Lautaro IV -asemakaava ja asemakaavan muutoshankkeen (45/008) tarkoituksena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Lautaron alueella. Rakentumatta jäänyt korttelialue Keksitien ja Lautarontien risteyksen alueella muutetaan pientaloalueeksi, lisäksi Lautaron asuinalueen länsipuolelle kaavoitetaan uusia pientalotontteja.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä lounaaseen. Suunnittelualue sijoittuu Valtatie 15 ja Lautarontien väliselle alueelle rajautuen itäpuolella Lautaron asuinalueeseen, osan suunnittelualueesta ollessa sen keskellä. Alueen pinta-ala on noin 41,8 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Hyväksyminen

Lautaro IV asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 29.11.2023 (Dynasty-tietopalvelu).

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo MRL 65§ MRA 27§

Lautaro IV kaavaehdotuskartta ja siihen liittyvät aineistot ovat julkisesti nähtävillä 17.5.-21.6.2023 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä verkkosivulla.

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan viimeistään 21.6.2023 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi.

Kouvolassa 17.5.2023 Tekninen lautakunta

Ehdotusvaiheen kuulutukset

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta on kuulutus Kouvolan Sanomissa ja Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 17.5.2023.

Tekninen lautakunta

Lautaro IV asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 4.5.2023 (Dynasty-tietopalvelu), jolloin lautakunta päätti hyväksyä kaavaehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä asianmukaiset lausunnot.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavan ja kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 23.2.-28.3.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 8-15) sekä tällä kaavahankkeen verkkosivuilla.

Kaavasta annettiin yhteensä seitsemäntoista (17) lausuntoa ja palautetta. Annetut lausunnot ja palautteet huomioitiin kaavaehdotuksessa ja niiden pohjalta tehtiin tarvittavia muutoksia.

Lisäksi valmisteluvaiheen kuulemisen aikana vireillä olevaa kaava-aluetta laajennettiin siten, että se laajeni kattamaan Vennalammen ympäristön sekä osan VT-15. Muuttuneen kaavarajauksen vuoksi kaavaehdotus lähetettiin ehdotusvaiheessa naapurikiinteistöille lausunnolle.

Päivitetty 15.12.2023

Sivun alkuun