Kaivu- tai katulupa on kunnan suostumus siihen, että kadulla tai yleisillä alueilla tehdään töitä.

Jos katua tai yleistä aluetta käytetään työmaana niin, että alue rajautuu pois yleisestä käytöstä, on työstä vastaavan tehtävä kunnalle ilmoitus ennen töiden aloittamista.

Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi johtoja rakentavat yritykset ja laitokset, rakennustyömaat ja mainoslaitteiden pystyttäjät.

  • Tee ilmoitus liitteen katulupahakemus-kaavakkeella
  • liitä mukaan kartat ja liikennejärjestelysuunnitelma.
  • jätä ilmoitus kirjallisesti Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon tai sähköpostitse asuminenjaymparisto@kouvola.fi.

Kun ilmoitus on tehty ja kunta on antanut suostumuksensa, kunnan omistamaa tai hallitsemaa katua tai yleistä aluetta voidaan käyttää tilapäisesti työmaa-alueena.

Toiminnassa on noudatettava liitteenä olevia kunnan antamia lupaohjeita ja –ehtoja.

Kunta voi periä maksun ilmoituksen tarkistamisesta ja työn valvonnasta. Maksut löydät liitteenä olevasta dokumentista.

Jos tarkoituksena on sijoittaa pysyvästi johto tai muu laite kadulle tai sen ylä- tai alapuolelle, sijoittamiseen täytyy hakea erillinen oikeus (sijoittamissopimus).

Päivitetty 22.5.2019