Kouvolasta löytyy monenlaista metsää: lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä, suojametsiä ja talousmetsiä. Metsät ovat tärkeä osa kaupunkiluontoa ja viheryhteyksiä ja virkistyspaikka asukkaille. Metsäpolulle on Kouvolassa on helppo lähteä - tule mukaan!

Ajankohtaisia metsäsuunnitelmia

Kaupunki kehittää Kalalampi–Utunmäen ulkoilualuetta

Kalalampi-Utunmäen alueelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta, suunnittelemassa ennallistamiskohdetta ja tekemässä metsänhoitotöitä laaditun ulkoilupainotteisen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Asukkaat saivat vuonna 2020 osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä kaikille avoimella metsäkävelyllä ja vastaamalla verkkokyselyyn.

Utunmäentien metsänhoitosuunnitelma, (pdf, 2 Mt)

Tutustu hankkeeseen metsänhoitosuunnitelman sivulla.

Metsiä hoidetaan kestävästi

Kaupungin metsiä hoidetaan huolella. Tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen, viihtyisä, turvallinen ja monimuotoinen luontoympäristö.

Taajamissa metsänhoidolla pyritään myös monipuoliseen ja viihtyisään maisemaan. Tutustu ajankohtaisiin hoitokohteisiin.

Metsien hoitoa ohjaavat metsäsuunnitelma, hoito- ja käyttösuunnitelmat, sekä viheralueiden hoitoluokitus. Hoidon perusteena on Taajamametsien hoitoperiaatteet (PDF), hyvän metsänhoidon suositukset ja PEFC-sertifioinnin asettamat standardit.

Kaupungin metsät ovat mukana kansainvälisessä PEFC –sertifioinnissa, ja kaupunki on Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson jäsen.

Kaupungin talousmetsien puutavaran myynti ja korjuu toteutetaan hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti niin, että metsäomaisuuden arvo säilyy ja että taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot huomioidaan. Talousmetsien hakkuut toteutetaan pystymyyntinä.

Päivitetty 16.4.2024

Sivun alkuun