Myllypuron suojelualue käsittää metsäalueen Myllypuron ympärillä sekä puron pohjoispuolella. Myllypuron elinympäristöt ovat pääasiassa runsaslahopuustoista kangasmetsää, lehtoa ja pienveden lähimetsää. Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä rakennepiirteitä ovat mm. puuston erirakenteisuus, vanhat ja kookkaat lehtipuut sekä lahopuut, joiden myötä linnusto on rikas. Alueella on runsaslajinen lehtokasvillisuus, erityisesti imikän runsaus on huomattava. Alueella on luontopolku.

Suojeluohjelma: METSO-ohjelma
Perustamispäätös: 19.7.1983, Kymen lääninhallitus ja 8.3.2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Pinta-ala 17,4 ha

Sallitut toimenpiteet: Marjojen ja sienien keräily, hirven ajo, olemassa olevien retkeilyyn tarkoitettujen polkujen ja rakennelmien ylläpito ja siihen liittyvä liikkuminen moottoriajoneuvolla.

Hoitotoimenpiteet: 3.8.2012 ELY-keskuksen hyväksymä hoitosuunnitelma kuusialuskasvuston poistamiseksi.

Luonnonsuojelualue kartalla

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Kuvagalleria

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun