Sairaalanmäen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/025) tarkennetaan kaavaa, jotta alueelle olisi mahdollista rakentaa alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön paremmin soveltuvaa asuin- ja palvelurakentamista.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue sisältää nykyisen Pohjois-Kymen sairaalan alueella olevat rakennukset sekä niihin liittyvät piha- ja metsäalueet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaihe, jonka jälkeen  kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on nyt aloitusvaiheessa.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.

Alue on suurimmalta osaltaan yksityisessä omistuksessa (Kymsote, Kouvolan Vesi Oy ja UPM Kymmene Oyj).

Kaavasta laaditaan kaavoitussopimus ennen asemakaavan muutoshankkeen käynnistämistä. Kaavasta laaditaan maankäyttösopimus, joka hyväksytään ennen kaavaa.

Päivitetty 3.12.2020