Puolakantien asemakaavan muutoksessa (kaava nro 01/024) selvitetään voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä muuttaa Senaatti Kiinteistöt Oy:n aloitteen perusteella tukemaan suunnittelualueen pohjoispuolella olevaa maankäytön muuttumista.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa liittyen välittömästi olemassa olevaan ydinkeskustan kaupunkirakenteeseen. Aluetta rajaa pohjoisessa Puolakantie, etelässä ja idässä rautatiealue sekä sillä sijaitseva Valvomontie. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,8 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus jakaantuu aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheeseen, jonka jälkeen kaava etenee hyväksymisvaiheeseen. Kaavoitus on nyt edennyt hyväksymisvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen

Hyväksymiskäsittely

Puolakantien kaavamuutos viedään hyväksymiskäsittelyyn heti, kun kaavaan liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Maankäyttösopimus

Asemakaavan toteuttamiseen liittyvää maankäyttösopimusta ei ole allekirjoitettu. Alueen omistaa Senaatti Kiinteistöt Oy.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.4.-23.5.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Kaavasta annettiin viisi (5) lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty.

Tekninen lautakunta

Puolakantien asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 12.4.2016, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (71 §).

Valmisteluvaiheen jälkeen Puolakantien eteläpuolella sijaitsevien VR:n entisten asuinkasarmien alue erotettiin omaksi asemakaavamuutosalueeksi Brankkarin alueen kaavamuutoksesta (kaava nro 01/018).


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä olo

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 25.11.2015.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävänä 25.11. – 28.12.2015 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.


Kaavoituksen aloitusvaihe

Viranomaisneuvottelu

Kaavahanketta on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain 66 § mukaisessa viranomaisneuvottelussa 18.8.2015 ennen kaavoituksen käynnistämistä. Kokouksen muistio on kaavan liite 5.


Brankkarin alueen arkkitehtuurikilpailu

Kouvolan Asunnot Oy järjesti syksyllä 2014 yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun Kouvolan ydinkeskustan itäreunalla sijaitsevan Brankkarin alueen asemakaavan muutoksen pohjaksi. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Häkli Ky / työyhteen liittymä 4M kilpailutyö ”Käpy”. Kilpailusuunnitelmaan perustuva Brankkarin asemakaavan muutos (kaava nro 01/018) tuli vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2015.

Puolakantien kaavamuutos on erotettu omaksi kaavakseen Brankkarin kaavasta valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen. Kaavaan liittyy Senaatti-kiinteistöjen 16.6.2011 päivätty asemakaava-aloite ja 18.12.2015 allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus. Asemakaavan toteuttamisesta sovittiin laadittavaksi maankäyttösopimus.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun