Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Yleiskaavat

Tonttijaot

Muut

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi...

Jalkakäytävien talvikunnossapitäjiin muutoksia

Tekninen lautakunta asettaa nähtäville päätösehdotuksen, jossa Kouvolan kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan kadun…

Talvikunnossapidon ulkopuolelle jätettävät jalkakäytävät

Tekninen lautakunta on päättänyt 16.11.2021 § 233 eräiden jalkakäytävien jättämisestä talvikunnossapidon ulkopuolelle. Myöskään liukkautta ei näillä osuuksilla torjuta. Talvikunnossapidon ulkopuolelle…

Kartat vesihuollon toiminta-alueiden päivittämisestä nähtävillä

Kouvolan Vesi on käynnistänyt hankkeen vesihuollon toiminta-alueiden päivittämiseksi, jossa vastaavana konsulttina toimii AFRY Finland Oy. Toiminta-alueet on päivitetty edellisen kerran…

Muiden viranomaisten kuulutukset

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus kuulutuksesta

Asia Esitys Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi Dnro VARELY/2894/2022 Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen antaa yllä…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestäVesilain mukainen päätös Hakija Kymen Seudun Osuuskauppa Dnro ESAVI/44622/2021 Päätösnro 131/2022 Asia Laitureiden rakentaminen Käyrälammelle ja valmistelulupa, Kouvola Kuulutuksen…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä koskien uuden Teutjoen sillan rakentamista ja vanhan sillan purkamista / Hämeenkylän yksityistien tiekunta

Ilmoitus päätöksestäVesilain mukainen päätös Hakija Hämeenkylän yksityistien tiekunta Dnro ESAVI/23615/2021 Päätösnro121/2022 AsiaUuden Teutjoen sillan rakentaminen ja vanhan sillan purkaminen, Kouvola…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta päätöksestä koskien Hangassuon luontotyyppien tarkkailuohjelman hyväksymistä

AsiaKaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on 22.4.2022 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä. Tarkkailusuunnitelma koskee PJ…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus melupäätöksestä / Destia Rail Oy

Kuulutus AsiaYmpäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös. Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 22.4.2022 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain…

Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualue on 20.4.2022 antanut päätöksenympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisesta tarkkailusuunnitelmanhyväksymisestä. Tarkkailusuunnitelma koskee jäljessä mainittujenturvetuotantoalueiden ympäristölupia, joissa on edellytetty…

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Kymijoen musiikki ry

Kymijoen musiikki ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/RH Entertainment Oy

RH Entertainment Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/GRK Infra Oyj

GRK Infra Oyj on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 19.5.2022 viikko 20

Päivämäärällä 20.05.2022 annetaan rakennusvalvonnan 18.05.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 547 286-470-8-297 Rakennelma Jaalassa uusitaan sähköverkkoa…

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 5.4.2022 § 84 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutoksen (kaava 02/011). Kouvolassa 17.5.2022 Tekninen…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 12.5.2022, sekä myönnetty purkamislupapäätös viikko 19

Päivämäärällä 13.05.2022 annetaan rakennusvalvonnan 11.05.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 2 286-21-9906-1000 Rakennelman purkaminen Voimajohtopylvään nro…

Mielipolku avattiin Niivermäessä

Kouvolan Mielenterveysseura järjestää tänäkin vuonna Mielipolku-tapahtuman yhdessä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Mukana ovat Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kaiku Korporaatio,…

Helsingin poliisisoittokunnan valistuskonsertissa rikosten ennaltaehkäisystä kerrotaan svengaavan musiikin lomassa

Helsingin poliisisoittokunnan Pidä huolta -konserttikiertue pysähtyy 1.6. Kouvolassa. Kuusankoskitalossa järjestettävässä kahdessa konsertissa noin 900 Kouvolan...

Auramaa-yhtiöt kehittää Kouvolan toimintojaan

Auramaa-yhtiöt suunnittelee toimintojensa laajentamista Kouvolassa. Kaupungin tekninen lautakunta käsittelee Teholassa sijaitsevan tontin varausta 31.5.

Uudet luonnonsuojelualueet suunnitteilla Ruotsulaan ja Oravalaan

Kouvolan kaupungin luonnonsuojelualueiden määrä kasvaa jälleen, jos tekninen lautakunta hyväksy uusimman ehdotuksen yhteensä 23,9 hehtaarin alueiden suojelemisesta. Kaupungin omistamille maille…

Juttele lasten ja nuorten kanssa disinformaatiosta

Sosiaalisen median käyttöä on hyvä rajata erityisesti silloin, jos lapsi alkaa oireilla jollain tavalla näkemästään...

Kaupunki palkitsi ansioitunutta henkilöstöään

Kouvolan kaupungin ansiomerkkijuhla järjestettiin torstaina 19.5.2022 kaupungintalolla. Juhlassa jaettiin yksitoista Tasavallan Presidentin myöntämää kunniamerkkiä sekä...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Kymijoen musiikki ry

Kymijoen musiikki ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/RH Entertainment Oy

RH Entertainment Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/GRK Infra Oyj

GRK Infra Oyj on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 19.5.2022 viikko 20

Päivämäärällä 20.05.2022 annetaan rakennusvalvonnan 18.05.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 547 286-470-8-297 Rakennelma Jaalassa uusitaan sähköverkkoa…

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 5.4.2022 § 84 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutoksen (kaava 02/011). Kouvolassa 17.5.2022 Tekninen…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 12.5.2022, sekä myönnetty purkamislupapäätös viikko 19

Päivämäärällä 13.05.2022 annetaan rakennusvalvonnan 11.05.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 2 286-21-9906-1000 Rakennelman purkaminen Voimajohtopylvään nro…

Koulunkäynninohjaaja

Kouvolan kaupunki hakee kahta koulunkäynninohjaajaa ”nopean toiminnan joukkoihin” lukuvuoden 2022-2023 ajalle 8.8.2022 alkaen. Tehtävässä ohjaaja työskentelee jaksoittain eri kouluilla haasteellisissa …

Päätoiminen tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 8.8.2022-3.6.2023. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 siihen …

Työsuojelupäällikkö

Haluatko työskennellä merkityksellisessä ja monipuolisessa tehtävässä, jossa pääset käyttämään laajasti tietojasi ja taitojasi sekä kehittämään omaa ammattitaitoasi? Haluatko olla kehittämässä …

Koulunkäynninohjaaja

Kouvolan kaupungin kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on haettavana; Esi- ja perusopetuksen koulunkäynninohjaajan määräaikaisia toimia sekä eri pituisia sijaisuuksia Kouvolan eri …

Päätoiminen tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävään ajalle 8.8.2022-3.6.2023. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 …

Peruskoulun erityisluokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun erityisluokanopettajan virka (10885) toistaiseksi 1.8.2022 alkaen. Viran ensimmäinen sijoituspaikka: Inkeroisten yhtenäiskoulu, Anjalan toimipiste Kelpoisuusehdot …