Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Voit kuitenkin hyödyntää tietynlaisia jätteitä maarakentamisessa ilmoitusmenettelyllä, ilman ympäristölupaa. Hyödyntäminen täytyy tällöin tehdä niin sanotun MARA-asetuksen mukaisesti.

Näitä jätteitä voit hyödyntää:

 • Betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäte
 • Lento- ja pohjatuhkat sekä leijupetihiekka (kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen poltossa syntyneet)
 • Tiilimurske
 • Asfalttimurske ja –rouhe (max 1000 tn, koska ensisijaisesti tulisi käyttää uudestaan asfalttina)
 • Käsitelty jätteenpolton kuona
 • Valimohiekat
 • Kalkit
 • Kokonaiset renkaat ja rengasrouhe
 • Rakenteesta poistettu jäte

Hyödyntämispaikat

Jätejakeita voi hyödyntää väylissä, kentissä, valleissa ja näiden rakennekerroksissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös sallitut jätetäyttöjen kerrospaksuudet ja hyödynnettävien jätejakeiden palakoot.

Jätejae ja palakokoHyödyntämispaikka ja kerrospaksuus
Betoni, kevytbetoni,
kevytsora
palakoko max 90 mm
Väylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
Lento- ja pohjatuhka,
leijupetihiekka
(myös stabilointiaineena)
Väylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
Tuhkamursketie max 0,2 m kerros
Tiilimurske
palakoko max 150 mm
Väylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
Valli max 5 m kerros
Asfalttimurske ja -rouhe
palakoko max 90 mm
Väylä ja kenttä
max 1,5 m kerros
Jätteenpolton kuona
raekoko max 50 mm
Väylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
ValimohiekatVäylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
KalkitVäylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
Renkaat ja rengasrouheVäylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
Valli max 5 m kerros
Rakenteesta poistetun
jätteen hyödyntäminen
uudelleen
Väylä, kenttä sekä teollisuus- ja
varastorakennuksen pohjarakenne
max 1,5 m kerros
Valli max 5 m kerros
Tuhkamursketie max 0,2 m kerros

Paikat, joissa jätteitä ei saa hyödyntää:

 • Pohjavesialueet
 • Asuinalueet (rakennusten alla) tai lasten leikkipaikoilla
 • Luonnonsuojelualueet
 • Ravintokasvien viljelyalueet
 • Sisämaan tulva-alueet

Muut periaatteet hyödyntämiselle

Hyödyntäminen maarakentamiskohteissa ja siihen liittyvä väliaikainen varastointi on perustuttava lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen.

Noudata myös seuraavia periaatteita:

 • Haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuusraja-arvot eivät saa ylittyä
 • Rakenne peitetään tai päällystetään, kun kyseessä väylä, kenttä tai valli
 • Etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta vähintään 1 m
 • Etäisyys vesistöstä sekä talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä vähintään 30 m
 • Varastointi max 4 vko, suojattuna max 12 kk (HUOM betoni- ja tiilimursketta ei tarvitse suojata)
 • Rajoituksia epäpuhtauksien (mm. muovi, puu, metalli) määrälle
 • Laadunhallinta sisällytettävä (mm. näytteenotto jäte-eristä 5 000, 10 000 tai 15 000 tonnin välein riippuen jätelajista)

Tee hyödyntämisestä ilmoitus

Jos määrät ovat isoja (yli 300 tn), tee ELY-keskukselle ilmoitus ohjeiden mukaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. ELY-keskus rekisteröi hyödyntämistoimen tietojärjestelmään ja antaa siitä tiedon hyödyntäjälle, jätteen luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käsittelystä peritään kirjaamismaksu ja käsittelyaika on muutama päivä.

Jos määrä on pieni (alle 300 tn), tee ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluun vapaamuotoisena. Ympäristönsuojelussa asiasta kirjoitetaan lausunto, eikä siitä peritä maksua.

Tarkista, että ilmoituksessa on seuraavat tiedot:

 • hyödyntämispaikka (osoite, kiinteistötunnus ja sijainti kartalle merkittynä)
 • hyödyntämisen ajankohta
 • rakenteen/paikan käyttötarkoitus (väylä, kenttä, parkkipaikka tms)
 • maarakentamista koskevat suunnitelmat/luvat (esim. rakennusjärjestyksen mukainen toimenpidelupa yli 1000 m2 kentille)
 • jätteen luovuttaja
 • hyödynnettävien jätteiden laji, määrä ja selvitys haitallisten aineiden pitoisuuksista
 • etäisyys mahdollisiin talousvesikaivoihin ja vesistöihin
 • rakennepiirros suunnitellusta rakenteesta

Päivitetty 28.3.2024

Sivun alkuun