Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella sijaitsevan Sairaalanmäen asemakaavamuutoksessa (kaava nro 21/025) tarkennetaan entisen Kuusankosken Aluesairaala-alueen asemakaavaa, jotta alueelle olisi mahdollista rakentaa alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön paremmin soveltuvaa asuin- ja palvelurakentamista.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue sisältää nykyisen Pohjois-Kymen sairaalan alueella olevat rakennukset sekä niihin liittyvät piha- ja metsäalueet.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.

Alue on suurimmalta osaltaan yksityisessä omistuksessa (Kymsote, Kouvolan Vesi Oy ja UPM Kymmene Oyj).

Kaavasta laaditaan kaavoitussopimus ennen asemakaavan muutoshankkeen käynnistämistä. Kaavasta laaditaan maankäyttösopimus, joka hyväksytään ennen kaavaa.

Päivitetty 8.9.2020