Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Yleiskaavat

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Rakentamisen luvat

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 18.4.2024 sekä myönnetyt maisematyöluvat, viikko 16

Päivämäärällä 19.04.2024 annetaan rakennusvalvonnan 17.04.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero   517   286-470-13-360 Puiden kaataminen…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 11.4.2024, viikko 15

Päivämäärällä 12.04.2024 annetaan rakennusvalvonnan 10.04.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka- ja hanke Lupanumero 514 286-444-12-19 Erillislaite Maalämpökeruuputkiston rakentaminen. 286-2024-145…

Rakennuslupapäätösten julkipano 25.1.2024 sekä myönnetyt maisematyöluvat, viikko 4

Päivämäärällä 26.01.2024 annetaan rakennusvalvonnan 24.01.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 508 286-470-16-67 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Rakennuslupapäätösten julkipanolista 2.11.2023 sekä myönnetty maisematyölupapäätös, viikko 44

Päivämäärällä 03.11.2023 annetaan rakennusvalvonnan 01.11.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 544 286-437-6-42 Uusi rakennus Pihasauna Lillevillan…

Rakennuslupapäätösten julkipanolista 26.10.2023 sekä myönnetty purkamislupa, viikko 43

Päivämäärällä 27.10.2023 annetaan rakennusvalvonnan 25.10.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: 539 286-444-8-48 Erillislaite Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä. Maahan asennetaan maalämpöputket noin 1,5…

Rakentaminen lisääntynyt Kouvolassa – lupakäsittelyssä ruuhkaa

Korona on lisännyt rakentamisen intoa myös Kouvolassa, mikä näkyy kasvaneina rakentamisen lupien määrinä. Lupia on...

Tonttijaot

Muut

Ranta-asemakaavojen muutosten ja laajennusten vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 24.4.-31.5.2024 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavan omilla verkkosivuilla sekä...

ILMOITUS

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta tavoittelee Sulo Veikko Lopperin kuolinpesää liittyen teknisen lautakunnan lupajaoston tekemän päätöksen 11.10.2023 § 77…

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa…

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023: Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.6.2023 (pdf,563kt) Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 1.6.2023 (pdf,372kt)

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Muiden viranomaisten kuulutukset

Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 935/2024 23.4.2024 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisvalitukseen Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksistä 12.2.2024 § 1 ja 3. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden…

Ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka–Kouvola, Kotka ja Kouvola.Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelmanhyväksymispäätöstä.…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta Harjunsuon turvetuotantoalueelle

Ilmoitus kuulutuksestaYmpäristönsuojelulain mukainen lupahakemus HakijaValkealan Turve Oy AsiaHarjunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä uusiympäristölupahakemus Harjunsuon lohkon I lounaisosalle KarjalankulmanPeräkangas pohjavesialueelle ja…

Kuulutus: Kymen kalatalousalueen 11.4.2024 kokouksen pöytäkirja

Kymen kalatalousalueen kuulutus, pöytäkirja nähtävänä 15.4.–24.5.2024 (pdf, 84 kt) 15.4.2024 Kymen kalatalousalueen hallitus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus koskien ehdotusta Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelua

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kaakkois-Suomen alueella ja valmistellut ehdotuksen…

Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutustenarvioinnista

TaustaVesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden…

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Asemakaavan muutoksien vireilletulo, osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olo ja asemakaavahankkeiden valmisteluvaiheen kuuleminen

Kulttuurikortteli (kaava 01/040)Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen etelässä Salpausselänkatuun, Koulukatuun ja Oikokatuun, lännessä Sumulaaksonkatuun, idässä ja pohjoisessa Kouvolan urheilupuistoon. Kaavamuutosalueen…

Katu- ja yleisen alueen suunnitelma nähtävillä 24.4. – 8.5.2024. Kouvola.

10. kaupunginosa, Tykkimäki: Pohjanraitti välillä Harjuntie - Pohjanraitti 2

Maa-aineslupahakemus / Ritaniemen yksityistiekunta

Ritaniemen yksityistiekunta on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista Kouvolan kaupungin...

Ilmoitus ympäristöluvan rauettamismenettelystä / Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen

Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Rakennus...

Ranta-asemakaavojen muutosten ja laajennusten vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 24.4.-31.5.2024 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavan omilla verkkosivuilla sekä...

Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 935/2024 23.4.2024 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisvalitukseen Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksistä 12.2.2024 § 1 ja 3. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden…

Asemakaavan muutoksien vireilletulo, osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olo ja asemakaavahankkeiden valmisteluvaiheen kuuleminen

Kulttuurikortteli (kaava 01/040)Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen etelässä Salpausselänkatuun, Koulukatuun ja Oikokatuun, lännessä Sumulaaksonkatuun, idässä ja pohjoisessa Kouvolan urheilupuistoon. Kaavamuutosalueen…

Kouvolan ympärivuorokautisen päivystyksen lakkauttaminen toisi lisää kustannuksia 4–9 miljoonaa euroa

Suomen hallituksen kehysriihessä tekemä päätös tavoitella sairaalaverkon muutoksilla 26,3 miljoonan euron säästöjä ei ainakaan Kymenlaakson osalta toteutuisi. Kymenlaakson hyvinvointialue on…

Ole ylpeästi kouvolalainen ja juhli 15-vuotiasta Kouvolaa!

Kouvolan 15 vuoden ikää juhlistetaan laajalla tapahtumatarjonnalla 2.-10.5.2024. Pääjuhlan tähtiä ovat Nuorten Talent -finalistit sekä...

Stora Enson Anjalankosken tehtaat nimittää turvallisuuslähettiläitä Kouvolan yläkouluihin – oppilaat saavat myös stipendejä

Stora Enson Anjalankosken tehtaat tukee Kouvolan yläkouluja lahjoittamalla 50 euron stipendejä seitsemäsluokkalaisille, jotka valitaan turvallisuuslähettiläiksi...

Kymenlaakson Vuoden Kylä 2024 on Kymijoen kainalossa toimiva aktiivinen ja sielukas Pilkanmaa

Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 22.4.2024 vahvistanut Kymenlaakson Vuoden kyläksi Pilkanmaan kylän Kouvolasta. Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi valittiin...

Siltakuljetus edellyttää pysäköinnin erikoisjärjestelyitä Kuusankoskella

Maunukselanpuron yli asennettava teräsrakenteinen kevyen liikenteen silta kuljetetaan paikalle 23.–24.4.2024 välisenä yönä. Kuljetuksen sujuvuuden vuoksi...

Asemakaavan muutoksien vireilletulo, osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olo ja asemakaavahankkeiden valmisteluvaiheen kuuleminen

Kulttuurikortteli (kaava 01/040)Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen etelässä Salpausselänkatuun, Koulukatuun ja Oikokatuun, lännessä Sumulaaksonkatuun, idässä ja pohjoisessa Kouvolan urheilupuistoon. Kaavamuutosalueen…

Katu- ja yleisen alueen suunnitelma nähtävillä 24.4. – 8.5.2024. Kouvola.

10. kaupunginosa, Tykkimäki: Pohjanraitti välillä Harjuntie - Pohjanraitti 2

Maa-aineslupahakemus / Ritaniemen yksityistiekunta

Ritaniemen yksityistiekunta on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista Kouvolan kaupungin...

Ilmoitus ympäristöluvan rauettamismenettelystä / Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen

Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Rakennus...

Ranta-asemakaavojen muutosten ja laajennusten vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 24.4.-31.5.2024 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavan omilla verkkosivuilla sekä...

Ilmoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 935/2024 23.4.2024 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisvalitukseen Kouvolan kaupunginvaltuuston päätöksistä 12.2.2024 § 1 ja 3. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden…

Perusopetuksen erityisluokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka toistaiseksi 1.9.2024 alkaen. Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka toistaiseksi …

Työllisyysjohtaja

Haemme joukkoomme TYÖLLISYYSJOHTAJAA vuoden 2025 alusta käynnistyvälle Kouvolan työllisyysalueelle. Haluatko työskennellä merkityksellisessä ja vaikuttavassa tehtävässä, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä …

Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja

Tule tekemään merkityksellistä työtä Kouvolan yhteiskouluun ja Eskolanmäen kouluun. Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 7.8.2024-31.5.2025. Perusopetuksen …

Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja

Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virka erityisluokanopettajan tehtäviin ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025. Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virka erityisluokanopettajan …

Perusopetuksen tuntiopettaja

Perusopetuksen määräaikainen tuntiopettaja ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025 Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025. …

Perusopetuksen tuntiopettaja

Perusopetuksen määräaikainen tuntiopettaja ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025 Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025. …

Sivun alkuun