Rakennukselle osoitteen antaa kunta. Osoitejärjestelmää ylläpitävät kunnan rakennusvalvonta, kaavoitus ja paikkatieto.

Käytännössä ylläpito tarkoittaa:

 • Osoitteiden ja osoitenumeroiden antamista haja-asutusalueilla sekä uusille kaava-alueille.
 • Teiden nimeämistä.
 • Vanhojen osoitteiden epäloogisuuksien korjaamista.

Opasteet

Kunta huolehtii omistamiensa teiden tieviitoista. Yksityisteiden viitoituksesta vastaa tienhoitokunta. Rakennuksen osoitenumerokilven hankkimisesta ja asentamisesta vastaa rakennuksen omistaja.

Osoitenumerot

Rakennuksen omistajan velvollisuus on huolehtia rakennuksen osoitenumerosta ja sen näkyvyydestä.

 • Numero on laitettava näkyvälle paikalle huomioiden näkyvyys kadulta ja muilta mahdollisilta liikennealueilta.
 • Sopivia paikkoja ovat esimerkiksi:
  • Rakennuksen seinä
  • Ovilamppu
  • Portti
  • Postilaatikko
  • Aita tai vastaava rakenne
 • Haja-asutusalueella osoitenumerokilpi kiinnitetään erilliseen pylvääseen noin 2 metrin korkeuteen ja tielle näkyvänä.

Päivitetty 19.3.2019