Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Voimassa olevat maisematyöluvat metsänhoitokohteille:

Tulevissa metsänhoitokohteissa keskitytään lähiympäristöjen metsänhoitoon ja asukkaiden esittämiin toiveisiin, metsissä leviävän kirjanpainajan hillitsemiseen sekä uusien asemakaavojen valmisteleviin hoitotöihin. Kohteiden sijainti kartalla (pdf, 2Mt)

 • Kouvolan Hinkkismäen valmistellaan puustoa asemakaavamuutoksiin, jolloin hoitotoimenpiteillä valmennetaan alueen puustoa uusiin rakennushankkeisiin sekä poistetaan turvallisuuden takia huonokuntoisia, kirjanpainajan vaivaamia puita. Lisäksi kuivuneiden puuryhmien ympäristöstä poistetaan jo heikentyneitä kuusia, joihin kirjanpainaja on leviämässä. Samalla jatketaan alueiden puuston kehittämistä yhä enemmän eri-ikäisrakenteiseksi ja sekametsäiseksi antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Kouvolan Palomäki-Kumputie -alueella valmistellaan puustoa asemakaavamuutokseen, jolloin hoitotoimenpiteillä valmennetaan alueen puustoa uusiin rakennushankkeisiin sekä poistetaan tulevan uimahallin läheisyydestä asukkaiden toivomia, tontteihin rajoittuvia huonokuntoisia puita. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Kouvolan Kesontien alueella tehdään asukkaiden toivomia lähimetsän hoitotöitä.
 • Kuusankosken Kantokujan alueelta poistetaan huonokuntoiset kuuset rakentamattomilta omakotitonteilta. Lautasuonmäellä harvennetaan lehtipuustoa koivikoksi ja hoidetaan myrskyn ja kirjanpainajan vaivaama kuusikko.
 • Kuusankosken Kasakkakalliolla tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä harventamalla puustoa ja uudistamalla vaiheittain kirjanpainaja-alueita.
 • Kuusankosken Keijunkujan alueella tehdään asukkaiden toivomia metsänhoitotöitä. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Kouvolan Metsämiehentien alueella tehdään asukkaiden toivomaa puuston harvennusta. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Styrmannin luonnonsuojelualueen reunalta Kiehuvassa kaadetaan Ely-keskuksen suostumuksella kuivia ja vaarallisia puita naapurikiinteistön rakennusten suojaamiseksi. Kaadetut puut jätetään luonnonsuojelualueelle maapuiksi. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Korian Pioneerimetsässä poistetaan kirjanpainajan syömiä mustia kuusia turvallisuuden takia. Luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi osa puista tehdään pökkelöiksi ja osa jätetään maapuiksi. Lisäksi kuivuneiden puuryhmien ympäristöstä poistetaan jo heikentyneitä kuusia, joihin kirjanpainaja on leviämässä. Samalla jatketaan alueiden puuston kehittämistä yhä enemmän eri-ikäisrakenteiseksi ja sekametsäiseksi antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Korian Ojanikulassa tehdään puustonhoitotöitä asukkaiden toivomuksesta.
 • Myllykosken Kurkisuolla ja Kurkimäellä tehdään metsänhoitosuunnitelmien ja asukkaiden toivomia metsänhoitotöitä. Toteutus kaudella 2024-2025.
 • Inkeroisten Hallasentien ympäristössä tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä harventamalla puustoa ja poistamalla vioittuneita kuusia.
 • Inkeroisten Veikkolassa; Veikontie ja Kärmesmäen alueella tehdään metsätöitä voimassa olevan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti harvennushakkuin.
 • Utunmäen metsänhoitotöillä toteutetaan Kalalampi-Utunmäki ulkoilualuesuunnitelmaa. Alueella jatketaan nuoren puuston raivaustöitä frisbeegolf-kentän ympäristössä.

Metsänhoitokohteiden työjärjestys 2020-2030 taajama-alueille

Kaupungin omistamille keskeisen taajama-alueen metsille on laadittu esitys alueittaisten metsänhoitosuunnitelmien toteutusjärjestykseksi seuraavalle kymmenelle vuodelle 2020-2030. Työjärjestyksessä on mukana ulkoilu- ja virkistysalueiden lisäksi myös joitakin asuinalueita, jotka ovat valikoituneet ohjelmaan niistä tulleiden asukastoiveiden ja puuston kunnon mukaan.

Toteuttamisjärjestyksen pohjana on ollut alueen metsien kunto sekä tuleva maankäyttö. Työn kriteereinä on käytetty edellisten metsänhoitotöiden ajankohtaa ja toteutusta, nuorten tai huonokuntoisten metsien osuutta alueesta sekä alueen käyttöä.

Töiden toteuttaminen edellyttää kaupungin resurssien riittävyyttä toimialalla.

Esitys alueittaisten metsänhoitokohteiden suunnittelu -ja toteuttamisjärjestyksestä ajalle 2020 – 2030. Asuinalueiden hoitokohteet on merkitty kartalla katkoviivoituksella

Tiedotustilaisuudet asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa.

Pyrimme ottamaan hoitotöissä mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveet. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tiedotamme tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Päivitetty 23.4.2024

Sivun alkuun