Niinimäen jyrkän itärinteen juurella olevan vuorenrinnelehdon aluskasvillisuus on rehevää ja lajirikasta käsittäen ennen muuta kevätkasveja. Alueella on jalopuumetsää, joka on kartoituksessa todettu luonnonsuojelulain mukaan suojeltavaksi luontotyypiksi. Puulajina on lehmus. Rinne on geologisesti ja maisemallisesti kiinnostava jyrkänteineen, luolineen ja kalliomuodostelmineen. Osa suojelualueesta on kaupungin ja osa yksityisessä omistuksessa.

Suojeluohjelma: Ei suojeluohjelmaa
Perustamispäätös: Luontotyyppipäätös 12.9.2001, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Pinta-ala n. 0,6 ha

Sallitut toimenpiteet: Aluetta voidaan hoitaa maanomistajan suostumuksella Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Hoitotoimenpiteet: Ei hoitosuunnitelmaa.

Luonnonsuojelualue kartalla

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun