Katuvalojen syttymistä ja sammumista ohjaa automaattinen järjestelmä. Uusimmat katuvalot himmenevät yön hiljaisimpina tunteina, ja vanhemmissa sammutetaan joka toinen katuvalaisin. Tämä säästää energiaa ja vähentää muun muassa uniongelmia.

Yhteensä Kouvolan katuja ja puistoja valaisee noin 28 000 valaisinta. Niitä kaikkia ohjaa yhteinen ohjausjärjestelmä.

Noin puolet katuvaloista on LED-valaimisia, ja loputkin valaisimet vaihdetaan LED-valaisimiksi lähivuosina.

Katuvalaistuksen rakentaminen

Katuvalaistus rakennetaan, kun vähintään puolet alueen tonteista on rakennettu. 

Parhaillaan käynnissä on hanke, jossa korjataan puutteita katuvalaistuksessa. Osalla kaduista valaistus on aiemmin jäänyt puuttumaan, vaikka tonttien rakentamiskriteeti on täyttynyt. 

Katuvalojen energiankulutus

Nykyisen katuvalaistuksen energiankulutus on vähentynyt yli 50 prosenttia vuodesta 2012. Samalla energialasku on pienentynyt 1,5 miljoonasta eurosta 0,7 miljoonaan.  LEDit kuluttavat energiaa neljäsosan elohopeavalaisimien kuluttamasta määrästä. 

Kouvolassa katuvalojen nykyaikaistaminen alkoi vuonna 2012. Samalla yhtenäistettiin valaistuksen ohjausjärjestelmä ja vaihdettiin elohopeavalaisimet energiatehokkaammiksi.

Kunnossapito ja vikailmoitukset

Voit tehdä vikailmoituksen palaneista lampuista tai muista vioista ja vaurioista:

  • Tee ilmoitus sähköisesti kaupungin palautekanavaan
  • Voit myös soittaa katuvalaistuspäivystykseen (24 h) puh. 020 615 7277. 

Yksittäiset pimeät lamput korjataan kuukauden sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Kaupungin katuvalaistuksen kunnossapidosta vastaa KSS Rakennus Oy. Kunnossapitoon kuuluvat muun muassa:

  • palaneiden lamppujen vaihdot
  • lahopylväiden uusimiset
  • kolarivaurioiden korjaamiset
  • valaisinten ja kaapeloinnin kunnostamiset.

Päivitetty 7.10.2021