Kouvolassa on 47 vesihuolto-osuuskuntaa. Näistä viidellä on hyväksytty toiminta-alue.

Jos kiinteistö sijaitsee hyväksytyllä toiminta-alueella, täytyy se liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon. Kouvolassa vesihuolto-osuuskunnat, joilla toiminta-alue on hyväksytty, ovat:

  • Elimäen Teuroisten seudun vosk
  • Etelä-Elimäen vosk
  • Muhjärven vhok
  • Myllykosken itäpuolen vhok
  • Pohjois-Sippolan vosk

Jos vesihuolto-osuuskunnan toiminta-aluetta ei ole vahvistettu, on kiinteistön liittäminen osuuskunnan verkostoon vapaaehtoista.

Tietoa vesihuolto-osuuskunnista ja niihin liittymisestä löydät vesiosuuskuntien sivuilta.

Päivitetty 4.4.2019