Ylijäämämaiden vastaanottopaikalle eli maankaatopaikalle saa tuoda vain puhtaita rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita.

Rakennus- ja pihatöistä jää usein ylijäämämaata, jolle täytyisi löytää sijoituspaikka. Ilmoituksia ylijäämämaiden tarjonnasta ja tarpeesta voi jättää esimerkiksi Maapörssi-palveluun, jonka tarkoituksena on edistää ylijäämämaiden hyötykäyttöä. Palvelu on tarkoitettu yritysten ohella myös yksityisille.

Ylijäämämaat ja maankaatopaikka

Ylijäämämaiden vastaanottopaikka sijaitsee Keltissä, osoitteessa Vikiäntie 74, Kuusankoski. Alueelle saa sijoittaa vain puhtaita rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita. Alue on suljettu puomilla, johon pitää lunastaa tunnistin.

Huomioitavaa

Maanrakentamisessa ja maamassojen hyödyntämisessä on kuitenkin otettava huomioon muun muassa toiminnan mahdollinen luvanvaraisuus. Esimerkiksi maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tarvitaan tietyillä alueilla maisematyölupa. Tarkempaa tietoa maisematyöluvan tarpeellisuudesta saa kaupungin rakennusvalvontatoimistosta ja rakennusvalvonnan internetsivuilta.

Pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantuneet maa-ainekset on toimitettava joko Kymenlaakson Jäte Oy:lle tai Fortum Waste Solutions Oy:lle.

Pilaantunutta maata ei voi myydä maapörssin kautta eikä käyttää rakentamiseen ilman asianmukaista ELY-keskuksen lupaa tai ilmoitusta.


Päivitetty 13.2.2020