Korian Hiivurin alueelle on laadittu maankäytön yleissuunnitelma, jossa on tutkittu yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä taajaman itäpuolella. Yleissuunnitelmassa on tutkittu maankäytön ohella alueen liikenneverkkoa. Laadittu selvitys tulee toimimaan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen taustaselvityksenä. Yleissuunnitelma ei täten ole kaavaan verrattava juridinen suunnitelma, mutta on tavoite ja suunnitelmarunko kaavoitukselle.

Suunnittelualueen kuvaus

Suunnittelualue rajautuu lännessä Koriantiehen, pohjoisessa Kymijokeen, idässä Lautalaan sekä etelässä Anjalantiehen ja Vilppulantiehen. Yleissuunnitelmassa tutkitaan maankäytön ohella alueen liikenneverkkoa.

Opaskartta, jossa aluerajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla.
Yleissuunnitelman aluerajaus.

Vaihtoehtoisilla ratkaisuilla haarukoitiin periaateratkaisuja kortteli- ja katuverkosta sekä alueelle sijoitettavan maankäytön suuruusluokasta. Laadittu selvitys tulee toimimaan yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen taustaselvityksenä.

Suunnitteluvaiheet

Yleissuunnitelma laadittiin vuosien 2021-2022 aikana. Yleissuunnitelmatyötä esiteltiin asukastilaisuudessa huhtikuussa 2022. Tekninen lautakunta hyväksyi valmiin yleissuunnitelman kokouksessaan 28.6.2022. Yleissuunnitelma-aineisto oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden antamista varten 31.8.-30.9.2022. Suunnitelmasta pyydettiin myös lausunnot asianosaisilta viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Saatu palaute on liitetty osaksi yleissuunnitelma-aineistoa, jotta se voidaan huomioida jatkosuunnittelussa ja kaavoituksessa.

Päivitetty 8.11.2022

Sivun alkuun