Yksikkö vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä maapoliittisessa ohjelmassa määritettyjen periaatteiden mukaisesti.

Maaomaisuuden osto ja myynti

Ostoja:

  • Asemakaavoittamatonta raakamaata yleiskaavan pohjalta
  • Maata vaihtomaaksi
  • Asemakaavan mukaisia puisto- ja katualueita
  • Rakentamattomia tontteja tapauskohtaisesti

Pääsääntöisesti maaomaisuus myy rakennusvalmiita tontteja. Muut myynnit tehdään harkinnan varaisesti. Lisätietoa antavat kaupungingeodeetti sekä maankäyttöinsinööri.

Sopimustyypit

  • Vuokrasopimus
  • Kauppakirja
  • Vaihtokirja
  • Rasitesopimus
  • Maankäyttösopimus

Näiden sopimuksien lisäksi maaomaisuuden yksikkö vastaa maanomistajan luvista ja suostumuksista. Nämä yleensä koskevat alueen tilapäistä ja lyhytaikaista käyttöä. Huomioithan että katualueita ja puistoja koskevat luvat haetaan täältä.

Maapoliittinen ohjelma

Ote ohjelmasta:


Käytännössä maapolitiikkaa harjoittamalla kaupunki pyrkii siihen, että kaupungin maanomistus ja oikea-aikainen tonttien luovutus turvaa osaltaan kaupunkirakenteen
kehittämistä ja kaupungin kasvua. Hyväksyttyä maapolitiikkaa noudattamalla toteutuu
maanomistajien ja tonttien saajien tasavertainen kohtelu sekä kaupungin toimien
läpinäkyvyys ja johdonmukaisuus. Hyväksyttyjä maapoliittisia periaatteita
johdonmukaisesti noudattamalla kaupunki voi pitää hankittavan raakamaan sekä
luovutettavien rakennuspaikkojen hintatasot kohtuullisina.


Päivitetty 8.11.2023

Sivun alkuun