Kouvolan kulttuurikorttelin asemakaavamuutoksen (kaava nro 01/040) tavoitteena on mahdollistaa alueen toimitilojen ajanmukaistamisen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa rajautuen etelässä Salpausselänkatuun, lännessä Sumulaaksonkatuun idässä ja pohjoisessa Kouvolan urheilupuistoon. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 3,2 ha.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus
Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan kulttuurikorttelinimisen asemakaavan muutosalueen rajaus ilmakuvassa esitettynä.
Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan asemakaavan muutosalueen rajaus ilmakuvassa esitettynä.

Kaavahankkeessa on tavoitteena muuttaa alueen maankäytöllistä suunnitelmaa siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa Kouvolan teatterin uudisrakennus vuonna 2024 ratkaistun arkkitehtikilpailun voittaneen työn perusteella.

Lisäksi suunnittelualueella ajanmukaistetaan korttelialueiden rajaukset ja maankäyttömerkinnät vastaamaan Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavassa määritettyä maankäyttöä ja alueen tavoitetilaa. Salpausselänkadun katualueen rajaus muutetaan vastaamaan kadun ja sen risteysalueiden toiminnallisuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä tilavarauksia.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kulttuurikorttelin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 24.4.-28.5.2024 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeiden omilla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, hannu.purho@kouvola.fi, p. 020 615 7039

Kouvolassa 24.4.2024 Kaavoitus

Asemakaavan muutoksen vireilletulo

Kulttuurikorttelin asemakaavan muutos (kaava nro 01/040) kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja kaupungin ilmoituspalstalla 24.4.2024.


Aloitusvaihe

Tekninen lautakunta

Kouvolan kulttuurikorttelin asemakaavan muutosta käsiteltiin Teknisen lautakunnan kokouksessa 18.4.2024

Viranomaisneuvottelu

Kouvolan kulttuurikorttelin asemakaavan muutokseen liittyvä MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 11.4.2024.

Kaavoituksen käynnistämispalaveri

Kulttuurikorttelin asemakaavamuutoksen käynnistämispalaveri järjestettiin 10.4.2024.

Arkkitehtuurikilpailu

Kouvolan kaupunki järjesti yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun Kouvolan teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelusta. Kilpailuun oli kutsuttu viisi suunnittelutyöryhmää.

Kilpailun voittaja julkistettiin Kouvolan teatterissa 8.1.2024 pidetyssä tilaisuudessa. Kilpailun voiton vei Kouvo-niminen kilpailuehdotus, jonka oli laatinut Arkkitehtuuritoimisto ARCO Architecture Company Oy.


Päivitetty 19.4.2024

Sivun alkuun