Nähtävillä olevat suunnitelmat, luvat sekä ilmoitukset

Tutustu ja vaikuta ajankohtaisiin, nähtävillä oleviin suunnitelmiin, lupiin sekä ilmoituksiin.

Yleiskaavat

Muiden viranomaisten kuulutukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Hakija Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri Dnro ESAVI/40769/2019 Asia Sorsajoen uoman siirto ja sillan rakentaminen sekä valmistelulupa,…

Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Oy Woikoski Ab Dnro ISAVI/1038/2018 Asia Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentaminen, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä…

Aluehallintovirasto kieltää yli 500 hengen yleisötilaisuudet Manner-Suomessa

Aluehallintovirastot ovat 13.3.2020 antaneet määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisista päätöksistä

Vesilain mukaiset päätökset Hakija Kouvolan kaupunki Dnrot 1) ESAVI/23055/20192) ESAVI/44574/2019 Päätösnrot 1) 79/20202) 80/2020 Asiat 1) Iitin Pyhäjärven yleisen paikallisväylän…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain mukainen päätös Hakija Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Dnro ESAVI/26141/2019 Päätösnro 74/2020 Asia Poikkeuslupahakemus Kymijoen virtaaman säännöstelyyn Stora Enso…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus Belor Argo Oy:n ympäristöluvasta

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus Hakija Belor Agro Oy Dnro ESAVI/22364/2019 Asia Kouvolan lannoiteterminaalitoiminnan ympäristölupa, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa…

Musiikinopettaja

Kouvolan kansalaisopisto on dynaaminen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetusta kaikille ikäryhmille. Opistossa …

Lue lisää

Peruskoulun erityisluokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun erityisluokanopettajan viran (10931) sijaisuus ajalle 11.8.2020 – 5.6.2021 Viran sijoituspaikka: Kymintehtaan koulu Kelpoisuusehdot määräytyvät …

Lue lisää

Peruskoulun luokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun luokanopettajan viran (10816) sijaisuus ajalle 11.8.2020 – 5.6.2021. Opetus alustavan suunnitelman mukaan luokilla 3-4. …

Lue lisää

Peruskoulun luokanopettaja

Kouvolan kaupungin perusopetuksessa on haettavana; Peruskoulun luokanopettajan viran (10595) sijaisuus ajalle 11.8.2020 – 5.6.2021 Viran sijoituspaikka: Korian koulu Kelpoisuusehdot määräytyvät …

Lue lisää

Kiinteistöinsinööri

Kiinteistöinsinöörinä keskeisiin tehtäviisi kuuluvat kaupungin maaomaisuusrekisterin ylläpito. Neuvottelet maanomistajien kanssa ja valmistelet vaativia maanvuokrasopimuksia sekä maankäyttösopimuksia. Valmistelet tontinosien myyntiprojektin kaupungin …

Lue lisää

Peruskoulun erityisluokanopettaja

Valkealan yläkoulussa haettavana peruskoulun erityisluokanopettajan virka (11487) 1.8.2020 alkaen toistaiseksi Valkealan yläkouluun haetaan erityisluokanopettajaa pienryhmään, jossa oppilaiden keskeinen erityisen tuen …

Lue lisää