Kaava sisältää alueella sijaitsevan seurakunnan toimintakeskuksen ja Huikein lenkin luontopolun virkistysalueen.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä etelään. Suunnittelualue sijoittuu Vanhatien ja Lappalanjärven väliselle alueelle rajautuen lounaassa Koivurannan asuinalueeseen.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Hyväksyminen

Hyväksymisvaiheessa Nurmirannan kaava-alue on jaettu kahteen osaan. Kaavan eteläinen asuinalueen käsittävä osa hyväksyttiin 13.12.2022 ja se on tullut voimaan. Leirikeskuksen ja virkistysalueen kattava asemakaavan pohjoisosa odottaa vielä hyväksymiskäsittelyä.


Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.3.-3.5.2022 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla.

Tekninen lautakunta 22.3.2022

Kaavahanke on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen nähtäville asettamista kokouksessaan 22.3.2022. Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-palvelussa.


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineistot (mm. kaavaluonnos ja kaavahankkeeseen liittyvät selvitykset) olivat nähtävillä 20.10.-26.11.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä tällä verkkosivulla.

Etäyleisötilaisuus ti 2.11.2021

Kaavahanketta esiteltiin etäyleisötilaisuudessa Teams-sovelluksen avulla ti 2.11.2021 klo 17.00-17.45. Yhteenveto esittelytilaisuudesta: Nurmirannan asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuuden yhteenveto (pdf, 20 kt)


Aloitusvaihe

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaava kuulutettiin vireille 20.5.2020.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 20.5.- 22.6.2020 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten tällä verkkosivulla Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Kaava-aineistosta annettiin palautetta.


Päivitetty 14.2.2024

Sivun alkuun