Kaivu- tai katulupa on kaupungin suostumus siihen, että kadulla tai yleisillä alueilla tehdään töitä.

Jos katua tai yleistä aluetta käytetään työmaana niin, että alue rajautuu pois yleisestä käytöstä, on työstä vastaavan tehtävä kaupungille ilmoitus ennen töiden aloittamista. Lue lisää lupamääräyksistä ja -ohjeista.

Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi johtoja rakentavat yritykset ja laitokset, rakennustyömaat ja mainoslaitteiden pystyttäjät.

Ilmoitus tehdään sähköisesti kaupungin lupa-asiointipalvelun kautta.

Kun ilmoitus on tehty ja kunta on antanut suostumuksensa, kaupungin omistamaa tai hallitsemaa katua tai yleistä aluetta voidaan käyttää tilapäisesti työmaa-alueena.

Toiminnassa on noudatettava liitteenä olevia kaupungin antamia lupamääräyksiä ja -ohjeita.

Kaupunki voi periä maksun ilmoituksen tarkistamisesta ja työn valvonnasta. Katso taksat yleisillä alueilla tehtävissä töissä (pdf, 164 kt).

Jos tarkoituksena on sijoittaa pysyvästi johto tai muu laite kadulle tai sen ylä- tai alapuolelle, sijoittamiseen täytyy hakea erillinen oikeus eli tehdä sijoittamissopimus.

Päivitetty 12.4.2024

Sivun alkuun