kunnaneläinlääkäri, kunnan ympäristöviranomainen, aluehallintovirastot, ELY-keskukset) voi kysyä neuvoja kunkin pitopaikan maksimikapasiteetin määrittämiseen.

Miten rekisteröidytään?

Ruokaviraston asiointisovellus on toistaiseksi pois käytöstä. Ilmoitukset voi tehdä eläintenpitoilmoitus- ja pitopaikkailmoituslomakkeilla, jotka toimitetaan maaseutupalveluihin joko sähköpostitse maaseutupalvelut@kouvola.fi tai os. Maaseutupalvelut, Vartiotie 4, 45100 Kouvola.

Miksi pitää rekisteröityä?

 • laki vaatii
 • eläintautitilanteessa on tärkeää pystyä kartoittamaan taudille alttiiden eläinten sijainti
 • eläinten säädösten mukainen merkitseminen ja rekisteröinti ovat ehtona maataloustukien maksamiselle.
 • rekisteröimisvelvollisuus on myös niillä eläintenpitäjillä, jotka eivät hae tukia

Päivitetty 4.6.2021