Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Yleiskaavat

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 19/2022 26.9.2022 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen...

Ympäristölupapäätös Länsi-Jaalan Metsästäjät ry/Jaalan Metsästysseura ry

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 7.9.2022 käsitellyt Länsi-Jaalan Metsästäjät ry/Jaalan Metsästysseura ry:n ympäristölupahakemuksen ja...

Ympäristölupahakemus / Kymen Seudun Osuuskauppa

Kymen Seudun Osuuskauppa on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee ABC S-market Tornionmäen jakeluasematoimintaa...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 18/2022 30.8.2022 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Sahare Oy, Ravintola Seiväs

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 17/2022 26.8.2022 hyväksynyt Sahare Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Mykkä Hiihtäjä Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 15/2022 2.8.2022 hyväksynyt Mykkä Hiihtäjä Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Tonttijaot

Muut

Korian Hiivurin maankäytön yleissuunnitteluaineisto nähtävillä

Korian Hiivurin alueelle ollaan laatimassa maankäytön yleissuunnitelmaa, jolla tutkitaan yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä taajaman itäpuolella. Yleissuunnitelmassa tutkitaan maankäytön ohella alueen liikenneverkkoa.…

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi...

Jalkakäytävien talvikunnossapitäjiin muutoksia

Tekninen lautakunta asettaa nähtäville päätösehdotuksen, jossa Kouvolan kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan kadun…

Talvikunnossapidon ulkopuolelle jätettävät jalkakäytävät

Tekninen lautakunta on päättänyt 16.11.2021 § 233 eräiden jalkakäytävien jättämisestä talvikunnossapidon ulkopuolelle. Myöskään liukkautta ei näillä osuuksilla torjuta. Talvikunnossapidon ulkopuolelle…

Muiden viranomaisten kuulutukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätösHakija CH-Polymers OyDnro ESAVI/23741/2022Päätösnro 282/2022Asia PVAC-lateksitehtaan toiminnan muuttaminen uuden varastosäiliön osalta, KouvolaKuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla21.09.2022Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaantapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.Päätöksen tiedoksisaantipäivä on…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle

Hakija Kymenlaakson Jäte Oy Dnro ESAVI/25944/2022 Asia Valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Kouvola Kuulutuksen…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta päätöksestä

AsiaYmpäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelmanhyväksymisestä.Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöKaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on vireillä Hyötyvirta-alueen pinta- japohjavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen.Hyötyvirta-alue sijaitsee Kouvolassa…

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 971/2022 ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 14.9.2022 Päätöksen tiedoksisaantipäivä Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Asia:Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoitusten johdosta. Kouvolan kaupungille annettu päätös…

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 19/2022 26.9.2022 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätösHakija CH-Polymers OyDnro ESAVI/23741/2022Päätösnro 282/2022Asia PVAC-lateksitehtaan toiminnan muuttaminen uuden varastosäiliön osalta, KouvolaKuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 22.9.2022 sekä myönnetty purkamislupapäätös vko 38

Päivämäärällä 23.09.2022 annetaan rakennusvalvonnan 21.09.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 604 286-468-1-183 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla21.09.2022Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaantapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.Päätöksen tiedoksisaantipäivä on…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle

Hakija Kymenlaakson Jäte Oy Dnro ESAVI/25944/2022 Asia Valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Kouvola Kuulutuksen…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta päätöksestä

AsiaYmpäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelmanhyväksymisestä.Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöKaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on vireillä Hyötyvirta-alueen pinta- japohjavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen.Hyötyvirta-alue sijaitsee Kouvolassa…

Kaupunki järjestää kuntalaisillan energiansäästöistä 4.10. klo 18

Energian hinnan räjähdysmäinen nousu vaikuttaa meihin kaikkiin. Kaupunki järjestää energiansäästöistä kuntalaisillan 4.10. klo 18 kaupungintalon...

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Tanttari, tiesuunnitelma – maastokäynti ja työpaja 4.10.2022

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 6 välillä Keltti-Tanttari. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa,...

”Ei ikinä sitten kun -elämää!” Nina Petelius-Lehdon viisaat sanat kaikuvat podcastissa

Kouvolan kaupungin viestintätiimi haastatteli kesäkuun alussa Nina Petelius-Lehtoa ja Pekka Lehtoa pariskunnan kotona Inginmaalla. Jakso...

Maailman ympäristöterveyspäivää vietetään tänään – Tiedätkö sinä mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Lyhykäisesti sanottuna, me ympäristöterveydenhuollossa pyrimme ennaltaehkäisemään ympäristössä olevia terveyshaittoja ja riskejä. Ohjaamalla, neuvomalla sekä valvomalla,...

Pelipoikilo-näyttely avautuu Kouvolan taidemuseo Poikilossa

Kouvolan taidemuseo Poikilossa avautuu sunnuntaina 25.9.2022 laaja pelitaiteen näyttely, Pelipoikilo. Näyttelyssä on esillä 27 peliä,...

Kaupunki säästää energiaa ja kannustaa myös kuntalaisia energiansäästöön – käytännön kysymyksiin vastaa energianeuvoja

Kaupunki on aloittanut varautumisen energiakriisiin. Energian hinnan räjähdysmäinen nousu pakottaa kaupungin toteuttamaan myös eri tasoisesti...

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 19/2022 26.9.2022 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätösHakija CH-Polymers OyDnro ESAVI/23741/2022Päätösnro 282/2022Asia PVAC-lateksitehtaan toiminnan muuttaminen uuden varastosäiliön osalta, KouvolaKuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 22.9.2022 sekä myönnetty purkamislupapäätös vko 38

Päivämäärällä 23.09.2022 annetaan rakennusvalvonnan 21.09.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 604 286-468-1-183 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla21.09.2022Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaantapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.Päätöksen tiedoksisaantipäivä on…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle

Hakija Kymenlaakson Jäte Oy Dnro ESAVI/25944/2022 Asia Valvonnasta vapautetun matala-aktiivisen orgaanisen jätteen sijoittaminen Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Kouvola Kuulutuksen…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta päätöksestä

AsiaYmpäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelmanhyväksymisestä.Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöKaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on vireillä Hyötyvirta-alueen pinta- japohjavesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen.Hyötyvirta-alue sijaitsee Kouvolassa…

Lukion ja perusopetuksen lehtorin viransijaisuus

Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksessa on haettavana Lukion ja peruskoulun lehtorin viransijaisuus: opetettavat aineet kemia ja matematiikka Opetustunnit ovat Kuusankosken lukiossa. Viransijaisuus …

Koulunkäynninohjaaja

Kouvolan kaupunki hakee yhtä koulunkäynninohjaajaa ”nopean toiminnan joukkoihin” lukuvuoden 2022-2023 ajalle 1.10.2022 alkaen. Tehtävässä ohjaaja työskentelee jaksoittain eri kouluilla haasteellisissa …

Peruskoulun erityisopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana peruskoulun laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen virka alkaen 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan …

Peruskoulun luokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun luokanopettajan viran (10658) sijaisuus ajalle 31.10.2022-24.2.2023, tehtävä on 5. luokalla. Aiempi kokemus opetustyöstä tai …

Peruskoulun uskonnon lehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun lehtorin viran (10984) sijaisuus ajalle 31.10.2022-3.6.2023. Opetettavat aineet; uskonto, elämänkatsomustieto sekä kolme tuntia terveystietoa. …

Peruskoulun erityisopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana peruskoulun laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen virka loppulukuvuodeksi 2022-2023: Virkaan sisältyy 15 tuntia laaja-alaisen erityisopettajan työtä kahdella …