Torjunnassa tärkeää on ennaltaehkäisy, joten käsittele puutarhajäte oikein.

Puutarhassa syntyvä kasvijäte tulee aina käsitellä omalla pihalla (kompostointi) tai toimittaa se viralliseen vastaanottopaikkaan. Mitään eloperäistä materiaalia, edes haravointijätettä tai risuja, ei lain mukaan saa viedä luontoon. Aloita vieraslajien torjunta ajoissa, ettei esiintymä pääse leviämään laajalle.

Mekaaninen torjunta

 • Juurien kaivaminen
 • Pienten siementaimien kitkeminen
 • Kukintojen leikkaaminen
 • Niittäminen ei poista kasvia, mutta estää leviämistä
 • Lehdet ja varret voi kompostoida
 • Laita juuret ja kukinnot säkitettynä loppujätteeseen (menevät polttoon)

Peittäminen

Kasvusto niitetään ja peitetään vähintään kahdeksi vuodeksi mustalla, UV-säteilyä ja säätä kestävällä muovilla. Menetelmällä tuhoutuu siemenpankki sekä juurakot.

Torjunta-aineet

Torjunta-aineita voidaan joskus joutua käyttämään laajalle levinneissä vieraslajiesiintymissä. Käyttö on tällöin annettava ammattilaisen tehtäväksi, joka on suorittanut kasvinsuojelututkinnon. Muissa tapauksissa ei suositella torjunta-aineiden käyttöä vieraslajien hävittämiseen.

Maa-aineksen käsittely

Maansiirroissa on huolehdittava, etteivät haitalliset vieraslajit pääse leviämään. Jos maa-aineksen tiedetään tai epäillään sisältävän vieraslajeja, niiden siemeniä tai kasvullisia osia, on maa-aines toimitettava Keltakankaan jätekeskukseen. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava kuljetuskaluston puhtaudesta tahattoman levittämisen estämiseksi.

Yleiset ohjeet

 • Seuraa torjuttua kohdetta ja toista käsittely tarvittaessa.
 • Älä jätä kasvijätettä maahan, siemenet voivat kypsyä ja kasvi juurtua, vaikka kasvi on katkaistu.
 • Tarkista lajikohtaiset ohjeet kasvijätteen käsittelystä.
 • Ajoita torjunta mahdollisuuksien mukaan ennen kukintaa ja siementen kypsymistä.
 • Jättiputkien torjunnassa on käytettävä suojaavaa vaatetusta.
 • Torjuntaan pitää olla maanomistajan lupa. Kaupungin mailla olevia vieraslajikohteita, etenkin jättipalsamin ja lupiinin osalta, voi torjua omatoimisestikin. Tällöin asiasta on kuitenkin sovittava etukäteen kaupungin kanssa.

Päivitetty 12.4.2022

Sivun alkuun