Kaupungilla on vuokrattavana 741 venepaikkaa. Kimolan kanavan avautuminen veneilykaudella 2020 tuo uusia mahdollisuuksia sisävesiliikenteeseen ja sen kehittämiseen Kouvolassa.

Kaupunki vuokraa venepaikkoja kahdeksassa satamassa ja kuudessa soutuvenerannassa. Katso venepaikat kartalta. Näiden lisäksi Haminan Tervasaaressa on vielä toistaiseksi varattavissa 18 venepaikkaa ensisijaisesti kouvolalaisten veneilijöiden käyttöön.

Muutoksia veneilykaudelle 2020

Viime vuoden venepaikkavarauksen voi poikkeuksellisesti uusia 4.1.-27.2.2020 välisenä aikana. Uusimisjakso koskee kaikkia muita kaupungin omistamia tai hallinnoimia satamia ja paikkoja, paitsi Virtakiven ja Hirvelän laituripaikkoja,jotka tulevat varattaviksi 28.2. 2020

Kesällä 2020 avautuvan Kimolan kanavan kautta on mahdollista veneillä Kymijoelta Päijänteelle ja vesireitin latvavesille Kansallisvedelle asti. Kouvolassa kanavayhteys päättyy Voikkaalle, jonne kehitetään veneilijöille ja risteilyaluksille suunnattuja palveluja.

Voikkaan Virtakiveen rakennetaan vierasvenesatama, joka tarjoaa vierasvenepaikkoja, vuokrapaikkoja sekä laiturin risteilyaluksille. Vierasvenesataman läheisyyteen Hirvelään rakennetaan paikallisia veneilijöitä palveleva satama, joka tarjoaa laituripaikkojen lisäksi säilytyspaikkoja veneille.

Tämän hetkisen tiedon mukaan Hirvelän soutuvenepaikat tullaan muuttamaan laituripaikoiksi. Muutostyön ajaksi kaudelle 2020 mietitään alueelle väliaikaista satamaa niille soutuveneille, joilla on ollut voimassa oleva varaus kaudella 2019.

Virtakiven sataman laituri tullaan uusimaan niin, että sen palvelee paremmin vierailevia veneilijöitä. Soutuvenepaikat Virtakivessä tulevat vähenemään pysyvästi. Kauden 2020 soutuvenepaikkamäärä mitoitetaan kauden 2019 varausten mukaisesti.

Nykyinen Valkealan kirkonkylän laituri tullaan purkamaan ja muuttamaan soutuvenepaikoiksi. Aikataulu tälle muutokselle on vielä avoin.

Venepaikkamaksut

  • iso laituripaikka (leveys 3,0 m) 180 € / veneilykausi
  • tavallinen laituripaikka (leveys 2,5 m) 115 € / veneilykausi
  • poijupaikka 70 € / veneilykausi
  • rantapaikka 45 € / veneilykausi
  • palauttamatta jätetystä avaimesta peritään 20 €

Näiden lisäksi Haminan Tervasaaresta, Lepikon rannasta, on Venehamina Oy:ltä varattu 18 venepaikkaa ensisijaisesti kouvolalaisten veneilijöiden käyttöön. Varsinaista talvitelakointipaikkaa ei ole, mutta lähistöllä on kenttä, jossa talvitelakointi on mahdollista. Haminassa venepaikan vuokra on 245 €/kausi + sähkö 25 €/kausi

Venepaikan varaaminen

Voit varata venepaikan kaudesta 2020 alkaen vain sähköisen varausjärjestelmän kautta. Paikka maksetaan varauksen yhteydessä.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköisen varauksen tekemiseen, ota yhteyttä Martti Kauhaseen.

Vene- ja laituripaikkojen voimassa olevat vuokrasopimusehdot on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa 30.12.2019.

Venelaiturin kulkuportin avain noudetaan Tekniikka- ja ympäristötalolta (Valtakatu 33, Kuusankoski). Avain luovutetaan vain voimassa olevan veneilykauden venepaikan maksukuittia vastaan.

Vanhan venepaikan haltijat

Jos sinulla on venepaikka, voit uusia varauksesi 4.1.-27.2.2020 välisenä aikana.

Poikkeuksena kaudesta 2020 alkaen ovat Hirvelän ja Virtakiven satamat, joissa venepaikkojen varauksen suhteen kaikki vuokraajat ovat uusia vuokralaisia (kts. alla). Toisin sanoen Kouvolan kaupungin vuokrausehtojen optioehto edellisen vuoden vuorauksen uusimisesta ei koske enää kyseisiä satamia.

Venepaikan vuokraaminen kaudesta 2020 eteenpäin on mahdollista vain sähköisesti.

Jos paikkavarausta ei ole uusittu määräaikaan mennessä, vapautuu paikka yleiseen varaamiseen 1.3.2020. Jos varaus raukeaa, on vene poistettava alueelta 30.4.2020 mennessä.

Kaupunki poistaa satama-alueella olevat veneet, joille ei löydy omistajaa tai varattua venepaikkaa. Jokaiseen satamaan tulee erillinen tolppa, johon kyseiset veneet tullaan siirtämään. Käyttökelvottomat tunnistamattomat veneet tullaan toimittamaan jäteasemalle.

Venepaikkojen uudet varaajat

Venepaikkojen uudet hakijat pääsevät hakemaan jäljellä olevia venepaikkoja 28.2.2020 klo 9.00 alkaen.

Voit varata paikan vuodeksi kerrallaan. Voit sen jälkeen halutessasi jatkaa varausta. Jos et jatka paikkavarausta määräaikaan mennessä, paikka vapautuu yleiseen varaamiseen.

Päivitetty 7.2.2020