Toimenpiderajoitukset ja rakennuskiellot ovat voimassa kunnan määräyksestä silloin, kun asema- ja yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on käynnissä.

Toimenpiderajoitus koskee lisäksi luonnonsuojelulain mukaisesti aina luonnonsuojelualueita, Natura-alueita ja luonnonsuojeluohjelmia.

Kouvolan kaupungin alueella voimassa olevat toimenpiderajoitukset on esitetty sivun oikeasta reunasta ladattavilla liitekartoilla.

Kiellot ja rajoitukset asemakaava-alueilla

Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä (MRL 53 § 1. mom), kunta voi määrätä rakennuskiellon. Kielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi (MRL 53 § 1. mom) on voimassa asemakaava-alueilla, jotka ovat todettu asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnissa (MRL 60 §) vanhentuneiksi.

  Rakennuskielto on voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

  Asemakaava-alueella on lisäksi aina voimassa toimenpiderajoituksia, jotka koskevat maisemaa muuttavia toimenpiteitä, kuten puiden kaatamista. Niitä varten pitää hakea maisematyölupa rakennusvalvonnasta.

  Kiellot ja rajoitukset yleiskaava-alueilla

  Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen. Kielto ja rajoitus ovat yleensä voimassa enintään viisi vuotta.

  Rakennuskielto tai toimenpiderajoitus ovat lisäksi voimassa alueella, jolle on hyväksytty yleiskaava tai yleiskaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

  Päivitetty 16.5.2024

  Sivun alkuun