Miehonkankaan alueelle KymiRingin ja valtatien 12 eteläpuolelle laaditaan osayleiskaavaa.

Miehonkankaan sijainti kaupungin länsirajalla valtatien 12 ja Lahti-Kouvola junaradan välissä mahdollistaa alueen luontevan kytkemisen KymiRing-moottoriratahankkeeseen. Suunnittelun pohjaksi on laadittu markkinaselvitys ja tavoitekuva, jonka perusteella alue soveltuu tuotanto-, teollisuus- ja varastointitoimintaan.

Miehonkankaan kaavoituksessa tutkitaan ja tavoitellaan alueen pääasialliseksi käytöksi alueen kehittämistä:

  • ajoneuvojen ja renkaiden valmistukseen tms. moottoriratatoimintaan kytkeytyvälle liiketoiminnalle (ajoratojen hyödyntäminen)
  • suuria tontteja tarvitseville toimijoille (mm. datakeskus tms.)
  • logistisesti edullista sijaintia etsiville äänekkäille toiminnoille (materiaali- ja kierrätystoiminta)
  • logistisesti kumipyöräliikenteeseen tukeutuville toiminnoille (Vt 12)
  • ei pääasiallisesti matkailua tai kauppaa (sijoittuvat KymiRingin alueelle) pl. liikenneaseman sijoittamismahdollisuuksien selvittäminen

Sijainti

Suunnittelualue käsittää alueita valtatien 12 eteläpuolelta ja Helsinki – Kouvola radan pohjoispuolelta rajautuen isolta osaltaan Iitin kunnan rajaan. Alueen laajuus on noin 340 ha.

Sijaintikartta
Sijaintikartta

Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos on ollut Teknisen lautakunnan käsittelyssä 26.3.2019.

Osayleiskaavaluonnos ja muut valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 17.4.–31.5.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla. Kaavaluonnosaineistot löydät tämän verkkosivun liitteistä.

Mahdolliset mielipiteet yleiskaavaluonnoksesta voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö/kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse: asuminenjaymparisto@kouvola.fi. Kirjekuoreen tai sähköpostiin otsikoksi yleiskaavan nimi.

Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa ti 21.5.2019 klo 17.00-18.30. Tilaisuus järjestetään Kymen paviljongilla osoitteessa: Helsingintie 408, 45740 Kuusankoski. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa paikalle kuulemaan ja keskustelemaan kaavahankkeesta!


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaava kuulutettiin vireille ja sille laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitetta, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 3.1.–5.2.2018.


Päivitetty 16.4.2019