Rakennuslupa vai toimenpidelupa? Rakennusluvan sijasta rakentaminen voi vaatia toimenpideluvan esimerkiksi sellaisten rakennelmien tai erillislaitteiden rakentamiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpideluvan tarvitset seuraaviin rakennushankkeisiin:

 • rakennelma, esim:
  • autokatos tai vastaava muu katos alle 30 m² ( suurempi rakennusluvalla), kevytrakenteinen vaja 12 – 30 m² (suurempi rakennusluvalla), grillikatos/kota, huvimaja ym. rakennelma, missä on tulisija < 30 m² (suurempi rakennusluvalla), kioski (toiminta kausiluontoista), kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen, käymälä, tilapäinen esiintymislava, muu vastaava rakennelma, esim. jäteaitaus, huvimaja, maakellari enintään 12 m², lintutorni, tms.
 • yleisörakennelma
 • liikuteltava laite
 • erillislaite, esim:
 • vesirajalaite
 • säilytys- ja varastointialue
 • julkisivutoimenpide, esim:
  • rakennuksen julkisivun muuttaminen, katteen materiaalin tai värin muuttaminen, ulkoverhouksen materiaalin tai värin muuttaminen, parvekkeen tai terassin lasittaminen
 • mainostoimenpide
 • aitaaminen
 • kaupunkikuvajärjestely
 • huoneistojärjestely

Tutustu tarkemmin Kouvolan kaupungin rakennusjärjestykseen ja yleiseen ohjeistukseen ennen toimenpideluvan hakemista. Luvan tarve saattaa vaihdella sen mukaan, onko rakennuspaikka esim. asemakaava- vai haja-asutusalueella. Voit löytää vastauksen toimenpiteesi luvanvaraisuuteen myös Usein kysyttyä-osiosta.

Toimenpidelupaan tarvittavat liitteet

Alle on listattuna yleisimmät asiakirjat, mitkä sinun tulee hankkia toimenpidelupasi liitteeksi:

 • Toimenpidelupahakemus pdf 425 kt (3 kpl). Täytetään ja toimitetaan vain, jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset toimenpiteen mukaisesti. Pääpiirustukset varustetaan seläkkeillä ja sidotaan sarjoittain yhteen (3 srj), jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Hallintaoikeusselvitys, esim. vuokrasopimus tai lainhuutotodistus
 • valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja)
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö)
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms.)
 • Selvitys suunnittelijoiden pätevyydestä
 • Selvitys naapurien kuulemisesta pdf (256 kt)
 • Värityssuunnitelma, kun toimenpide kohdistuu julkisivu- tai katemateriaalien väritykseen
 • Jätevesijärjestelmän suunnitelmat, kun rakennat tai uusit  jätevesijärjestelmää
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Hakiessasi toimenpidelupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf (598 KB).

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

Päivitetty 31.12.2020