Putkinotkon asemakaavamuutoksen (01/036) tarkoituksena on päivittää alueella nykyisin voimassa olevia asemakaavoja ja joustavoittaa korttelien käyttötarkoitusta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan katujen osalta toteutunutta tilannetta ja kortteleiden osalta tulevaisuuden mahdollisisa tarpeita sekä alueen yleiskaavaa (Ydinkeskustan osayleiskaava). Alueen asemakaavat ovat vanhoja ja niissä määritellyt korttelien käyttötarkoitukset hyvin joustamattomia.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kankaan kaupunginosassa ydinkeskustan pohjoispuolella ulottuen pääkatuna toimivan Kauppalankadun molemmille puolille. Kaava-alueeseen kuulu julkista puistoa, katualueita sekä rakennettuja korttelialueita. Kaavamuutosalueen laajuus on reilu neljä hehtaaria.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaava ja joustavuuttaa korttelien käyttötarkoitusta.

Kaavamuutoksen aineistot ovat julkisesti nähtävänä 15.3.-24.4.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10), sekä tällä verkkosivulla.

Kaavamuutoksen luonnosta esitellään kaikille avoimessa asukastilaisuudessa Kouvolan kaupungintalolla (G-ovi) 27.3.2023 klo 17.00-18.30. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennaakkoon.

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 24.4.2023 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on käynnistynyt Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2022. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.


Päivitetty 21.3.2023

Sivun alkuun