Tonttijakoehdotuksen laatii toimitusinsinööri. Tonttijako laaditaan maanomistajan sitä pyytäessä tai jos sen laatiminen muuten nähdään tarpeelliseksi.  Tonttijaolla osoitetaan rakennuskorttelin tai sen osan jakautuminen tonteiksi.

Ehdotus on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan. Asianomaisille on ilmoitettava viikkoa ennen nähtäville asettamista oikeudesta muistutuksen tekemiseen nähtävilläoloaikana. Tonttijakoehdotuksen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Hyväksymispäätökseen voi asianosainen hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle viranhaltijalle 14 päivän kuluessa hyväksymispäätöksen julkaisemisesta. Oikaisuvaatimuksen käsittelee se viranomainen, jolta päätösvalta viranhaltijalle on siirretty.  Asianosaisia ovat tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat.

Päivitetty 26.4.2021

Sivun alkuun