Liikenneturvallisuus liittyy kaikkien ihmisten arkipäivään ja turvallinen liikenne on osa hyvää elinympäristöä.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat lukuisat eri tekijät kuten:

  • ihmisten käyttäytyminen ja asenteet
  • ympäristö
  • kulkuvälineiden rakenteellinen turvallisuus

Liikenneturvallisuustyö on hyvin monitahoista ja vaatii lukuisien eri tahojen yhteispeliä. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan muun muassa kasvatuksella ja koulutuksella, lainsäädännöllä, kehittyvällä teknologialla sekä ympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä.

Valtakunnallisena tavoitteena on  vähentää liikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia merkittävästi tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Kaiken liikkumisen tavoitteena on turvallinen matka.

Kouvolassa liikenneturvallisuustyötä tehdään poikkihallinnollisesti ja kaikki ikä- ja liikkujaryhmät huomioiden. Liikenneturvallisuustilannetta seuraa kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä.

Käytännössä liikenneturvallisuustyö on esimerkiksi:

  • katujen pitäminen turvallisessa kunnossa
  • turvallisten väylien suunnittelu ja rakentaminen
  • olemassa olevan liikenneverkon parantaminen.
  • tiedotus- ja kasvatustyötä

Kouvolan alueella maanteiden liikenneturvallisuusparannuksista vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetty

Kouvolan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä päivitettiin aiempi, vuonna 2017 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma liikenneympäristön toimenpideohjelman osalta:

Toimenpideohjelmat ELY-keskuksen verkkosivulla
Toimenpideohjelmat online-karttana

Lue tiedote aiheesta: Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetty

Liikenneturvallisuussuunnitelmat:

Kuntalaisen tärkeät palautekanavat

Aloitteet

Kuntalaiset voivat tehdä aloitteita liikenneturvallisuuden parantamisesta. Aloitteita voivat olla muun muassa esitykset uusista väylistä, hidasteista, katujen parantamisista, nopeusrajoituksista ja uusista liikennemerkeistä.
Aloitteet on tehtävä kirjallisena ja ne lähetetään osoitteeseen Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola, sähköposti kirjaamo@kouvola.fi tai https://www.kuntalaisaloite.fi.

Hyödylliset linkit kuntakohtaisiin onnettomuustilastoihin

Muita hyödyllisiä linkkejä

Päivitetty 1.3.2024

Sivun alkuun