Kaupunkisuunnittelun julkaisusarjan aloitti tietokirja "Muutakin kuin rautatieristeys", joka pureutuu Kouvolan keskustaajaman rakennetun kulttuuriympäristön syntyyn ja sen erityispiirteisiin.

Julkaisut on toteutettu yhteistyössä Poikilo-museon kanssa Kouvolan kaupunginmuseon julkaisusarjassa. Julkaisut pohjaavat Kouvolan rakennetusta kulttuuriympäristöstä kerättyyn tietoon, joka toimii myös taustana tulevaisuuden maankäytön muutoksille.

Julkaisusarjan seuraavat kolme osaa, ”Kolme tehdasta yksi kunta”, avaavat Kymiyhtiön vaikutusta Kuusankosken, Kymintehtaan ja Voikkaan kaupunkikeskustojen rakennetun kulttuuriympäristöjen syntyyn, muotoutumiseen ja nykytilaan vuosina 1850-1959.

Kirjasarja täydentyy tulevaisuudessa neljännellä osalla, joka keskittyy vuodesta 1960 alkaneen Kuusankosken kaupungin rakennus- ja kaavoitusperinnön kuvaamiseen.

Tulevaisuudessa julkaisusarjan seuraavissa osissa tuodaan esille muiden kaupunkikeskustojen rakennettua kulttuuriperintöä.

Julkaisusarjan teokset ovat myynnissä Poikilo-museoiden kaupassa Kouvolatalolla.

Päivitetty 28.2.2019