Tulevaisuudessa Kymijoen maisemaa voi päästä ihailemaan vaikka pyöräillen joenvartta pitkin. Kymijoen ulkoilureitti tuo valmistuessaan vuonna 2021 kaivatun kevyen liikenteen yhteyden jokimaisemaan.

Reitin rakentaminen alkoi vuonna 2019. Rakentamisessa hyödynnetään olemassaolevaa jalankulku- ja pyörätieverkostoa. Reitin varrella on yksityisomistuksessa olevia maa-alueita ja ulkoilijoiden kehotetaan pysyvän merkityllä reitillä.

Kokonaan uusia reittejä on tulossa noin neljän kilometrin matkalle. Puuttuva osa tehdään Niskalan ja Ruotsulan välille.

Kymijoen ulkoilureitin kartta, jossa on esitetty vähintään käveltävissä olevat osuudet ja puuttuvat reitin osat

Kymijoki luo reitille maisemallisen yhteyden

Kymijoen ulkoilureitti lisää valmistuessaan Kymijoen saavutettavuutta ja virkistyskäyttöä. Samalla se muodostaa maisemallisen yhteyden Kouvolan, Kuusankosken ja Korian välille.

Tavoitteena on myös, että reitin varrelle tulee julkisia että yksityisiä palveluja ja että se liitetään muihin lähellä oleviin reitteihin ja kohteisiin. Reitille tulee myös opastaulut ja -viitat, ja sitä tullaan markkinoimaan laajasti.

Tiedotamme erikseen, kun reitti otetaan käyttöön virallisena ulkoilureittinä. Ennen sitä reitin kulkukelpoisiin osuuksiin tutustuminen ja niillä liikkuminen on käyttäjien omalla vastuulla.

Miten suunnittelu ja rakentaminen etenee?

Reitin suunnitelmat ovat kokonaisuudessa valmiit ja hyväksytty.

Reitin kunnostettavien osien rakentaminen alkoi kesällä 2019, jolloin valmistui Korian silloilta Alakylään ulottuva osuus. Lokakuussa 2020 valmistui Rantakulma-Niskala osuus. Kesäkuussa 2021 valmistui Sääksniemen lenkki Lamminrantaan.

Reittiosuus Niskalasta Ruotsulaan Keltin voimalaitoksen ohi on vielä rakentamatta. Puuttuvan osuuden on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Kymijoen ulkoilureitin Rantakulma-Niskala osuus, jossa pysäköintialue Rauhanvirrantien leikkipaikan pysäköintialueella.
Luontopolun opastalu, jossa teksti Alakylän luontopolku. Taulussa piirroshahmoina karhu ja kettu metsässä.
Joen rannassa tukevista lankuista rakennettu pöytä ja neljä pitkää penkkiä sekä kivistä kasattu nuotiopaikka. Mäntyjä taustalla ja joen toisella puolella vihreitä lehtipuita.
Taukopaikka Alakylän luontopolulla
Laudoista rakennettu kävelypolku kaartuu oikealle metsässä. Polun molemmilla reunoilla puiset kaiteet.
Uusi luontopolku Alakylässä

Suunnittelun aikaisemmat vaiheet

Reitin suunnittelu on ollut monivaiheinen, usean vuoden kestävä prosessi.

Yleissuunnitelma

Kymijoen ulkoilureitin yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 2017 ja oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä joulukuussa 2017. Yleissuunnitelmaa tarkennettiin seuraavan vuonna. Tarkennus, sekä siitä saadut mielipiteet vastineineen (pdf, 788 kt) oli hyväksyttävänä lokakuussa 2018.

Yleissuunnitelma pohjautui Minna-Maija Sillanpään diplomityöhön Kymijoen kehä – rantareittisuunnitelma Kouvolaan (pdf, 51 Mt).

Verkkokysely suunnittelun tueksi

Vuoden 2018 alussa järjestettiin verkkokysely, jossa koottiin Kymijoen rantojen asukkaiden ja ulkoilijoiden tarinoita ja muistoja suunnitellun reitin varrelta ja läheisyydestä. Lisäksi kartoitettiin alueen kauniita paikkoja ja näkymiä sekä kerättiin toiveita mahdollisista palvelutarpeista reitin varrelle. Kyselyssä sai ehdottaa myös nimeä uudelle reitille.

Kyselytietoja on hyödynnetty reitin suunnittelussa ja toteutuksessa. Lue lisää kyselyn yhteenvedosta (pdf, 7 Mt).

Päivitetty 16.7.2021