Kouvolassa on 19 matonpesupaikkaa, joissa on pesupöydät ja juokseva vesi sekä pääsääntöisesti mankeli ja kuivaustelineet.

Selvitys matonpesupaikkojen vähentämisestä / ehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Palveluverkkoselvityksen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti (11.11.2019 § 119), että mm. matonpesupaikkojen palveluverkko tarkistetaan ja sille asetettiin tietyt säästötavoitteet. Tekninen lautakunta on käsitellyt matonpesupaikkojen vähentämiseen tähtäävää ehdotusta kokouksessaan 23.6.2020 ja päätti asettaa julkisesti nähtäville seuraavan ehdotuksen:

 • Valkealan kirkonkylän (Uimarannantien) matonpesupaikka lakkautetaan sen huonon kunnon takia.
 • Vekaranjärven matonpesupaikka lakkautetaan sen vähäisen käytön takia.
 • Utin matonpesupaikka lakkautetaan sen vähäisen käytön takia.
 • Tirvan matonpesupaikka lakkautetaan, jotta saavutetaan investointeihin kohdistuvat säästötavoitteet. Paikan sähköt eivät täytä nykyvaatimuksia.
 • Kuusankosken alueen matonpesupaikkojen määrä puolitetaan. Nykyisellään matonpesupaikkoja on neljä kappaletta, mikä ei ole tasavertaista muihin kaupunginosiin nähden. Lakkautettavaksi esitetään Pilkanmaan (Savistenpellon) ja Väkkärän maton- pesupaikkoja.
 • Jaalan osalta lautakunta antoi kaksi vaihtoehtoista esitystä:
  • Vaihtoehto 1: Jaalan matonpesupaikka siirretään parempien kulkuyhteyksien varrelle. Matonpesupaikka vaatii joitakin investointimäärärahoja toimiakseen. Koska matonpesupaikan käyttö nykyisessä sijainnissa lisää kaupungille menoja yksityistiemaksujen tai tien kunnossapidon osalta, on tarkoituksenmukaista siirtää se investoinnin yhteydessä sellaiseen sijaintiin, joka ei lisää kaupungille tulevia teihin kohdistuvia kunnossapitokustannuksia.
  • Vaihtoehto 2: Jaalan matonpesupaikka säilytetään nykyisellä paikallaan, jos kyläyhdistys tai muu vastaava ottaa sen hoitaakseen ja vastaa siihen liittyvistä ylläpito- ja korjauskustannuksista.

Lakkauttamisella tarkoitetaan, että kaupunki ei enää kunnossapidä matonpesupaikkoja kustannuksellaan. Mikäli kyläyhdistykset tms. eivät ota niitä hoitoonsa (sellaisenaan), matonpesupaikat tullaan purkamaan.

Esityksen taustalla ja sen perusteena on kaupunginvaltuuston asettama säästötavoite investointi- ja kunnossapitokuluista.

Kerro mielipiteesi 1.7.-12.8.2020

Asianosaisille ja muille, joita asia koskettaa, varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asiaan liittyvä aineisto on nähtävillä tällä verkkosivulla 1.7.–12.8.2020.

Mielipiteet perusteluineen on toimitettava kirjallisena ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola, tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Matonpesupaikkojen sijainnit

Matonpesupaikkojen kuntotilanne

Selvitys matonpesupaikkojen vähentämisestä

Lisätietoja: Anne Ahtiainen, anne.ahtiainen@kouvola.fi.

Kouvolassa 1.7.2020 Tekninen lautakunta

Matonpesupaikkojen osoitteet

Mielipiteet perusteluineen on toimitettava kirjallisena ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola, tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Elimäki
Loviisantie 40
Inkeroinen
Lauttatie 17
Jaala
SULJETTU TOISTAISEKSI
Kukkomäentie 101
Koria
Kymenkuja 1
Kouvola
Joenrannantie 32
Kuusankoski
Kaaritie 12 B
Kuusankoski
Lohikatu 20
Kuusankoski
Rusinlautantie
Kuusankoski
Väkkäräntie 38 B
Myllykoski
Koivusaarentie 15
Selänpää
Selänpääntie 584
Tirva
Tirvantie 674
Tuohikotti
Alakylänraitti 4
Ummeljoki
Lossitie
Utti
Utintie 165
Valkeala
Uimarannantie 79
Valkeala
Vanhatie 116
Vekaranjärvi
Alassuontie 115
VuohijärviNäkkimistöntie 27

Ohjeita pesupaikkojen käyttäjille

 • Käytä vain luontoystävällisiä pesuaineita
 • Ethän varaa altaita liottamiseen ruuhka-aikoina, yksi allas / pesijä
 • Puhdista altaat pesun jälkeen
 • Pidä ympäristö siistinä, vie roskasi pois
 • Mankelin teloihin saattaa jäädä väriä, käytä vaaleilla matoilla suojakangasta
 • Valutusorret on tarkoitettu vain veden ensivaluttamiseen, loppukuivaus kotona
 • Ajoneuvojen pesu ranta-alueella on ehdottomasti kielletty
 • Kouvolan kaupunki ei korvaa vahinkoja, joita voi aiheutua mahdollisesta pesuveden epäpuhtaudesta ja pesulaitteiden rakenteista sekä mankelin asiattomasta käytöstä

Päivitetty 2.7.2020