Kaupunkisuunnittelun julkaisusarja käsittää kolme osaa. Julkaisut on toteutettu yhteistyössä Poikilo-museon kanssa osana Kouvolan kaupunginmuseon julkaisusarjaa.

Sarjan aloitti tietokirja ”Muutakin kuin rautatieristeys”, joka pureutuu Kouvolan keskustaajaman rakennetun kulttuuriympäristön syntyyn ja erityispiirteisiin.

Seuraavat osat, ”Kolme tehdasta yksi kunta”, avaavat Kymiyhtiön vaikutusta Kuusankosken, Kymintehtaan ja Voikkaan kaupunkikeskustojen rakennetun kulttuuriympäristöjen syntyyn, muotoutumiseen ja nykytilaan vuosina 1850-1959.

Julkaisut pohjaavat Kouvolan rakennetusta kulttuuriympäristöstä kerättyyn tietoon, joka toimii myös taustana tulevaisuuden maankäytön muutoksille.

Kirjasarja täydentyy tulevaisuudessa neljännellä osalla, joka keskittyy vuodesta 1960 alkaneen Kuusankosken kaupungin rakennus- ja kaavoitusperinnön kuvaamiseen.

Jatkossa tarkoituksena on myös tuoda esille muiden kaupunkikeskustojen rakennettua kulttuuriperintöä.

Julkaisusarjan teokset löydät Poikilo-museoiden kaupasta Kouvolatalolla.

Päivitetty 5.4.2019

Sivun alkuun