Rakennukselle osoitteen antaa kunta. Osoitejärjestelmää ylläpitävät kunnan rakennusvalvonta, kaavoitus ja paikkatieto.

Käytännössä ylläpito tarkoittaa:

 • Osoitteiden ja osoitenumeroiden antamista haja-asutusalueilla sekä uusille kaava-alueille.
 • Teiden nimeämistä.
 • Vanhojen osoitteiden epäloogisuuksien korjaamista.
 • Täydennyskaavoittamisen ja -rakentamisen aiheuttamien osoitemuutosten toimeenpanoa.

Opasteet

Kunta huolehtii omistamiensa teiden tieviitoista. Yksityisteiden viitoituksesta vastaa tienhoitokunta. Rakennuksen osoitenumerokilven hankkimisesta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja.

Tienimet

Asemakaava-alueella katunimet vahvistetaan asemakaavassa. Asemakaava-alueen ulkopuolella tienimistä päättää paikkatietoinsinööri.

Tie voidaan nimetä, jos sen varrella on kaksi vakituisesti asuttua kiinteistöä tai kolme vapaa-ajan asuntoa.

Osoitenumerot

Esimerkki osoitenumerokyltistä sijoitettuna tienhaaraan.
Esimerkki osoitenumerokyltistä sijoitettuna tienhaaraan.

Asemakaava-alueella osoitenumerot vahvistuvat tonttijaossa. Haja-asutusalueella osoitenumeroista päättää paikkatietoinsinööri. Haja-asutusalueen osoitenumerot perustuvat etäisyyteen tien alkupisteestä.

Rakennuksen omistajan velvollisuus on huolehtia rakennuksen osoitenumerosta ja sen näkyvyydestä.

 • Numero on laitettava näkyvälle paikalle huomioiden näkyvyys kadulta ja muilta mahdollisilta liikennealueilta.
 • Sopivia paikkoja ovat esimerkiksi:
  • Rakennuksen seinä
  • Ovilamppu
  • Portti
  • Postilaatikko
  • Aita tai vastaava rakenne
 • Haja-asutusalueella osoitenumerokilpi voidaan kiinnittää erilliseen pylvääseen tieliittymään noin 2 metrin korkeuteen.

Kaupalliset karttapalvelut

Kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kaupallisten karttapalveluiden tai navigaatiokarttojen tietosisältöön. Näin ollen niiden tietosisältö voi olla virheellistä.

Päivitetty 12.10.2022

Sivun alkuun