Miehonkankaan alueella valtatien 12 eteläpuolella pohjois- ja länsiosaltaan Iitin kuntaan rajautuvalla alueella on vireillä osayleiskaavan laatiminen.

Miehonkankaan sijainti kaupungin länsirajalla valtatien 12 ja Lahti-Kouvola junaradan välissä mahdollistaa alueen luontevan kytkemisen KymiRing-moottoriratahankkeeseen. Suunnittelun pohjaksi on laadittu markkinaselvitys ja tavoitekuva, jonka perusteella alue soveltuu tuotanto-, teollisuus- ja varastointitoimintaan.

Miehonkankaan kaavoituksessa tutkitaan ja tavoitellaan alueen pääasialliseksi käytöksi alueen kehittämistä:

  • ajoneuvojen ja renkaiden valmistukseen tms. moottoriratatoimintaan kytkeytyvälle liiketoiminnalle (ajoratojen hyödyntäminen)
  • suuria tontteja tarvitseville toimijoille (mm. datakeskus tms.)
  • logistisesti edullista sijaintia etsiville äänekkäille toiminnoille (materiaali- ja kierrätystoiminta)
  • logistisesti kumipyöräliikenteeseen tukeutuville toiminnoille (Vt 12)
  • ei pääasiallisesti matkailua tai kauppaa (sijoittuvat KymiRingin alueelle) pl. liikenneaseman sijoittamismahdollisuuksien selvittäminen

Sijainti

Suunnittelualue käsittää alueita valtatien 12 eteläpuolelta ja Helsinki – Kouvola radan pohjoispuolelta rajautuen isolta osaltaan Iitin kunnan rajaan. Alueen laajuus on 3,25 km².

Sijaintikartta
Sijaintikartta

Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos on tavoitteena saada valmiiksi, julkisesti nähtäville sekä lausuntokierrokselle vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla.

www.kouvola.fi/miehonkankaanoyk

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaava on tullut vireille ja sille laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitetta, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

OAS oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 3.1.–5.2.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros, Kuusankoski) sekä tällä internet-sivulla.


Päivitetty 27.2.2019