Kouvola liittyi vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU). Verkostossa on mukana kuntia, maakuntia ja yrityksiä, jotka haluavat toimia aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hinku -verkosto tavoittelee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2007 verrattuna. Kunnianhimoinen tavoite tarkoittaa, että ilmastonäkökulma otetaan huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa. Päästövähennystyötä tehdään yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Lue lisää Hinku -verkostosta (hiilineutraalisuomi.fi).

HINKU -logo, jossa teksti CO2 HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Tutustu Kouvolan kasvihuonekaasupäästöihin (hiilineutraalisuomi.fi) valitsemalla sivustolla alueeksi Kouvola.

Seuraavassa esimerkkejä Kouvolan Hinku -toimenpiteistä vuonna 2020:

  • Kaupungin kiinteistöjen kuntokartoitukset ja kiinteistötekniikan modernisoinnit
  • Kaupungin uudis- ja saneerauskohteissa hyödynnetään uusiutuvia energiaratkaisuja
  • Etelä-Kouvolan uudella lämpökeskuksella korvataan polttoaineena käytetty maakaasu kierrätyspuulla (KSS Energia Oy)
  • Perustetaan sähköautojen latauspisteitä (KSS Energia Oy)
  • Ruokahävikin määrän vähentäminen kouluissa ja päiväkodeissa
  • Lisätään betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisastetta kaupungin toiminnoissa
  • Kiertotalouden edistäminen osaamiskeskuksen avulla (Kouvola Innovation Oy)
  • Lisätään hiilinieluja metsittämällä avoimia alueita
  • Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuvien päiväkotien määrä lisääntyy

Päivitetty 26.1.2024

Sivun alkuun