Keskustavisio näyttää suuntaa ydinalueen kehittämiselle. Se esittää mahdollisimman paljon hyviä vaihtoehtoja hienon ja toimivan keskustakokonaisuuden rakentamiseksi.

Vuonna 2013 valmistunut suunnitelma jatkaa syksyllä 2012 julkistetun Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailussa voittanutta työtä. Keskustavision suunnittelualue käsittää ideakilpailussa suunnittelun alueen lisäksi koko keskustan ydinalueen ja sen lähiympäristöä n. 200 ha:n alueella.

Visiosuunnitelman tekijänä ovat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n arkkitehdit Adalbert Aapola ja Jarkko Kettunen yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.


Visiosuunnitelma 2030

Visiosuunnitelma 2030 avautuu kuvaa klikkaamalla
Avaa Visiosuunnitelma 2030 – tiedosto klikkaamalla kuvaa

Havainnekuvia suunnitelmasta

Keskustavisio 2030 pääteemat
Pääteemat
Keskustavisio 2030 ilmakuva lounaasta
Ilmakuva lounaasta
Keskustavisio 2030 rakeisuuskaavio
Rakeisuuskaavio
Keskustavisio 2030 liikennekaavio
Liikennekaavio
Keskustavisio 2030 viherkaavio
Viherkaavio

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu – pohja Keskustavisio 2030 hankkeeseen

Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia ideoita ja ratkaisuja Kouvolan keskustan ydinalueen kaupallisen elinvoiman vahvistamiseksi. Kilpailijoilta odotettiin konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita, joita kiinteistönomistajat sekä keskustan toimijat voivat hyödyntää toiminnassaan.

Kilpailu oli osa Kouvolan keskustavisio-hanketta, jolle Kymenlaakson liitto myönsi EAKR-rahoitusta keväällä 2012. Visiohankkeessa keskustaa tarkastellaan useana vyöhykkeenä, joita ovat keskustan ydinalue, keskusta, keskustan reuna-alueet sekä Kouvolan keskeinen kaupunkialue.

Keskustan ydinalueen suunnittelusta järjestettiin ideakilpailu Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna touko-elokuussa 2012, johon kutsuttiin kuusi arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun sekä kaupalliseen suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistuneita työryhmiä.

Voittajaksi valittiin kilpailutyö ”Oikotie”, tekijänä Arkkitehtitoimisto AJAK Oy ja kaupallisena konsulttina Realprojekti Oy.

Päivitetty 1.3.2019