Ylijäämämaiden vastaanottopaikalle eli maankaatopaikalle saa tuoda vain puhtaita rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita.

Rakennus- ja pihatöistä jää usein ylijäämämaata, jolle täytyisi löytää sijoituspaikka. Ilmoituksia ylijäämämaiden tarjonnasta ja tarpeesta voi jättää esimerkiksi Maapörssi-palveluun, jonka tarkoituksena on edistää ylijäämämaiden hyötykäyttöä. Palvelu on tarkoitettu yritysten ohella myös yksityisille.

Ylijäämämaat ja maankaatopaikka

Puhtaita, rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita vastaanottaa Maijanaron maankaatopaikka Utissa, osoitteessa Rantinsuontie 77. Alue on suljettu puomeilla, joihin pitää lunastaa tunnistin. Kippausalue on jaettu sektoreihin 1-5.

Yrityksille ja urakoitsijoille tarkoitetut kippaussektorit ilmoitetaan kulkutunnistinta lunastettaessa.

Kuorma-autoille on tarkoitettu kippaussektori 1 (kuva alla). Maijanaron maankaatopaikalle tarvittava kulkutunnistin noudetaan lainaan Marjoniemen varikolta, Savonkatu 16, p. 020 615 8648 / Tuula Ovaska.

Kuntalaisten ylijäämämaat (peräkärrykuormat) tulee toimittaa Kymenlaakson Jätteen toimipisteiseen Keltakankaalle.

Huomioitavaa

Maanrakentamisessa ja maamassojen hyödyntämisessä on kuitenkin otettava huomioon muun muassa toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus. Esimerkiksi maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tarvitaan tietyillä alueilla maisematyölupa. Tarkempaa tietoa maisematyöluvan tarpeellisuudesta saa kaupungin rakennusvalvontatoimistosta ja rakennusvalvonnan internetsivuilta.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava joko Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai Fortum Waste Solutions Oy:lle.

Pilaantunutta maata ei voi myydä maapörssin kautta eikä käyttää rakentamiseen ilman asianmukaista ELY-keskuksen lupaa tai ilmoitusta.


Päivitetty 20.3.2024

Sivun alkuun