Kiinteistön omistajalle kuuluvat velvollisuudet

 • Lian, lehtien, roskien sekä irtonaisten esineiden poisto ajoradalta, pyörätieltä ja jalkakäytävältä.
 • Rikkaruohon poistaminen ajoradalta, pyörätieltä ja jalkakäytävältä.
 • Tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen (niitto), enintään kolmen metrin alueella tontin rajasta.
  • Tonttiliittymän ja sen alla olevaan avo-ojaan liittyvän rummun pitäminen läpi vuoden toimivana: auraus, aurauspolanteen poisto ja rummun pitäminen riittävässä määrin toimivana poistamalla sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat.

Muiden kuin omakoti-, pari- ja rivitalojen kiinteistöjen omistajille kuuluu 1.10.2020 alkaen myös tontin kohdalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapito, joka sisältää seuraavat asiat:

 • Lumen ja jään poisto
 • Pinnan tasaisena pito
 • Liukkauden torjunta
 • Liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poisto
 • Lumivallien poiskuljetus.

Kiinteistön omistajan muut velvollisuudet

 • Ilmoita kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista sillä kadun osalla, jonka puhtaanapito on vastuullasi.

Katso kunnossa- puhtaananpitovastuut havainnekuvasta, pdf, 509 kt (ei saavutettava)

Kaupungille kuuluvat velvollisuudet

 • Istutusten, kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden puhtaanapito ja kunnossapito
 • Roska-astioiden tyhjentäminen
 • Rikkoutuneen päällysteen korjaus tai uudelleen päällystys.
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pito ja pölyn sidonta.

Talvella Kouvolan kaupungin vastuulla ovat pyörätiet ja ajoradat sekä 12.1.2022 alkaen omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdalla olevat jalkakäytävät. Näillä kaupunki hoitaa seuraavat asiat:

 • Lumen ja jään poisto,
 • Pinnan tasaisena pito,
 • Liukkauden torjunta,
 • Liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poisto ja
 • Lumivallien poiskuljetus.

Katujen talvikunnossapitoa (mm. lumen auraus) tehdään mahdollisimman paljon työaikana, klo 7-16 välisenä aikana. Taajamien keskustoissa töitä tehdään tarvittaessa myös aamuyön tunteina, jotta alueet ovat kunnossa ennen liikenteen ruuhkahuippuja.

Pääväylien kadut ja pyörätiet aurataan ensin, jonka jälkeen aurauskalusto siirtyy asuntokaduille. Jos lumisade kestää pitkään, voi käydä niin, että asuntokaduille päästään kunnolla vasta päiviä lumisateen loppumisen jälkeen. Koska pääkadut ja suurimmat kokoojakadut on pidettävä auki työmatkaliikenteen turvaamiseksi, joutuu aurauskalusto joskus palaamaan takaisin pääkaduille, vaikka kaikkia asuntokatuja ei olekaan ehditty aurata.

Tontille satanut lumi on kiinteistönomistajan vastuulla

Kiinteistöllä ja sen liittymissä oleva lumi on yksiselitteisesti lain mukaan kiinteistön omistajan vastuulla; sitä ei saa siirtää naapurin tai kaupungin puolelle. Mikäli lumi ei mahdu omalle kiinteistölle, sen voi viedä lumenkaatopaikalle.

Lumen vastaanottopaikat

Lumenvastaanottopaikkojen sijainti ja ohjeet verkkosivuilla

Päivitetty 8.1.2024

Sivun alkuun