Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Muut

Tiedotus tonttijakoehdotuksesta 15.3.2023

Alla mainittu ehdotus on säädetyssä järjestyksessä julkisesti nähtävänä 28.3.-11.4.2023 Kouvolan kaupungintalon asiakaspalvelussa, Torikatu 10, Kouvola, G-porras, pohjakerros. Tonttijakoehdotus 286 008805301…

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi...

Jalkakäytävien talvikunnossapitäjiin muutoksia

Tekninen lautakunta asettaa nähtäville päätösehdotuksen, jossa Kouvolan kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan kadun…

Talvikunnossapidon ulkopuolelle jätettävät jalkakäytävät

Tekninen lautakunta on päättänyt 16.11.2021 § 233 eräiden jalkakäytävien jättämisestä talvikunnossapidon ulkopuolelle. Myöskään liukkautta ei näillä osuuksilla torjuta. Talvikunnossapidon ulkopuolelle…

Muiden viranomaisten kuulutukset

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus varauspäätöksestä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella23.3.2023 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Stedle Exploration ABLupatunnus: VA2023:0010Varausalueen sijainti: Mäntyharju, Heinola, Kouvola,…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija CH-Polymers Oy Dnro ESAVI/47534/2022 Asia Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta / Vesialueen ruoppaaminen Käyrälammella

Ilmoitus kuulutuksestaVesilain mukainen lupahakemus Hakija Kymen Seudun Osuuskauppa Dnro ESAVI/40594/2022 Asia Vesialueen ruoppaaminen Käyrälammella, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä / Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus päätöksestäYmpäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija Jari Heinonen Dnro ESAVI/24745/2022 Päätösnro 69/2023 Asia Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Laihanlamminsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen

Ilmoitus päätöksestäYmpäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija Arvoturve Oy Dnro ESAVI/26198/2021 Päätösnro 61/2023 Asia Laihanlamminsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen, Kouvola Kuulutuksen ja päätöksen…

Kuulutus vireillä olevista jätehuoltomääräyksistä

Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten muuttaminen jätelainsäädännön muutoksia vastaavaksi. Muutokset koskevat...

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Tiedotus tonttijakoehdotuksesta 15.3.2023

Alla mainittu ehdotus on säädetyssä järjestyksessä julkisesti nähtävänä 28.3.-11.4.2023 Kouvolan kaupungintalon asiakaspalvelussa, Torikatu 10, Kouvola, G-porras, pohjakerros. Tonttijakoehdotus 286 008805301…

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus varauspäätöksestä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella23.3.2023 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Stedle Exploration ABLupatunnus: VA2023:0010Varausalueen sijainti: Mäntyharju, Heinola, Kouvola,…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 23.3.2023 viikko 12

Päivämäärällä 24.03.2023 annetaan rakennusvalvonnan 22.03.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 1021 286-463-3-121 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 7.2.2023 § 24 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kymintehtaan aseman lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija CH-Polymers Oy Dnro ESAVI/47534/2022 Asia Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta / Vesialueen ruoppaaminen Käyrälammella

Ilmoitus kuulutuksestaVesilain mukainen lupahakemus Hakija Kymen Seudun Osuuskauppa Dnro ESAVI/40594/2022 Asia Vesialueen ruoppaaminen Käyrälammella, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Tiedotus tonttijakoehdotuksesta 15.3.2023

Alla mainittu ehdotus on säädetyssä järjestyksessä julkisesti nähtävänä 28.3.-11.4.2023 Kouvolan kaupungintalon asiakaspalvelussa, Torikatu 10, Kouvola, G-porras, pohjakerros. Tonttijakoehdotus 286 008805301…

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus varauspäätöksestä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella23.3.2023 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Stedle Exploration ABLupatunnus: VA2023:0010Varausalueen sijainti: Mäntyharju, Heinola, Kouvola,…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 23.3.2023 viikko 12

Päivämäärällä 24.03.2023 annetaan rakennusvalvonnan 22.03.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 1021 286-463-3-121 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 7.2.2023 § 24 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kymintehtaan aseman lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija CH-Polymers Oy Dnro ESAVI/47534/2022 Asia Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta / Vesialueen ruoppaaminen Käyrälammella

Ilmoitus kuulutuksestaVesilain mukainen lupahakemus Hakija Kymen Seudun Osuuskauppa Dnro ESAVI/40594/2022 Asia Vesialueen ruoppaaminen Käyrälammella, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja 3 kpl

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun kolme päätoimisen tuntiopettajan virkaa ajalle 8.8.2023-1.6.2024. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 …

Sairaalaopetuksen konsultoiva erityisopettaja

Kouvolan kaupungin kasvun tuessa haetaan päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2023 – 31.12.2023. Haemme konsultoivaa sairaalaopettajaa, jonka kelpoisuusvaatimus on erityisopettaja tai erityisluokanopettaja. …

Uinninvalvoja

Kouvolan kaupunki hakee uinninvalvojaa Inkeroisten uimahalliin määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2023 loppuun asti Pääasialliset tehtävät ovat uinninvalvonta ja uimahallin järjestyssääntöjen valvominen …

Terveystarkastaja

Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluissa on haettavana TERVEYSTARKASTAJAN vakinainen virka. Kouvolan ympäristöterveydenhuollossa työskentelee yhteensä 21 alan ammattilaista. Terveysvalvonnan yksikössä työskentelee kahdeksan terveystarkastajaa, …

Amanuenssi

Poikilo-museot on Kouvolan kaupungin kulttuuripalveluihin kuuluva yksikkö, joka vastaa Kouvolan taidemuseon ja kaupunginmuseon toiminnasta. Kokonaisuuteen kuuluu myös Poikilo-galleria. Museoiden ainutlaatuiset …

Työvalmentaja

Kouvolan nuorisopalveluissa käynnistyi keväällä 2022 oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvä nuorten tukipalvelu – Motipaja. Motipaja toimii Kouvolan kaupugin Nuorten työpajan yhteydessä ja …