Lautaro IV -asemakaava ja asemakaavan muutoshankkeen (45/008) tarkoituksena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Lautaron alueella. Rakentumatta jäänyt korttelialue Keksitien ja Lautarontien risteyksen alueella muutetaan pientaloalueeksi, lisäksi Lautaron asuinalueen länsipuolelle kaavoitetaan uusia pientalotontteja.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä lounaaseen. Suunnittelualue sijoittuu Valtatie 15 ja Lautarontien väliselle alueelle rajautuen itäpuolella Lautaron asuinalueeseen, osan suunnittelualueesta ollessa sen keskellä. Alueen pinta-ala on noin 16,7 ha.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Suunnittelualue sijaitsee noin 4,5 kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä lounaaseen. Suunnittelualue sijoittuu Valtatie 15 ja Lautarontien väliselle alueelle rajautuen itäpuolella Lautaron asuinalueeseen, osan suunnittelualueesta ollessa sen keskellä. Alueen pinta-ala on noin 16,7 ha. Kaavahankkeen tarkoituksena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Lautaron alueella. Rakentumatta jäänyt korttelialue Keksitien ja Lautarontien risteyksen alueella muutetaan pientaloalueeksi, lisäksi Lautaron asuinalueen länsipuolelle kaavoitetaan uusia pientalotontteja.

Kaavan ja kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 23.2.-28.3.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 8-15) sekä tällä kaavahankkeen verkkosivuilla. Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Lautaro IV, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, kari.jarvenkyla@kouvola.fi, p. 020 615 6066.

Kouvolassa 23.2.2022, Kaupunkiympäristön suunnittelu.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Aikaisempia suunnittelun vaiheita ei ole.

Päivitetty 7.10.2022

Sivun alkuun