Yksityisen kiinteistön omistaja tai haltija voi pyytää kunnalta pysäköinninvalvontaa. Valvonta voi olla jatkuvaa tai kertaluonteista.

Jatkuva valvonta

Valvontapyynnön voi tehdä alueen omistaja tai haltija. Kun valvontasopimus on tehty, pysäköinninvalvonta voi käydä määräämässä pysäköintivirhemaksuja alueella itsenäisesti ilman erillistä pyyntöä.

Pysäköinninvalvonta on yksityisen alueen omistajalle tai haltijalle maksutonta. Alueelta saatavat pysäköintivirhemaksutulot ovat pysäköinninvalvonnan maksutuloja.

Valvontasopimuksen tekeminen

Sopimus edellyttää kiinteistön omistajan tai haltijan päätöstä. Sen voi tehdä esimerkiksi taloyhtiön hallitus tai toimivaltainen toimitusjohtaja/isännöitsijä.

  1. Kiinteistön omistaja tai kiinteistön haltija laatii liikennemerkkisuunnitelman, joka toimitetaan pysäköinninvalvontaan.
  2. Kohteessa pidetään katselmus, jossa on paikalla pysäköinninvalvonnan edustaja ja kiinteistön omistajan/ haltijan edustaja. Katselmuksessa sovitaan valvontakohteen liikennemerkkijärjestelyistä.
  3. Kiinteistön omistaja/haltija hankkii ja teettää kustannuksellaan liikennemerkit ja muut tarpeelliset merkinnät.
  4. Valvonta alkaa, kun valvontasopimus on allekirjoitettu ja pysäköinninvalvonta on todennut liikennemerkkien olevan paikalla.

Kertaluonteinen valvonta

Kunnallinen pysäköinninvalvonta voi valvoa pysäköintiä yksityisalueilla, kuten kauppojen paikoitusalueilla tai kerrostalojen pihoilla, kertaluontoisesti. Tällaista valvontaa tehdään kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä.

  • Valvontapyynnön voi tehdä alueen omistaja tai haltija tai näiden edustaja, kuten isännöitsijä, huoltomies, hallituksen puheenjohtaja tai muu asiaan valtuutettu.
  • Edustajan tulee olla paikalla valvontahetkellä ja osoittaa virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot.
  • Tämän jälkeen edustaja allekirjoittaa erillisen osoituslomakkeen. Lomakkeesta laitetaan kopio ajoneuvon tuulilasiin menevän pysäköintivirhemaksun mukana.

Valvontapyyntö tehdään pysäköinninvalvonnan asiakaspalveluun p.020 615 8459. Pysäköinnintarkastajan käynti on pyytäjälle maksutonta.


Päivitetty 21.7.2021

Sivun alkuun