Torjunnassa tärkeää on ennaltaehkäisy, joten käsittele puutarhajäte oikein. Älä vie puutarhajätteitä metsään! Aloita vieraslajien torjunta ajoissa, ettei esiintymä pääse leviämään laajalle.

Mekaaninen torjunta

 • Juurien kaivaminen
 • Pienten siementaimien kitkeminen
 • Kukintojen leikkaaminen
 • Niittäminen ei poista kasvia, mutta estää leviämistä
 • Lehdet ja varret voi kompostoida
 • Laita juuret ja kukinnot säkitettynä loppujätteeseen (menevät polttoon)

Peittäminen

Kasvusto niitetään ja peitetään vähintään kahdeksi vuodeksi mustalla, UV-säteilyä ja säätä kestävällä muovilla. Menetelmällä tuhoutuu siemenpankki sekä juurakot.

Torjunta-aineet

 • Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käsittelyä ja noudata valmistajan ohjeita
 • Huomioi tuotekohtaiset käyttörajoitteet vesistöjen lähistöllä tai pohjavesialueella
 • Käytä aina suojavarusteita (kumisaappaat, suojapuku, suojahansikkaat, sekä ruiskutettaessa suojalasit, hengityssuojain ja päähine)
 • Tuloksekkainta torjunta on nuoreen kasvustoon. Niitä kasvusto tarvittaessa ennen myrkytystä ja odota uusien lehtien ilmestymistä.
 • Ruiskuta torjunta-ainetta vain lehdelle. Myrkky estää kasvien normaalia aineenvaihduntaa, se ei kulkeudu kasviin maasta.
 • Suuria esiintymiä ruiskutettaessa tulisi käyttää reppuruiskua. Pieniä esiintymiä voi torjua sumutepullolla tai pensselisivelynä.
 • Merkitse yleisellä alueella käsitelty alue nauhoin ja pystytä varoituskyltti, jossa kerrotaan mitä alueella on tehty, aineen varoaika on 2 vko valmisteesta riippuen.
 • Ota ruiskutuksissa huomioon tuulen suunta – varo torjunta-aineen leviämistä ympäröiviin kasvustoihin ja pidä muut ihmiset ja eläimet ruiskun vaikutusalueen ulkopuolella.
 • Paras torjuntasää on tuuleton pilvipouta.
 • Pitkä kuivuus ennen käsittelyä tai sade käsittelyn jälkeen voivat heikentää torjunnan tehoa.
 • Seuraa torjuttua kohdetta ja toista käsittely tarvittaessa.

Tärkeitä huomioita

 • Älä jätä kasvijätettä maahan, siemenet voivat kypsyä ja kasvi juurtua, vaikka kasvi on katkaistu.
 • Jättiputkien torjunnassa on käytettävä suojaavaa vaatetusta.
 • Torjuntaan pitää aina olla maanomistajan lupa, yleisillä alueilla riittää ilmoitus kunnalle.

Päivitetty 9.2.2021