Miehonkankaan alueelle KymiRingin ja valtatien 12 eteläpuolelle laaditaan osayleiskaavaa.

Miehonkankaan sijainti kaupungin länsirajalla valtatien 12 ja Lahti-Kouvola junaradan välissä mahdollistaa alueen luontevan kytkemisen KymiRing-moottoriratahankkeeseen. Suunnittelun pohjaksi on laadittu markkinaselvitys ja tavoitekuva, jonka perusteella alue soveltuu tuotanto-, teollisuus- ja varastointitoimintaan.

Miehonkankaan kaavoituksessa tutkitaan ja tavoitellaan alueen pääasialliseksi käytöksi alueen kehittämistä:

  • ajoneuvojen ja renkaiden valmistukseen tms. moottoriratatoimintaan kytkeytyvälle liiketoiminnalle (ajoratojen hyödyntäminen)
  • suuria tontteja tarvitseville toimijoille (mm. datakeskus tms.)
  • logistisesti edullista sijaintia etsiville äänekkäille toiminnoille (materiaali- ja kierrätystoiminta)
  • logistisesti kumipyöräliikenteeseen tukeutuville toiminnoille (Vt 12)
  • ei pääasiallisesti matkailua tai kauppaa (sijoittuvat KymiRingin alueelle) pl. liikenneaseman sijoittamismahdollisuuksien selvittäminen

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Kouvolan Miehonkankaan alueella, noin 13 km länteen Kouvolan keskustasta. Kaava-alue rajautuu etelä-, länsi- ja pohjoisreunoiltaan Kouvolan ja Iitin väliseen kuntarajaan. Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuu valtatie 12 ja eteläpuolelle Lahti-Kouvola rautatie. Kaava-alue koostuu yhdestä yksityisomistuksessa olevasta kiinteistöstä.

Sijaintikartta
Sijaintikartta

Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kaavaehdotus

Kaava-aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 07.07. – 31.08.2021 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola, sekä tällä verkkosivulla liitteet -osiossa.

Kaavaehdotusta koskeva esittelytilaisuus järjestettiin etäyhteydellä 11.08.2021.

Tekninen lautakunta

Miehonkankaan osayleiskaavan kaavaehdotus on hyväksytty Teknisen lautakunnan kokouksessa 29.6.2021 (Dynasty -tietopalvelu). Lautakunta päätti asettaa osayleiskaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville, ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (MRL 65§, MRA 19 §, 20 §). Julkipantu pöytäkirjan ote § 142 (pdf, 750 kt). Pöytäkirjan pykälän julkipano.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos on ollut Teknisen lautakunnan käsittelyssä 26.3.2019.

Osayleiskaavaluonnos ja muut valmisteluvaiheen aineistot olivat nähtävillä 17.4.–31.5.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa sekä tällä verkkosivulla. Kaavaluonnosaineistot löytyvät tämän verkkosivun liitteistä.

Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa ti 21.5.2019.

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaava kuulutettiin vireille ja sille laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitetta, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 3.1.–5.2.2018.


Päivitetty 23.9.2021

Sivun alkuun