Eläinlääkintähuolto huolehtii eläinten sairauksien hoitamisen lisäksi mm. eläinten hyvinvoinnin valvonnasta, eläinten vientiin ja tuontiin liittyvistä tarkastuksista, eläintautien vastustuksesta sekä haaskanpidon valvonnasta.

Eläintauti on sairaus, joka voi tarttua eläimestä toiseen eläimeen. Osa eläintaudeista voi tarttua myös ihmiseen ja aiheuttaa vakavankin sairauden. Joidenkin eläintautien osalta on olemassa lakisääteisiä tai vapaaehtoisia valvontaohjelmia. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/

Eläintaudit voivat levitä maasta toiseen eläinten mukana. Tästä syystä eläinten vientiin ja tuontiin liittyy vaatimuksia. Otathan selvää näistä vaatimuksista hyvissä ajoin, kun suunnittelet eläimen vientiä ulkomaille tai olet tuomassa eläintä Suomeen. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/tuonti-vienti-ja-sisamarkkinasiirrot/

Eläinten hyvinvoinnin valvonnasta vastaavat Kouvolan valvontaeläinlääkärit. Tarkastuksia tehdään, jos on aihetta epäillä, että eläimiä ei hoideta asianmukaisesti. Ilmoituksenvaraisia kohteita, kuten eläinhoitoloita, valvotaan säännöllisesti valvontasuunnitelman mukaisesti.

Haaskanpito on toimintaa, jossa luonnonvaraisia eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle, ja tarkoituksena on eläinten valokuvaus, katselu tai tiettyjen eläinten metsästys. Haaskanpitoa säätelevät useat eri lait. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet-ja-kuolleet-elaimet/kuolleet-elaimet/haaskakaytto/

Päivitetty 16.2.2024

Sivun alkuun