Sairaalanmäen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 21/025) tarkennetaan kaavaa, jotta alueelle olisi mahdollista rakentaa alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön paremmin soveltuvaa asuin- ja palvelurakentamista.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue sisältää entisen Pohjois-Kymen sairaalan alueella olevat rakennukset sekä niihin liittyvät piha- ja metsäalueet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaihe, jonka jälkeen  kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavoitus on nyt aloitusvaiheessa.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on valmistelussa. Kaavahanke ei ole vielä vireillä.

Alue on suurimmalta osaltaan yksityisessä omistuksessa (Kymsote-kiinteistöt, Kouvolan Vesi Oy ja UPM Kymmene Oyj).

Kaavasta laaditaan kaavoitussopimus ennen asemakaavan muutoshankkeen käynnistämistä. Kaavasta laaditaan maankäyttösopimus, joka hyväksytään ennen kaavaa.

Tekninen lautakunta

Sairaalanmäen asemakaavan muutoksen vireilletulo oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2022. Tällöin lautakunta merkitsi kaavahankkeen aineiston tiedoksi §242. Kaavahanke käynnistetään myöhemmin, kun kaavan toteuttamiseen liittyvät neuvottelut on käyty.

Päivitetty 12.12.2022

Sivun alkuun