Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat

Asemakaavat

Yleiskaavat

Tonttijaot

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Muut

Ehdotus eräiden kaupungin kunnossapitämien tieyhteyksien kunnossapidon lakkauttamisesta nähtävillä

Kouvolan kaupunki asettaa nähtäville aineiston, jossa esitellään ehdotukset tieyhteyksistä, jotka tultaisiin poistamaan kaupungin kustannuksella tapahtuvasta kunnossapidosta. Kunnossapito siirtyisi tietä käyttävien…

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa…

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023: Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.6.2023 (pdf,563kt) Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 1.6.2023 (pdf,372kt)

Kouvolan kaupungin yleiset uimarannat ja -paikat

Kouvolan kaupunki kuuluttaa yleisistä uimarannoista sosiaali- ja terveysministeriön antamien yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevien asetusten (177/2008 ja 354/2008)…

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta

Kouvolan kaupunki hakee metsäsuunnitelman mukaisille metsänhoitokohteille maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisia maisematyölupia. Tämä kuulutus on samalla MRL 133 §:n…

Varhaiskasvatuspaikkojen haku ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen on alkanut

Tammikuussa on aika toimia, jos perheessä on alle kouluikäinen, joka tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetusta ensi...

Muiden viranomaisten kuulutukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija atNorth Oy Asia Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Dnro ESAVI/20032/2024 Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus päätöksestä; Jussila Power Oy, Haukkasuon läntisen turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätösPäätösnro 162/2024Dnro ESAVI/25337/2023 HakijaJussila Power Oy AsiaHaukkasuon läntisen turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Kuulutuksen ja…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, hakija UPM-Kymmene Oyj

Ilmoitus päätöksestäYmpäristönsuojelulain mukainen päätös Päätösnro155/2024 DnroESAVI/35715/2023 HakijaUPM-Kymmene Oyj AsiaKymin sellu- ja paperitehdasintegraatin toiminnan muuttaminen uuden klooridioksidilaitoksen osalta ja toiminnan aloittamislupa,…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä, hakija Kymenlaakson Vesi Oy

Ilmoitus päätöksestäVesilain mukainen päätös Päätösnro153/2024 DnroESAVI/7837/2024 HakijaKymenlaakson Vesi Oy AsiaPohjaveden ottamiselle Halisenromppujen pohjavedenottamosta asetetun aloittamista koskevan määräajan pidentäminen, Kouvola Kuulutuksen…

Kymen jätelautakunta tiedottaa: Jätetaksaesitys nähtävillä

Taksaluonnokset ovat nähtävillä 2.-16.11.2023.

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti–Tanttari, tiesuunnitelma – kutsu työpajaan 16.2.2023

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki laativat tie- ja katusuunnitelmia valtatielle 6 Kouvolan kohdalle välillä Keltti–Tanttari.

Kaikki ilmoitukset ja kuulutukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija atNorth Oy Asia Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Dnro ESAVI/20032/2024 Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 18.7.2024, sekä myönnetyt purkamislupapäätökset viikko 29

Päivämäärällä 17.07.2024 annetaan rakennusvalvonnan 17.07.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 527 286-4-4029-2 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö,…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Mykkä Hiihtäjä Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 18/2024 17.7.2024 hyväksynyt Mykkä Hiihtäjä Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 11.7.2024, viikko 28

Päivämäärällä 12.07.2024 annetaan rakennusvalvonnan 10.07.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 525 286-422-1-7 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Aitomäen Nuorisoseura ry

Aitomäen Nuorisoseura ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Ehdotus eräiden kaupungin kunnossapitämien tieyhteyksien kunnossapidon lakkauttamisesta nähtävillä

Kouvolan kaupunki asettaa nähtäville aineiston, jossa esitellään ehdotukset tieyhteyksistä, jotka tultaisiin poistamaan kaupungin kustannuksella tapahtuvasta kunnossapidosta. Kunnossapito siirtyisi tietä käyttävien…

Wiipurintien markkinat tuo jälleen keskiajan tunnelman Kasarminmäen kaduille

Historiallinen Kouvolan Kasarminmäki täyttyy jälleen lauantaina 3. elokuuta mukaansatempaavasta musiikista, taidokkaista turnajaisista ja elämyksellisistä historian...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija atNorth Oy Asia Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Dnro ESAVI/20032/2024 Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen…

Elovalkeat kutsuu kouvolalaiset tanssiin, iloon ja yhdessäoloon

Rakastetun kotiseututapahtuman Elovalkeiden avajaisia vietetään Aitomäen nuorisoseuran talolla perjantaina 26.7. klo 18.00. Tapahtumasarja tarjoaa jälleen...

Yleisöluistelua 27. ja 28.7. – säännölliset vuorot alkavat viikolla 33

Kauden 2024–2025 yleisöluistelut alkavat heinäkuun lopulla. Kuusankosken jäähalli aloittaa yleisövuorolla lauantaina 27.7., muissa jäähalleissa vuorot...

Joukkoliikenteen linjaston muutokset talvikaudella 2024-2025

Kouvolan joukkoliikenteessä siirrytään talvikauteen torstaina 8.8.2024. Talvikauteen siirtyminen tuo muutoksia joihinkin bussilinjoihin.

Kouvolan yleisten uimarantojen uimavedenlaatu on hyvä

Viikolla 28 otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Sinilevää ei havaittu missään...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta / Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija atNorth Oy Asia Datakeskuksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Dnro ESAVI/20032/2024 Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 18.7.2024, sekä myönnetyt purkamislupapäätökset viikko 29

Päivämäärällä 17.07.2024 annetaan rakennusvalvonnan 17.07.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 527 286-4-4029-2 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö,…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Mykkä Hiihtäjä Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 18/2024 17.7.2024 hyväksynyt Mykkä Hiihtäjä Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 11.7.2024, viikko 28

Päivämäärällä 12.07.2024 annetaan rakennusvalvonnan 10.07.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 525 286-422-1-7 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Aitomäen Nuorisoseura ry

Aitomäen Nuorisoseura ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä...

Ehdotus eräiden kaupungin kunnossapitämien tieyhteyksien kunnossapidon lakkauttamisesta nähtävillä

Kouvolan kaupunki asettaa nähtäville aineiston, jossa esitellään ehdotukset tieyhteyksistä, jotka tultaisiin poistamaan kaupungin kustannuksella tapahtuvasta kunnossapidosta. Kunnossapito siirtyisi tietä käyttävien…

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen tehtävään 7.8.2024 tai sopimuksen mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen …

Perusopetuksen erityisluokanopettaja

Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran sijaisuus ajalle 7.8.2024 – 31.5.2025 Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (10917) sijaisuus ajalle 7.8.2024 …

Perusopetuksen erityisluokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka toistaiseksi 1.8.2024 alkaen. Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka toistaiseksi …

Maankäyttöinsinööri

Haemme Kouvolan kaupungille maankäyttöinsinööriä alkaen 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan. Oletko hyvä ja ratkaisuhakuinen neuvottelija sekä viihdyt maaomaisuuden hallinnointiin liittyvien päätösten, …

Perusopetuksen lehtori

Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus oppilaanohjaukseen Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen lehtorin viran (11112) sijaisuus oppilaanohjaukseen ajalle 8.8.2024 – 31.5.2025. Viran …

Perusopetuksen erityisluokanopettaja

Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran sijaisuus Jopo-ryhmässä Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana: Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (10928) sijaisuus JOPO-ryhmässä ajalla 2.9.2024 – 31.5.2025. …

Sivun alkuun