Alue käsittää kapealti Pentsojan varren metsiä Kymenlaaksontien länsipuolella, alkaen noin 40-50 m maantiestä länteen ja päättyen Joenrannantiehen. Puronvarsilehto on arvokas rikkaan kasvillisuuden vuoksi. Alue ei sovellu virkistysalueeksi hankalakulkuisen maaston vuoksi. Osa alueesta on kaupungin ja osa yksityisessä omistuksessa.

Suojeluohjelma: Lehtojensuojeluohjelma
Perustamispäätös: 28.7.2006, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Pinta-ala n. 5 ha

Sallitut toimenpiteet: Marjojen ja ruokasienien keräily, laillinen metsästys (osalla alueesta), pellon puolelle kaatuvat puut saa poistaa sekä raivata viljelyä haittaavaa pensaikkoa ja oksia (osalla alueesta).

Hoitotoimenpiteet: Hoitosuunnitelman mukaan alueelle tulee lisätä lahopuuta, raivata alikasvoskuusikkoa ja torjua vieraslajeja. Koko alueella on tehty vieraslajin (jättipalsami) hävitystyötä vuodesta 2011.

Luonnonsuojelualue kartalla

Kuvagalleria

Päivitetty 5.2.2021