Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat

Asemakaavat

Yleiskaavat

Muiden viranomaisten kuulutukset

Kuulutus Kouvolan poliisiaseman huostaan joutuneesta omaisuudesta

Kouvolan poliisin huostaan on joutunut omistajaltaan rikoksen kautta vietyä tai muun syyn takia takavarikoitua omaisuutta, jonka omistajaa ei tunneta.

Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen tarkkailupäätöksen kuuluttamisesta; Vapo Oy

ILMOITUSYmpäristönsuojelulain mukainen päätös AsiaMuurainsuon turvetuotantoalueen vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen Hakija Vapo OyDiaarinro UUDELY/2264/2016 Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpitoUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa…

Ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Jussila Power Oy:n hakemukseen, Haukkasuon keskiosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kouvola

ILMOITUS Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Hakija Jussila Power Oy Dnro ESAVI/34632/2019 Päätösnro 238/2020 Asia Haukkasuon keskiosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kouvola…

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus varauspäätöksestä / Archery Unlimited Oy

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 17.6.2020 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Archery Unlimited Oy Lupatunnus: VA2020:0026 Varausalueen sijainti:…

Kuulutus Kouvolan poliisiaseman huostaan joutuneesta omaisuudesta

Kouvolan poliisin huostaan on joutunut omistajaltaan rikoksen kautta vietyä tai muun syyn takia takavarikoitua omaisuutta, jonka omistajaa ei tunneta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Kouvolan kaupunki Dnro ESAVI/13623/2020 Asia Luonnontilaisen Sammalsuon lähdealueen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen…

Tietosuojavastaava

Kouvolan kaupungin konsernipalvelujen tietohallinnossa on haettavana tietosuojavastaavan virka. Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa työnantajaa rekisterinpitäjänä toteuttamaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaiset velvoitteet ja …

Lue lisää

Peruskoulun lehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun lehtorin viran (11004) sijaisuus ajalle 11.8.2020 – 5.6.2021. Opetettavat aineet; käsityö pehmeät materiaalit ala- …

Lue lisää

Rakennuttajainsinööri

Kouvolan kaupungin konsernipalveluiden Tilapalveluissa on haettavana rakennuttajainsinöörin vakinainen toimi. Rakennuttajainsinööri valmistelee, kilpailuttaa ja rakennuttaa Tilapalvelujen pieninvestointi- ja kunnossapitohankkeita sekä osallistuu …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa sijaisuuteen Kaipiaisten päiväkotiin ajalle 3.8.2020 – 31.12.2020. Kaipiaisten päiväkoti sijaitsee kauniilla ja rauhallisella maaseudulla Kaipiaisten taajamassa koulun …

Lue lisää

Tuntiopettaja (opinto-ohjaus) Kuusankosken lukio

Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksessa on haettavana: Lukion tuntiopettaja Opettava aine opinto-ohjaus Viran ensimmäinen sijoituspaikka: Kuusankosken lukio Palvelussuhde on määräaikainen ja osa-aikainen …

Lue lisää

Peruskoulun luokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana Peruskoulun luokanopettajan viransijaisuus (10734) ajalle 11.8.2020 – 5.6.2021. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista …

Lue lisää