Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Asemakaavat

Muiden viranomaisten kuulutukset

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedonanto tarkkailuohjelman päätöksestä/Jussila Power Oy

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto) antaa 15.10.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 §…

Kuulutus poliisin haltuun joutuneesta omaisuudesta

Kouvolan poliisin huostaan on joutunut omistajaltaan rikoksen kautta vietyä tai muun syyn takia takavarikoitua omaisuutta, jonka omistajaa ei tunneta

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus tienpitoviranomaisen siirtämästä ajoneuvosta Kouvolan kunnan alueella

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt Kouvolan kunnan alueella seuraavan ajoneuvon, jonka omistajatietoja ei…

Kutsuntakuulutus 2019

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2001 syntyneiden ja muiden alempana / kääntöpuolella mainittujen asevelvollisten kutsunnat…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Haukkasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamisesta vesienkäsittelyä koskevien lupamääräysten 1-3 osalta, Vapo Oy

KUULUTUS Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 4.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 396/2019 määrännyt 12.6.2012 antamansa Vapo Oy:n Haukkasuon turvetuotantoa Kouvolan…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Kreate Rata Oy/Väyläviraston meluilmoitukseen

KUULUTUS Kreate Rata Oy/Väylävirasto on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen meluilmoituksen, joka koskee Kouvolan kaupungin ja Luumäen kunnan alueilla…

Peruskoulun luokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun luokanopettajan viran (10799) vuorotteluvapaan sijainen ajalle 7.1.-30.5.2020. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on: – …

Lue lisää

Maatalouslomittaja

Haemme ammattitaitoista maatalouslomittajaa hevostilalle Kouvolan alueelle. Työtä on tarjolla muutamana päivänä viikossa ajalla 4.12.2019 – 30.12.2019, yhteensä kahdeksan päivää. Työpäivät …

Lue lisää

Museojohtaja

Poikilo-museot on Kouvolan kaupungin kulttuuripalveluihin kuuluva yksikkö, joka koostuu Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta. Museonjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää Poikilo-museoiden …

Lue lisää

Liikunnanohjaajien sijaishaku

Haemme liikunnan ammattilaisia sijaisiksi Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin. Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia liikunnanohjaajille. Voit hakea sijaiseksi myös jos olet alan opiskelija. Liikunnanohjaajan …

Lue lisää

Maatalouslomittajien sijaishaku

Haemme ammattitaitoisia maatalouslomittajia eri pituisiin sijaisuuksiin lypsykarja-, hevos- ja lammastiloille. Lomittajalla tulee olla työkokemusta tai alan koulutus. Tehtävän hoitaminen edellyttää …

Lue lisää

Perhepäivähoitajien sijaishaku

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus hakee omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia eripituisiin sijaisuuksiin alkaen 1.2.2019 (erityisesti kaupungin keskustan, Kuusankosken, Korian, Myllykosken ja Valkealan …

Lue lisää