Ylijäämämaiden vastaanottopaikalle eli maankaatopaikalle saa tuoda vain puhtaita rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita.

Rakennus- ja pihatöistä jää usein ylijäämämaata, jolle täytyisi löytää sijoituspaikka. Ilmoituksia ylijäämämaiden tarjonnasta ja tarpeesta voi jättää esimerkiksi Maapörssi-palveluun, jonka tarkoituksena on edistää ylijäämämaiden hyötykäyttöä. Palvelu on tarkoitettu yritysten ohella myös yksityisille.

Ylijäämämaat ja maankaatopaikka

Alueille saa sijoittaa vain puhtaita, rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita. Alueet on suljettu puomeilla, joihin pitää lunastaa tunnistin.

Kuntalaisille tarkoitettu maankaatopaikka (peräkärrykuormat) sijaitsee Keltissä, osoitteessa Vikiäntie 74, Kuusankoski. Keltin maankaatopaikalle tarvittava kulkutunnistin noudetaan lainaan Marjoniemen varikolta, Savonkatu 16, p. 020 615 8648 / Tuula Ovaska.

Ylijäämämaiden vastaanottopaikka yrityksille/urakoitsijoille sijaitsee Maijanarossa (Utti), osoitteessa Rantinsuontie 77.

Maijanaron maankaatopaikalla kippausalue on jaettu sektoreihin 1-5. Tunnistinta lunastettaessa yritykselle ilmoitetaan käytettävä sektori.

Huomioitavaa

Maanrakentamisessa ja maamassojen hyödyntämisessä on kuitenkin otettava huomioon muun muassa toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus. Esimerkiksi maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tarvitaan tietyillä alueilla maisematyölupa. Tarkempaa tietoa maisematyöluvan tarpeellisuudesta saa kaupungin rakennusvalvontatoimistosta ja rakennusvalvonnan internetsivuilta.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava joko Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai Fortum Waste Solutions Oy:lle.

Pilaantunutta maata ei voi myydä maapörssin kautta eikä käyttää rakentamiseen ilman asianmukaista ELY-keskuksen lupaa tai ilmoitusta.


Päivitetty 2.6.2021