Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Yleiskaavat

Tonttijaot

Muut

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi...

Jalkakäytävien talvikunnossapitäjiin muutoksia

Tekninen lautakunta asettaa nähtäville päätösehdotuksen, jossa Kouvolan kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan kadun…

Talvikunnossapidon ulkopuolelle jätettävät jalkakäytävät

Tekninen lautakunta on päättänyt 16.11.2021 § 233 eräiden jalkakäytävien jättämisestä talvikunnossapidon ulkopuolelle. Myöskään liukkautta ei näillä osuuksilla torjuta. Talvikunnossapidon ulkopuolelle…

Kartat vesihuollon toiminta-alueiden päivittämisestä nähtävillä

Kouvolan Vesi on käynnistänyt hankkeen vesihuollon toiminta-alueiden päivittämiseksi, jossa vastaavana konsulttina toimii AFRY Finland Oy. Toiminta-alueet on päivitetty edellisen kerran…

Muiden viranomaisten kuulutukset

Valtatien 26 parantaminen välillä Pyhältö – Lankila – Kurvila – Heimala – Taavetintie,Hamina, Kouvola ja Luumäki, tiesuunnitelma

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain…

Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo–Nappa, Kouvola, tiesuunnitelma

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain(503/2005) sekä hallintolain 62 a…

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla30.12.2022 Päätöksen tiedoksisaantipäiväHallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaantapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen…

Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista…

Aluehallintovirasto kieltää yli 500 hengen yleisötilaisuudet Manner-Suomessa

Aluehallintovirastot ovat 13.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa...

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Valtatien 26 parantaminen välillä Pyhältö – Lankila – Kurvila – Heimala – Taavetintie,Hamina, Kouvola ja Luumäki, tiesuunnitelma

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain…

Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo–Nappa, Kouvola, tiesuunnitelma

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain(503/2005) sekä hallintolain 62 a…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 26.1.2023, sekä myönnetyt purkamis- ja maisematyöluvat viikko 4

Päivämäärällä 27.01.2023 annetaan rakennusvalvonnan 25.01.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 501 286-21-189-3 Rakennelma Kohteeseen rakennetaan uusi…

Käyrälammen yleissuunnitelma on nähtävillä

Käyrälammen yleissuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 25.1.2023.- 8.2.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat Kouvola, Tykkimäki:…

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Tanttarin liittymä (kaava nro 07/004)

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 13.12.2022 § 267 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Nurmirannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 42/002). Kouvolassa…

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu 30.1. – tutustu esityslistaan

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 30. tammikuuta. Tutustu kokouksen esityslistaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla (Dynasty)

Kouvolan kuvataiteilijaksi vuosille 2023–2025 on valittu Hanna Peräkylä

Tekstiilitaiteen maisteri Hanna Peräkylä on työskennellyt tekstiili- ja kuvataiteen parissa aktiivisesti vuodesta 2009 alkaen. Peräkylälle...

Aikataulumuutos joukkoliikenteen linjalla 31

Jotta linjan 31 aamulähtö saataisiin pysymään paremmin aikataulussaan linjan loppupäässä, on pysähdysaikaa Anjalassa aikaistettu viidellä minuutilla. Uusi pysähdysaika Anjalan Liisanpolun…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 26.1.2023, sekä myönnetyt purkamis- ja maisematyöluvat viikko 4

Päivämäärällä 27.01.2023 annetaan rakennusvalvonnan 25.01.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 501 286-21-189-3 Rakennelma Kohteeseen rakennetaan uusi…

Käyrälammen yleissuunnitelma on nähtävillä

Käyrälammen yleissuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 25.1.2023.- 8.2.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat Kouvola, Tykkimäki:…

A2-kielivalinnat käynnissä tuleville 4. luokkalaisille

Kouvolassa A2-kieleksi voi valita ranskan, saksan tai venäjän. A2-kieli on neljänneltä luokalta alkava ja peruskoulun...

Valtatien 26 parantaminen välillä Pyhältö – Lankila – Kurvila – Heimala – Taavetintie,Hamina, Kouvola ja Luumäki, tiesuunnitelma

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain…

Valtatien 6 parantaminen välillä Hevossuo–Nappa, Kouvola, tiesuunnitelma

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain(503/2005) sekä hallintolain 62 a…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 26.1.2023, sekä myönnetyt purkamis- ja maisematyöluvat viikko 4

Päivämäärällä 27.01.2023 annetaan rakennusvalvonnan 25.01.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 501 286-21-189-3 Rakennelma Kohteeseen rakennetaan uusi…

Käyrälammen yleissuunnitelma on nähtävillä

Käyrälammen yleissuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 25.1.2023.- 8.2.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat Kouvola, Tykkimäki:…

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Tanttarin liittymä (kaava nro 07/004)

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 13.12.2022 § 267 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Nurmirannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 42/002). Kouvolassa…

Terveydensuojelusuunnittelija

Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluissa on haettavana TERVEYDENSUOJELUSUUNNITTELIJAN vakinainen virka. Kouvolan ympäristöterveydenhuollossa työskentelee yhteensä 21 alan ammattilaista. Terveysvalvonnan yksikössä työskentelee terveydensuojelusuunnittelijan lisäksi …

Peruskoulun rehtori

Tule tekemään merkityksellistä työtä, kaupunkilaisten parhaaksi! Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun rehtorin määräaikainen virka (10561) Hirvelän koululle 1.8.2023 – …

Peruskoulun rehtori

Tule tekemään merkityksellistä työtä, kaupunkilaisten parhaaksi! Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana Peruskoulun rehtorin määräaikainen virka (10559) Elimäen yhtenäiskoululle ajalle 1.8.2023 …

Peruskoulun rehtori

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Peruskoulun rehtorin määräaikainen virka (10576) Tähteenkadun koululle ajalle 1.8.2023 – 31.7.2024. Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen …

Perhepäivähoitaja

Olisitko kiinnostunut perhepäivähoitajan tehtävästä? Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien määräaikaisia tehtäviä ajalle 1.3.2023-31.12.2023. Erityisesti Keskustan, Myllykosken, …

Koulunkäynninohjaaja

Kouvolan kaupungin kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on haettavana; Perusopetuksen koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi Elimäen yhtenäiskoululla yläkoulun puolella 30h/vk. Työ alkaa 1.2.2023 …