Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Toimitus käynnistyy omistajan kirjallisella hakemuksella tai Maanmittauslaitoksen ilmoituksella määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella. Joissakin erityistapauksissa tontti voidaan rekisteröidä kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä.

Lohkomisen edellytyksenä on mm. voimassa oleva asemakaava ja hyväksytty tonttijako sekä hakijan lainhuudot muodostajakiinteistöihin ja –määräaloihin.

Muita kiinteistötoimituksia ovat mm. rajankäynnit ja rasitetoimitukset.

Päivitetty 26.6.2020

Sivun alkuun