Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Yleiskaavat

Ympäristösuojelun luvat ja ilmoitukset

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta / Pelto Mattinen Oy

Pelto Mattinen Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee olemassa...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / VRJ Etelä-Suomi Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 35/2019 yt/JT 5.12.2019 hyväksynyt VRJ Etelä-Suomi Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Erkkiheikkilä Oy

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään 34/2019 yt/JT 27.11.2019 hyväksynyt Erkkiheikkilä Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Päätös ilmoituksenvaraisesta eläinsuojatoiminnasta / Näkkimistön Maito Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 1/2019 yt/UR 20.11.2019 hyväksynyt Näkkimistön Maito Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Enerkon Ympäristöpalvelut Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 33/2019 yt/JT 13.11.2019 hyväksynyt Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / NCC Industry Oy

NCC Industry Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien kallion...

Muiden viranomaisten kuulutukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Jussila Power Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Hakija Jussila Power Oy Asia Haukkasuon keskiosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Hakemuksen mukainen toiminta Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito…

Ilmoitukset Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksistä nrot 19/0543/2, 19/0544/2 ja 19/0545/2

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätökset kunnallisvalituksiin, jotka koskevat 2 viranhaltijan irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla sekä kunnallisvalitukseen ja takaisinottovelvollisuuden laiminlyönnin…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Myllykoski Oyj:n hakemukseen Sulennon kaatopaikan vakuuden tarkistamisesta

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.11.2019 antamallaan päätöksellä nro 455/2019 muuttanut ympäristöluvan lupamääräystä. Hakija Myllykoski Oyj Asia Sulennon kaatopaikan…

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kuulutus Jet-Steel Oy:n lupahakemuksesta

KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) nojalla lupahakemuksen Hakija Jet-Steel Oy…

Kuulutus poliisin haltuun joutuneesta omaisuudesta

Kouvolan poliisin huostaan on joutunut omistajaltaan rikoksen kautta vietyä tai muun syyn takia takavarikoitua omaisuutta, jonka omistajaa ei tunneta

Kutsuntakuulutus 2019

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2001 syntyneiden ja muiden alempana / kääntöpuolella mainittujen asevelvollisten kutsunnat…

Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 16.12.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 16.12. mm. Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavaa, työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn...

Muutoksia Elimäen suunnan liikennöinnissä 1.1.2020 alkaen

Elimäen suunnan liikennöinnissä tapahtuu muutoksia 1.1.2020 alkaen sopimuskauden vaihtumisen vuoksi. Muutokset koskevat linjoja 4, 4K,...

Aktiivisuusrannekkeet saavat vipinää koululaisten kinttuihin

Kouvolan kouluissa hyödynnetään aktiivisuusrannekkeita lasten ja nuorten aktiivisuuden seurannassa. Rannekkeiden käytöstä on kertynyt hyviä kokemuksia...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Jussila Power Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Hakija Jussila Power Oy Asia Haukkasuon keskiosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Hakemuksen mukainen toiminta Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito…

Asemakaavan ja asemakaavamuutosten vireilletulo, kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutokset Satosalpa (01/028) ja Koivukuja (01/030) sekä asemakaava ja asemakaavan muutos Kuusaantie (21/028).

Valtuusto hyväksyi niukkuuden talousarvion vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuodelle 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion. Talous saadaan tasapainoon taloussuunnitelmakaudella juuri ja...

Peruskoulun lehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun lehtorin viran (10950) sijaisuus ajalle 7.1.2020 – 12.3.2020 Opetettavat aineet; kotitalous Viran sijoituspaikka: Kouvolan …

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen sijaishaku

Haemme sijaisia lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, lasten erityisohjaajan, perhepäivähoitajan ja päivähoitotyöntekijän eripituisiin sijaisuuksiin. Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä sähköisen hakemuksen hae työpaikkaa-linkin kautta. …

Lue lisää

Siivoojan / laitoshuoltajan sijaishaku

Puhtauspalvelut tarjoaa ympäristöä säästävää ja kiinteistön arvoa säilyttävää ylläpito- ja perussiivous- sekä lisäpalveluja. Puhtauspalvelujen henkilöstö luo tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta …

Lue lisää

Ruokapalvelutyöntekijän sijaishaku

Ruokapalvelut tarjoaa asiakkailleen ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevissa toimipaikoissa käy lounaalla päivittäin 17 …

Lue lisää

Opettajien sijaishaku

Haemme sijaisia luokanopettajan, aineenopettajan, erityisluokanopettajan ja erityisopettajan eripituisiin sijaisuuksiin Kouvolan eri alueilla. Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä sähköisen hakemuksen hae työpaikkaa-linkin …

Lue lisää

Koulupsykologi

Koulupsykologiksi Kouvolaan, haussa koulupsykologin sijaisuus ajalle 1.1.-31.12.2020 Kasvun ja oppimisen tuki hakee oma-aloitteista, yhteistyökykyistä ja työn kehittämisestä innostunutta koulupsykologia. Oletko …

Lue lisää