Palomäen asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/037) tavoitteena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentaminen.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentaminen ja turvata rakennetun kulttuuriympäristön arvot sekä ajanmukaistaa sen pohjoispuolella olevan lähivirkistysalueen kaavamerkinnät ja määräykset. Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan koillisosassa Palomäenkadun pohjoispuolella ja se rajautuu pohjoisessa valtatie kuuteen, idässä Sammonraittiin ja lännessä Vuorikatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 33 hehtaaria ja se pitää sisällään Urheilupuiston uimahallin tontin sekä Palomäen virkistysmetsän länsiosan.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

OAS ja kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä tutustumista varten 4.1.-6.2.2023 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 6.2.2023. Lisätietoja kaavasta saa kaavoittajalta.

Asukasilta 16.1.2023

Osana hankkeen osallistamista järjestettiin kaava- ja uimahallihankkeesta kiinnostuneille asukasilta 16.1.2023 klo 17.00 Kouvola-talon Honka-salissa sekä etäyhteyden välityksellä. Asukasillassa esiteltiin kaavaluonnoksen sisältöä sekä uimahallihanketta. Tilaisuuden tallenne löytyy Kouvolan kaupungin YouTube -kanavalla. Tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset on julkaistu uimahallihankkeen verkkosivuilla.

Kaavahankkeen aineisto löytyy kohdasta ”liitteet”.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ei aikaisempia suunnitteluvaiheita.

Päivitetty 9.3.2023

Sivun alkuun