Palomäen asemakaavamuutoksen (kaavanro 01/037) tavoitteena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentaminen.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Urheilupuiston uimahallin laajentaminen ja turvata rakennetun kulttuuriympäristön arvot sekä ajanmukaistaa sen pohjoispuolella olevan lähivirkistysalueen kaavamerkinnät ja määräykset. Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan koillisosassa Palomäenkadun pohjoispuolella ja se rajautuu pohjoisessa valtatie kuuteen, idässä Sammonraittiin ja lännessä Vuorikatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 33 hehtaaria ja se pitää sisällään Urheilupuiston uimahallin tontin sekä Palomäen virkistysmetsän länsiosan.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Vastineiden hyväksyminen kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin

Kaavaehdotuksesta jätettiin muutamia muistutuksia ja lausuntoja, joihin kaavoittaja on laatinut vastineet. Vastineet käsitellään Teknisessä lautakunnassa 20.12.2023. Vastineet julkaistaan esityslistan liitteenä noin viikko ennen kokousta osoitteessa www.kouvola.fi/paatoksenteko.

Asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittely tapahtuu vastineiden hyväksymisen jälkeen arviolta tammikuussa 2024.

Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutoksen julkinen nähtävilläolo, kaavaehdotus

Asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus oli Teknisen lautakunnan käsittelyssä 4.10.2023, jolloin se myös hyväksyttiin. Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.10.-20.11.2023. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksilla Kouvolan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla 18.10.2023 sekä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetyillä kirjeillä.

Kaavaehdotus liitteineen oli tämän sivun lisäksi tutustuttavissa Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10) sen aukioloaikoina.

Kaavaehdotuksesta oli mahdollista jättää virallinen muistutus tai antaa vapaamuotoista palautetta. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta pyydettiin toimittamaan viimeistään 20.11.2023 kirjeitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköpostitse: kirjaamo@kouvola.fi. Muistutukset ja vastineet niihin hyväksytään Teknisessä lautakunnassa ennen kaavan hyväksymistä.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. Kaavaluonnoksessa esitetään kaavan valmisteluvaiheen alussa käydyn vuoropuhelun ja kaavan tavoitteiden pohjalta tehty kaavasuunnitelma.

OAS ja kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä tutustumista varten 4.1.-6.2.2023 Kouvolan kaupungintalon Info-pisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivuilla. Palaute molemmista pyydetään toimittamaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 6.2.2023. Lisätietoja kaavasta saa kaavoittajalta.

Asukasilta 16.1.2023

Osana hankkeen osallistamista järjestettiin kaava- ja uimahallihankkeesta kiinnostuneille asukasilta 16.1.2023 klo 17.00 Kouvola-talon Honka-salissa sekä etäyhteyden välityksellä. Asukasillassa esiteltiin kaavaluonnoksen sisältöä sekä uimahallihanketta. Tilaisuuden tallenne löytyy Kouvolan kaupungin YouTube -kanavalla. Tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset on julkaistu uimahallihankkeen verkkosivuilla.

Päivitetty 30.11.2023

Sivun alkuun