Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat

Yleiskaavat

Tonttijaot

Muut

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa…

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023: Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.6.2023 (pdf,563kt) Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 1.6.2023 (pdf,372kt)

Asumisoikeusasunnon hakeminen muuttuu

Uuden asumisoikeuslain myötä asumisoikeusasuntoon tarvittavaa järjestysnumeroa ei enää haeta kaupungilta vaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta...

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi...

Muiden viranomaisten kuulutukset

Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 2019/2023 14.9.2023

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien kunnallisvalitusta Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksestä 19.9.2022 § 84, Kiinteistökaupan hyväksyminen, Hemsö Suomi Oy. Itä-Suomen hallinto-oikeuden…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Ilmoitus kuulutuksestaVesilain mukainen lupahakemusHakijaTommiska Esa PekkaAsiaVesialueen täytön pysyttäminen Tihvetjärvellä, KouvolaDnroESAVI/14466/2023 Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisellakuulutuksella…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Kaipiaisten tehtaan toiminnan muutoksesta ja ympäristöluvan tarkastamisesta

Ilmoitus päätöksestäYmpäristönsuojelulain mukainen päätös Päätösnro238/2023 DnroESAVI/47534/2022 HakijaCH-Polymers Oy AsiaKaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen, Kouvola Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito…

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla5.9.2023 Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaantapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.Päätöksen tiedoksisaantipäivä…

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti–Tanttari, tiesuunnitelma – kutsu työpajaan 16.2.2023

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki laativat tie- ja katusuunnitelmia valtatielle 6 Kouvolan kohdalle välillä Keltti–Tanttari.

Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista…

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 28.9.2023, sekä myönnetty purkamislupa viikko 39

Päivämäärällä 29.09.2023 annetaan rakennusvalvonnan 27.09.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 1136 286-423-15-39 Uusi rakennus Rakennetaan uusi…

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen kuuleminen

Ahlmanintien pienjäteasema, kaava nro 23/027

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kierrätyskeskus, kaava nro 02/013

Poikkeamispäätös 286-7-7041-1, Ravilankaari 3 asumispalveluyksikkö

27.9.2023 annetaan seuraava poikkeamispäätös:

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 21.9.2023, viikko 38

Päivämäärällä 22.09.2023 annetaan rakennusvalvonnan 20.09.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 532 286-470-9-1 Uusi rakennus Loma-asunnon rakentaminen.Entisen…

Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 2019/2023 14.9.2023

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien kunnallisvalitusta Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksestä 19.9.2022 § 84, Kiinteistökaupan hyväksyminen, Hemsö Suomi Oy. Itä-Suomen hallinto-oikeuden…