Kaavan tavoitteena on laatia suoraan rakentamista ohjaava rantayleiskaava Vekarajärven ja Pesäntäjärven kaavoittamattomalle alueelle. Suunnittelualue koskee sitä Valkealan kunnanvaltuuston hyväksymää Valkealan pohjoisosien rantayleiskaavan osaa, joka kumoutui hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2009.


Sijainti

Suunnittelualueeseen (kartassa alustava rajaus) kuuluvat Vekaranjärven pohjoisosat ja Pesäntäjärven länsiosat.
Suunnittelualueeseen (kartassa alustava rajaus) kuuluvat Vekaranjärven pohjoisosat ja Pesäntäjärven länsiosat.

Suunnittelun eteneminen

Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen

Valmisteluvaihe

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta hyväksyi Vekaranjärvi – Pesäntäjärvi rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja päätti sen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 23.6.2020 § 112.

Aloitusvaihe

Rantaosayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä tutustumista varten 6.2. – 15.3.2019 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, Kuusankoski, 2. krs) sekä tällä kaavan verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta päätti Vekaranjärven rantaosayleiskaavan vireille tulemisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta kokouksessaan 22.1.2019 § 10.

Aloitus

Vuoden 2017 aikana on selvitetty rantayleiskaavan käynnistämisen edellytyksiä. Varsinainen kaavoitustyö käynnistettiin syksyllä 2018.


www.kouvola.fi/vekararoyk

Päivitetty 24.6.2020