Vuorilaaksontien asemakaavamuutoksen (kaava nro 21/014) tavoitteena on mahdollistaa alueen asemakaavan ajanmukaistaminen.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee n. 0,5 km Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen, Mäenpääntien, Kuusaantien ja Messutien rajaamalla alueella. Alueen pinta-ala on noin 5 ha.

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus
Vuorilaaksontien lähialueen asemakaavan muutos. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty alueen ilmavalokuvassa.
Vuorilaaksontien lähialueen asemakaavan muutos. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty alueen ilmavalokuvassa.

Vuorilaaksontien varrella olevien asuinkerrostalojen korttelialueen rajaus tarkennetaan Kuusaantien puolella siten, että Vuorilaaksontien varrella oleva autopaikoitus sijoittuu muutoksen jälkeen kortteli-alueelle. Kouvolan Asunnot Oy on suunnitellut alueella olevien kolmen asuinkerrostalon korvaamista uusilla moderneilla asuinkerrostaloilla, joten muutoksessa tarkennetaan alueen rakentamisen määrä ja korttelien rajaukset vastaamaan muuttunutta tarvetta. Kuusaantien ja Mäenpääntien välissä olevan korttelin 43 osalta asemakaavan muutos on nykyisen tilanteen toteava. Muutoksessa päivitetään alueen kaavamerkinnät ja huomioidaan alueella olevat yhdyskuntateknisten järjestelmien ja hulevesien hallintaan liittyvät tilatarpeet.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireille tulo

Vuorilaaksontien asemakaavan muutos kuulutettiin vireille Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 24.4.2024.

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeen osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluvaiheen aineisto ovat nähtävillä 24.4.‐28.5.2024 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeiden omilla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi

24.4.2024 Kaavoitus


Päivitetty 5.6.2024

Sivun alkuun