Rakennuslupa vai toimenpidelupa? Rakennusluvan sijasta rakentaminen voi vaatia toimenpideluvan esimerkiksi sellaisten rakennelmien tai erillislaitteiden rakentamiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpideluvan tarvitset seuraaviin rakennushankkeisiin:

 • rakennelma, esim:
  • autokatos tai vastaava muu katos alle 30 m² ( suurempi rakennusluvalla), kevytrakenteinen vaja 12 – 30 m² (suurempi rakennusluvalla), grillikatos/kota, huvimaja ym. rakennelma, missä on tulisija < 30 m² (suurempi rakennusluvalla), kioski (toiminta kausiluontoista), kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen, käymälä, tilapäinen esiintymislava, muu vastaava rakennelma, esim. jäteaitaus, huvimaja, maakellari enintään 12 m², lintutorni, tms.
 • yleisörakennelma
 • liikuteltava laite
 • erillislaite, esim:
  • masto, piippu, antenni, tuulivoimala, laakasiilo
 • vesirajalaite
 • säilytys- ja varastointialue
 • julkisivutoimenpide, esim:
  • rakennuksen julkisivun muuttaminen, katteen materiaalin tai värin muuttaminen, ulkoverhouksen materiaalin tai värin muuttaminen, parvekkeen tai terassin lasittaminen
 • mainostoimenpide
 • kaupunkikuvajärjestely
 • huoneistojärjestely
 • maalämpöjärjestelmä
 • aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmät (kts. tarkemmin rakennusjärjestys s. 13/41)

Tutustu tarkemmin Kouvolan kaupungin rakennusjärjestykseen ja yleiseen ohjeistukseen ennen toimenpideluvan hakemista. Luvan tarve saattaa vaihdella sen mukaan, onko rakennuspaikka esim. asemakaava- vai haja-asutusalueella. Voit löytää vastauksen toimenpiteesi luvanvaraisuuteen myös Usein kysyttyä-osiosta.

Toimenpideluvan saat vireille sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan paperisen lupahakemuksen liitteineen.
Paperiasiakirjojen skannaus ja digitointi sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi (lupapäätöksen liitteet ja loppukatselmukseen mennessä lupaan liitettävät dokumentit) on maksullinen palvelu, joten pyrithän kuluja säästääksesi asioimaan sähköisesti. Linkki rakennusvalvonnan taksa-sivulle.

MRL 129 §:n mukainen ilmoitusmenettely

Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä rakennus- tai toimenpideluvan sijaan. Rakentamisen toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Kouvolan kaupungissa ilmoitusmenettelyllä, on luetteloitu rakennusjärjestyksessä. Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta, luonnokset pääpiirustuksista, sekä hakijan selvitys rakennuspaikan tai tontin hallintaoikeudesta. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.
Linkki ilmoitusmenettelyn lomakkeseen (pdf, 287 kt).

Toimenpidelupaan tarvittavat liitteet

Alle on listattuna yleisimmät asiakirjat, mitkä sinun tulee hankkia toimenpidelupasi liitteeksi:

 • Toimenpidelupahakemus pdf 425 kt (3 kpl). Täytetään ja toimitetaan vain, jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset toimenpiteen mukaisesti. Pääpiirustukset varustetaan seläkkeillä ja sidotaan sarjoittain yhteen (3 srj), jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Hallintaoikeusselvitys, esim. vuokrasopimus tai lainhuutotodistus
 • valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja)
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö)
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms.)
 • Selvitys suunnittelijoiden pätevyydestä
 • Selvitys naapurien kuulemisesta pdf (293 kt)
 • Värityssuunnitelma, kun toimenpide kohdistuu julkisivu- tai katemateriaalien väritykseen
 • Jätevesijärjestelmän suunnitelmat, kun rakennat tai uusit  jätevesijärjestelmää
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Hakiessasi toimenpidelupaa sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf (598 KB).

Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

Päivitetty 9.1.2023

Sivun alkuun