Kaavahankkeen (kaava nro 41/009) suunnittelualue kattaa Valkealan kirkon lähiympäristön sekä läheisen Harjunmäen asemakaavoitetut alueet. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan alueen toteutunutta maankäyttöä. Samalla huomioidaan seurakuntakeskuksen viereisten entisten lasten- ja nuortentalojen mahdolliset muutokset ja turvataan alueen kulttuuri- ja rakennushistorian säilyminen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Valkealan kirkonkylän taajamarakenteessa. Suunnittelualue sisältää Valkealan kirkon, hautausmaat ja niiden lähialueet. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 100 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Kaavahanke sisältyy vuoden 2019 kaavoitusohjelman kohteisiin ja se on tarkoitus kuuluttaa vireille keväällä 2019.


Päivitetty 30.10.2019