Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Ympäristösuojelun luvat ja ilmoitukset
Muiden viranomaisten kuulutukset

Valkealan kalastusalueen kokouskutsu

Valkealan kalastusalueen kokous pidetään maanantaina 29.4.2019 klo 18.00 alkaen.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen tiedonanto tarkkailuohjelman päätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto) antaa 10.4.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 §…

Kuulutus, Maantien 354 (Inkeroistentie) parantaminen rakentamalla jalankulku – ja pyöräilytie välille Haminan väylä – valtatie 15, Kouvola, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen ELY keskus aloittaa asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Tienpitäjällä on oikeus tehdä kiinteistöiltä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia tai…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Kierto Itä-Suomi Oy jätteiden käsittelyn ympäristölupaan ja toiminnan aloittamislupaan

KUULUTUS Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.3.2019 antamallaan päätöksellä nro 125/2019 myöntänyt Kierto Itä-Suomi Oy:lle ympäristöluvan Kierto Itä-Suomen Kuusankosken…

Saarento-Jokelan osakaskunnan vuosikokouskutsu

Saarento-Jokelan osakas kunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 30.3.2019 klo 14.00 alkaen ravintola Lohikukossa, osoite Lohikuja 1. Käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.…

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kuulutus poliisin haltuun joutuneesta omaisuudesta

Kouvolan poliisiaseman huostaan on joutunut omistajiltaan rikoksen kautta vietyä tai muun syyn takia takavarikoitua omaisuutta, jonka omistajaa ei tunneta.

Peruskoulun rehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana Peruskoulun rehtorin viran (10559) sijaisuus ajalle 1.8.2019 – 30.6.2020 Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista …

Lue lisää

Sisäinen haku: Peruskoulun tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun yksi (1) päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2019 – 30.5.2020. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön …

Lue lisää

Sisäinen haku: Peruskoulun tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2019 – 30.5.2020. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 …

Lue lisää

Sisäinen haku: Peruskoulun tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2019 – 30.5.2020. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 …

Lue lisää

Sisäinen haku: Peruskoulun tuntiopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun kaksi (2) päätoimista tuntiopettajan tehtävää ajalle 7.8.2019 – 30.5.2020. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön …

Lue lisää

Peruskoulun erityisluokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana Peruskoulun erityisluokanopettajan viran (10938) sijaisuus ajalle 7.8.2019 – 31.1.20. Perusopetuksen opettajakelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista …

Lue lisää